Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Autorola Türkiye, Indicata Satış Direktörü – Aslı GÖKER Röportajı

Koronavirüs salgını sonrası dünya ve Türkiye’ye ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve sektörünüze dair öngörüleriniz nelerdir?

2020 yılı başında tüm dünyada, Mart ayı itibarıyla da ülkemizde yoğun olarak etkilerini görmeye başladığımız COVID-19 salgınıyla birlikte çalışma ve sosyal hayatımızda, ulaşım ve seyahat tercihlerimizde büyük değişimler yaşanmaya başlandı.

Pandemi süresince, sektör olarak uzaktan çalışabilmeyi, iletişimimizi fiziksel olarak gerçekleştiremediğimizde dijital ortamda da bu iletişimi sağlayabilmeyi, hızlı değişen pazar koşullarında hızlı aksiyon alabilmeyi deneyimledik. Kimimiz bu süreci iyi yönetti kimimiz ise zorlandı.

Bu salgının ne kadar daha süreceği belirsiz. Değişen yaşam şartlarına bağlı olarak, bireysel araç kullanım ihtiyacının artmasıyla önümüzdeki kısa ve orta vadede gerek dünyada gerekse ülkemizde hem yeni araç hem de ikinci el araç pazarının bu yıla göre artacağını düşünüyorum. Sektör olarak bu potansiyeli iyi yönetebilmek için değişen bu yeni dünyada hazırlıklı olmalıyız, değişime ayak uydurmalıyız.

Charles Darwin’in söylediği gibi: “Ne güçlü olan tür ayakta kalır, ne de en zeki olan… Değişime en çok adapte olandır hayatta kalan.”

Bu değişime, iş süreçlerimizi daha fazla online’a taşıyarak, kaynakları verimli kullanarak, değişken pazar koşullarında anlık, güncel, doğru veriyle hareket ederek ve ölçülebilir, yönetilebilir, şeffaf süreçler tasarlayarak adapte olabiliriz.

Biz otomotiv sektöründe 24 yıl öncesinde online doğmuş ve hala online büyümeye yatırım yapan, tüm hizmetlerimizle müşterilerimizin tüm iş süreçlerini online olarak yönetebilmelerini sağlayan bir firmayız. Bu sebeple sektörde değişime ihtiyaç duyan tüm firmalarla iş birliği yapmaya hazırız.

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

1996 yılında Danimarka’da kurulan, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya Pasifik’te olmak üzere 24 ülkede online yeniden pazarlama ve otomotiv IT çözümlerinde dünya lideri Autorola Grubunun bir parçası olarak, Türkiye’de 7 yıldır faaliyet gösteriyoruz.

20 yılı aşkın online tecrübemizle; ikinci el araçların yeniden pazarlanma sürecinde 360° online hizmet sağlayarak; sektörde OEM’ler, kiralama şirketleri, leasing firmaları, bayi grupları, yetkili satıcılar, bankalar ve sigorta firmalarının daha verimli, daha hızlı, daha şeffaf ve veriye yönelik iş modelleriyle çalışmalarını sağlıyoruz.

Dört ayrı direktörlük altında hizmetlerini gerçekleştiren şirketimizin;

Autorola Online Açık Artırma platformu Türkiye’nin tüm illerinde bulunan araçları yerinden hareket ettirmeden ve ek bir maliyet oluşturmadan, hızlı bir şekilde online pazarlanmasını sağlıyor.

Autorola Solutions platformu, büyük filoların ihtiyaçlarına uygun, stoklama, ekspertiz, satış, lojistik ve IT sistemleri entegrasyonu gibi özel çözümler sunuyor.

Indicata platformu, yapay zekâ, makine öğrenimi ve büyük verinin birleşmesiyle Türkiye ikinci el online pazarı hakkında anlık, doğru ve kapsamlı pazar analizi, araç fiyatlama ve ikinci el stok yönetimi sunuyor.

Autocom platformu; diğer üç platformun alt yapıları kullanılarak kurumsal otomobil ticareti yapmayan şirket ve şahısların araçlarını hızlı şekilde nakite çevirmeyi sağlıyor.

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalardan bahsedir misiniz?

Autorola Türkiye olarak, kiralama firmalarına ikinci el araçlarının yeniden pazarlanması sürecindeki her aşamada hizmet verebilen bir iş ortağıyız. Autorola’nın Indicata yazılımından sorumlu olduğum için öncelikle Indicata hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Indicata 4V kavramı ile, (Volume / Büyük data – Variety / Veri Çeşitliliği – Velocity / Hız – Value / Değer) yazılan, online platformların araç satın alma süreçlerinde her yıl hızla payının büyüdüğü bu dönemde ikinci el araç pazarına yönelik yapay zekâ, (artificial intelligence) makine öğrenimi, (machine learning) ve akıllı verinin (smart data) birleşmesiyle oluşan bir yazılım.

