Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Autorola Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan SAYGI Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

1996 yılında Danimarka’da kurulan, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya Pasifik’te olmak üzere 24 ülkede online yeniden pazarlama ve otomotiv IT çözümlerinde dünya lideri Autorola Grubunun bir parçası olarak, Türkiye’de 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz.

20 yılı aşkın online tecrübemizle; ikinci el araçların yeniden pazarlanma sürecinde 360° online hizmet sağlayarak; sektörde kiralama şirketleri, leasing firmaları, OEM’ler, bayi grupları, yetkili satıcılar, bankalar ve sigorta firmalarının veriye yönelik dijital iş modelleriyle çalışmalarını sağlıyoruz.

Dört ayrı markamızla ikinci el araçların yeniden pazarlanması sürecini uçtan uca sunduğumuz hizmetlerle gerçekleştiriyoruz. Bu markalarımızdan kısaca bahsetmem gerekirse:

Autorola Marketplace ile; yerinde pazarlama ve tamamen online açık artırma yoluyla satış kavramını Türkiye’de uygulayan ilk marka olarak Türkiye’nin tüm illerinde bulunan araçları yerinden hareket ettirmeden büyük bir maliyet avantajı ve zamandan tasarruf sağlayarak firmaların bu platformla daha fazla müşteriye ulaşmalarını, araçlarının online pazarlanarak en kısa sürede en iyi fiyata satılmasını sağlıyoruz.

Autorola Solutions ile; firmaların ihtiyaçlarına uygun, stoklama, ekspertiz, satış, lojistik ve IT sistemleri entegrasyonu alanlarında özel çözümler sunan marka olarak araç kiralama şirketlerinin tüm faaliyetlerini tek bir noktadan planlayarak en verimli şekilde yönetmelerini sağlıyoruz.

Indicata ile; ikinci el online pazarı hakkında kapsamlı pazar analizi, filo değerleme, ikinci el stok yönetimi, RV tahminleme ve analizi sunan marka olarak araç kiralama şirketlerinin yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileriyle araç filolarını anlık, güncel ve en doğru veriyle yönetmelerini sağlıyoruz.

Autocom ile; diğer üç markamızın altyapıları kullanılarak kurumsal otomobil ticareti yapmayan şirket ve şahısların araçlarını hızlı şekilde nakite çevirmeyi sağlıyoruz.

2022 yılında dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve sektörünüze dair öngörüleriniz nelerdir?

İki yıldan fazla süren Covid-19 salgınının ardından, Rusya- Ukrayna savaşının etkilerinin küresel ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya neden olacağı düşüncesiyle Dünya Bankası bu yıla dair küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1’den yüzde 2,9’a düşürdü.

Salgına bağlı olarak tüm Dünya’da yaşanan karantinalar, savaşın etkisiyle tedarik zincirinde yaşanan kesintiler, emtia fiyatlarındaki artış, politika belirsizlikleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Otomotiv pazarına baktığımızda; araç arz talep dengesinin bozulması araç kiralama sektörünü de etkilemekte. Gerek kısa gerekse uzun dönem araç kiralamadaki talebe rağmen araç tedariğinde yaşanan aksaklıklar şirketlerin ihtiyaç duyduğu adetlerde araçlara erişimini zorlaştırıyor. Böylece araç kiralama sektörü ihtiyaç duyduğu araç filosu büyüklüğüne ulaşamıyor.

Kısa vadede araç tedariğinin bu yılın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yıl operasyonel araç kiralama sektörü potansiyelinin altında düşük adetlerde araç alımı yaparak filosunu küçük ölçeklerde büyütmeye devam edebilecektir. Uzun vadede çok net bir öngörü paylaşmak çok mümkün değil elbet. Küresel ölçekte devam eden yarı iletken krizinin çözülmesi, enerji ve ham madde fiyatlarının normalleşmesi, ülkemizde enflasyon, döviz kuru ve faiz oranlarının öngörülebilir hale gelmesi durumunda, ekonomik aktiviteler hızlanabilir, büyüyen iş hacmi ile birlikte işletmelerin araç ihtiyacı artabilir. Böylece araç kiralama sektöründe hızlı bir büyüme gerçekleşebilir.

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalardan bahsedir misiniz?

Autorola Türkiye olarak, birbirine entegre olarak çalışan yazılımlarımızın oluşturduğu ekosistemle araç kiralama firmalarına ikinci el araçlarının yeniden pazarlanması ve filolarının yönetilmesi süreçlerinin her aşamasında hizmet verebilen bir iş ortağıyız.

Bu ekosistem, kiralama firmalarının Indicata pazar veri analizini kullanarak filolarındaki veya kendi model setleri dışında talep ettikleri marka-modellerin fiyat trendinin ve bu araç gruplarının RV matris tablolarının paylaşımı, RV tahminlemesi ve filolarında bulunan araçların değerlemesi ile başlıyor. Türkiye ikinci el pazarına dair tüm veriye sahip, bu veriyi her gün güncelleyerek analiz eden ve bu kapsamlı analizi Power BI teknolojisiyle görselleştirerek sektörle paylaşan tek şirket olarak, firmaların bu analizlerle kendi öngörülerini sorgulayabilmelerine katkı sağlıyor, büyük veriyle en güncel ve gerçekçi analizle hareket etmelerine ve stratejilerini belirlemelerine katkıda bulunuyoruz.