13 ülkede günde 9 milyondan fazla veriyi tarayan Indicata, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarında taradığı ve analiz ettiği milyonlarca veriyi kullanarak kiralama firmalarıyla filolarındaki veya talep ettikleri herhangi başka marka-modelin model yılı ve km’sine göre fiyat trendini paylaşabiliyoruz. RV hesaplaması yaparak firmaların kendi öngörülerini sorgulayabilmelerine katkı sağlıyoruz. Firmaların filolarındaki tüm araçları değerleyerek raporuyla birlikte sunuyor ya da firmaların sistemleriyle entegrasyon sağlayarak firmaların kendi filolarını otomatik olarak değerlemelerini sağlıyoruz.

Autorola Türkiye ikinci el filo yönetiminde yazılımlarıyla kiralama firmalarına bir ekosistem sunuyor. Indicata bu ekosistemin sadece bir bölümü. Buna ilave olarak; kiralama firmalarının kiradan dönen araçlarının yeniden satışa hazırlanması sürecini yani araçların stoklanması, ekspertizlerinin yapılması, hangi satış kanalında satılacaksa ona göre hazırlıklarının yapılması gibi süreçleri de yazılımlarımızla onlar adına yönetiyoruz.

Ekosistemin son noktası ise, firmaların araçlarının satılması noktası.

Firmaların araçlarının bulundukları yerde, ek bir maliyet oluşturmadan, üyemiz olan Türkiye genelindeki alıcı grubuna online olarak ulaşmasını sağlayan bir iş modelimiz bulunuyor. Uluslararası know-how’a sahip platformumuzda, yüksek alıcı portföyümüz sayesinde kiralama şirketlerinin araçlarını onlar adına en hızlı sürede en iyi fiyata satıyoruz. Araçların kiralamadan dönüşünü bile beklemeden satışına başlayabileceğimiz satış basamakları ile sektöre hız ve dinamizm katıyoruz.

Özetle bir kiralama firması, ikinci el filo yönetiminde Autorola’nın 20 yılı aşkın uzmanlığı, global pazarda lider konumundaki yazılımları ve hizmetleriyle filosunun 360° yönetimini tamamen online gerçekleştirebiliyor.

Bu tarz bir hizmet alırken, operasyonel kiralama ve günlük kiralama firmaları nelere dikkat etmelidir?

COVID-19 salgını tüketicilerin hayatlarındaki önceliklerini değiştirdi. Yarı zamanlı ev-ofis çalışma ortamı, insanların birbirleri ile mesafelerini koruması gerekliliği ile toplu taşıma kullanma yerine bireysel araç kullanım ihtiyacını artırdı. Bu ihtiyaç kısa dönem kiralama şirketleri için önümüzdeki dönemde yönetmeleri gereken bir pazar demek. Günlük kiralamada araçların yurt içi turizmde kullanım yerine şehir içi kullanıma yönelik bir ihtiyacı karşılayacak olması sebebiyle tüketicilerin tercih edecekleri araçlarda hem maliyet hem de kullanım anlamında farklılık yaşanması mümkün olabilir. Bu da firmaların daha önce deneyimlememiş araç grubuyla ilgili doğru fiyatlama yapabilmeleri, araçların gerçek pazar değerini bilmeleri, en doğru fiyata ne zaman satılacağını bilmeleri ve bu konuda maliyet analizi yapabilmeleri konularını ön plana getiriyor.

Operasyonel kiralama firmaları içinse, kaynakların verimli kullanılması gereken bir dönemde her ölçekten işletmenin araç tedariklerini kiralama yöntemiyle karşılayacakları bir dönemi yönetmek anlamına geliyor. Yeni ÖTV matrahlarıyla birlikte, döviz kurlarındaki değişikliklerle de kiralanacak araçların maliyetlerindeki artışla firmaların maliyet analizlerini en sağlıklı şekilde yapmaları, araçların kiradan dönecekleri zamanki bedellerinin doğru tahminlenmesi, bunun için de doğru ve büyük veri setiyle bu tahminlemenin çalışılması konularını ön plana getiriyor.

Dolayısıyla, gerek kısa dönem gerekse operasyonel kiralama firmalarının risk yönetimleri ve verimlilikleri için doğru ve büyük pazar verisiyle çalışarak, hızlı karar alarak, doğru tedarik kanalları kullanarak stratejilerini oluşturmalarının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Günlük kiralama ve operasyonel kiralama firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek için neler yapıyorsunuz?

Autorola Türkiye olarak, firmaların araçlarının online platformumuzda satılması konusunda sektördeki hemen hemen tüm operasyonel kiralama firmalarına hizmet veriyoruz. Zaten Autorola’yı bilen, tanıyan, iş birliği yapan bu firmalara bahsettiğim ekosistemdeki diğer hizmetlerimizi deneyimleterek, globaldeki iyi uygulamalar hakkında kendilerini sürekli bilgilendirerek farklı ve yeni iş modelleri üretebilmeyi sağlıyoruz. Hizmetlerimizde güncelleme veya yenilikler olduğu zamanlarda kendilerini bilgilendiriyoruz. Operasyonel kiralama firmalarıyla çalışabilmemizdeki en önemli etken öncelikle sektörün ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, ardından Autorola’nın global know how’ı ile ekibimizin güçlü iletişim ve iş bilgisini birleştirerek firmalara sağladığımız yüksek katma değer, doğru yönlendirme ve ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler üretmek yatıyor.

Top