Buna ilave olarak; kiralama firmalarının yürüyen tüm filolarını takip etmesi, kiradan dönen araçlarının yeniden satışa hazırlanması sürecini yani araçların stoklanması, ekspertizlerinin yapılması, mini onarım ve bakımlarının yapılması süreçlerini tedarikçileriyle birlikte ortak bir platformdan takip etmesi, araçlar hangi satış kanalında satılacaksa ona göre hazırlıklarının yapılması, toptan veya perakende satış kanal takibi gibi süreçleri de yazılımlarımızla yönetmelerini sağlıyoruz. Bu sayede kiralama firmaları dijital bir ortamda filo araçlarının yeniden pazarlanma döngüsünü kolayca takip edebiliyorlar.

Ekosistemin son noktası ise, kiralama firmalarının araçlarının satılması noktası. Firmaların araçlarının bulundukları yerde, ek bir maliyet oluşturmadan, üyemiz olan Türkiye genelindeki alıcı grubuna online olarak ulaşmasını sağlayan bir iş modelimiz bulunuyor. Uluslararası know-how’a sahip platformumuzda, yüksek alıcı portföyümüz sayesinde kiralama şirketlerinin araçlarını onlar adına en hızlı sürede en iyi fiyata satıyoruz. Araçların kiralamadan dönüşünü bile beklemeden satışına başlayabileceğimiz satış basamakları ile sektöre hız ve dinamizm katıyoruz.

Özetle kiralama firmaları filo araçlarının 360 derece yönetimini Autorola’nın 20 yılı aşkın uzmanlığı, global pazarda lider konumundaki yazılımları ve hizmetleriyle tamamen online olarak gerçekleştirebiliyor.

Covid-19 salgını ezberlerimizi bozdu. Bu dönemde müşteri alışkanlıkları değişime uğradı. Dijitalleşme hayatımızın her alanında daha fazla yer almaya başladı. Dijitalleşme konusunda şirketinizin ne tür çalışmaları var?

Araç kiralama sektörü diğer tüm sektörlerde olduğu gibi dijitalleşme yönünde atmış olduğu adımları pandemi ile birlikte hızlandırdı. Covid-19 salgını ile artan izole ve hijyenik ulaşım ihtiyacı, giderek artan şehirleşme, mega kentlerdeki trafik yoğunluğu, tüketicilerin daha fazla uzun saatler ve araç içinde birey olarak zaman geçirme mecburiyeti ve tercihi araç kiralama şirketlerini müşterilerinin her türlü mobilite ihtiyacını karşılayan çözüm ortağı olmaya yönlendirdi. Müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek için araç kiralama şirketleri kiralama süreçlerindeki birçok adımın dijital ortamda yapılmasına imkân tanımaya başladı.

Araç kiralama şirketleri tüketicilerin araç kiralama süreçlerini dijitalleştirirken kendi ticari operasyonlarını otomatikleştirmek, süreçlerindeki verimliliği ve kârı artırmak için teknolojik gelişmeleri kendi organizasyon yapılarında da yoğun olarak uygulamaya başladı. Dijitalleşme, merkezi yönetim ve kontrolle verimliliği büyük ölçüde arttırdı, zaman tasarrufu sağladı, tüm süreçlerin sistematik ve şeffaf şekilde kişilerden bağımsız yürütülmesini sağladı.

Süreçlerin dijital ortamlarda yönetimlerinin yanında diğer yandan hızlı değişen piyasa koşullarına uygun ve paralel hareket edebilmek ve gerisinde kalmamak, artan maliyet analizlerini sağlıklı yapabilmek için veri ile hareket etme konusu da çok önem kazandı kiralama firmaları için.

Autorola bundan tam 26 yıl önce ikinci el araçların yeniden pazarlanması süreçlerinin dijital yönetilmesi konularında yazılım çözümleri geliştirerek online doğmuş bir şirket. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile pazardaki büyük veri analizini Power BI Teknolojisiyle birleştirerek kiralama sektöründe firmaların kendi filolarındaki ve filolarına dahil etmeyi düşünebilecekleri diğer araç grupları hakkında detaylı bilgiyi sağlıyor.

Diğer yandan filo araç yönetiminde tüm süreçlere dair büyük bir know how’a sahip olarak geliştirdiği yazılımlarıyla aracın gerek de-fleet edilmeden önce gerekse de-fleet aşamalarını firmaların dijital ortamlarda yönetmelerini sağlıyor.

İkinci el araçların online pazarlanması konusunda pazar yapıcı misyonuyla kiralama firmalarının araçlarını geniş alıcı grubuna sunarak tüm satış sürecinin online platformda fiyatın maksimize edilerek satılmasını sağlıyoruz. Özetle; kısa dönem ve operasyonel kiralama firmalarına tüm filo yönetimi süreçlerinde uçtan uca dijital çözümler sunan bir iş ortağı olduğumuzu söyleyebilirim.

Top