Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Kredi Kayıt Bürosu Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı – Koray Kaya Röportajı

Kurumunuz ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bankaların tasarrufların yatırımlara dönüşüm sürecinde üstlendikleri temel fonksiyon ekonomi için son derece önemlidir. Kredi Kayıt Bürosu (KKB), bu sürecin en önemli aşaması olan ticari faaliyetlerin ve tüketimin kredilendirilmesi için kredi riskinin etkin yönetimi tarafında kritik bir görev üstlenmekte ve bankalar arası bilgi paylaşım hizmeti vermektedir.

20 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren bir kurum olarak 2012 yılına kadar yalnızca bankalar arası bilgi paylaşımı sağlarken, gerçekleştirdiğimiz bir strateji değişikliği ile bankaların yanı sıra banka dışı finansal sektör ile reel sektörü de destekleyen katma değerli ürün ve hizmetler sunmaya başladık.

Bu strateji değişikliğinin arkasındaki en önemli gerekçe ise reel sektörün alacak riskini daha etkin yönetmesinin ve bireylerin finansal okuryazarlığının artırılmasının ülke ekonomisi açısından önemiydi. Bu ihtiyaçtan hareketle hem reel sektörün hem de bireylerin yararlanabileceği ürün ve hizmetler ile bunların etkin ve güvenli paylaşılabileceği kanallar yarattık. O c a k 2 01 3 ’te h i z m ete s u n m aya b a ş l a d ı ğ ı m ı z Çek Raporu, Risk Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi ile bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetleri de hayata geçirdik.

Eylül 2014 tarihi itibarıyla kullanıma sunduğumuz Findeks finansal hizmet platformu ile bireyler ve reel sektöre yönelik ürünleri tek bir çatı altında topladık. Bunun yanı sıra 2015 yılında hayata geçirdiğimiz, 2016 yılında yasa ile kullanımı zorunlu hale gelen ve 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren Karekodlu Çek Sistemi ile reel sektörün alacak riskini yönetebilme yeteneğini yeni bir seviyeye taşıdık. Böylece daha şeffaf ve daha güvenli bir ticari hayat için önemli bir adım atmış olduk.

2016 Aralık ayında ise başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere tüm sektörlere yönelik olarak veri merkezi, olağanüstü durum merkezi ve bulut hizmetlerinin yanı sıra kurumlara özel yapılandırılmış merkezi ürün ve teknolojik altyapı hizmetleri sunmak üzere KKB Anadolu Veri Merkezi’ni faaliyete geçirdik.

Operasyonel ve günlük kiralama firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalardan bahsedir misiniz?

Günlük kiralamanın yanı sıra operasyonel kiralama veya daha yaygın deyimiyle filo kiralamaya olan talep her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak da bu hizmetlere ihtiyaç duyan bireylerin ve reel sektörün ödeme performansları hakkında bilgi sahibi olmak önem kazanıyor. Bu KKB olarak sunduğumuz bireylerin ve reel sektörün ödeme performansları üzerinden şekillenen Risk Raporu ve Çek Raporu hizmetlerinin de önemi artmış oluyor.

Risk Raporu, bireylerin kredi limit ve borç bilgileri, aktif ve pasif kredili ürünleri, ödeme performansları, gecikme veya kanuni takip durumlarını içeriyor ve Findeks Kredi Notu’yla birlikte sunuluyor. Öte yandan Findeks Kredi Notu, günlük oto kiralama faaliyeti yapan kurumlar tarafından 2015 yılından bu yana yoğun şekilde kullanılıyor. Bireylerin gelecek 12 ay içerisindeki gecikmeye düşme olasılıkları hakkında farkındalık oluşturan Findeks Kredi Notu’nun günlük kiralamalarda kullanılması, kiralamalarda yaşanabilecek sorunları azaltmak adına son derece önem taşıyor. KKB olarak kiralamalarda sorun yaşayan müşterilerin kredi notları üzerinden yapmış olduğumuz karşılaştırmalı analizler de bunun önemini ortaya koyuyor.

Operasyonel kiralama süreci için de kiralama yapılan gerçek veya tüzel kişinin muvafakatı ile alınan Risk Raporu ile banka ve finans kurumlarına olan borçları ile ödeme performansları incelenebiliyor. Bu sayede kişi ya da kurumun nakit sorunu yaşayıp yaşamadığı, kredi hacmi, kanuni takip durumunda olup olmadığı gibi detaylara saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Operasyonel kiralama sürecinde çek ile ödeme yapılması durumunda ise devreye Çek Raporu hizmetimiz de giriyor. Çek Raporu’nda müşterinin keşide ettiği çeklerin zamanında ödenip ödenmediği, çek adet ve tutarları, yıllık ortalama tutarları ve ileri vadeli çek adet ve tutarları yer alıyor. Yani Risk Raporu’na bakıldığında, müşterinin finans kurumları açısından risk durumu görülürken, Çek Raporu’na bakıldığında piyasa açısından güvenilirliği görülebiliyor.

KKB olarak, finans sektörü ve reel sektöre yönelik sunduğumuz hizmetlerle katma değer yaratmayı son derece önemsiyoruz. Her geçen gün geliştirdiğimiz hizmetlerimize ek olarak gerek günlük kiralama gerekse de operasyonel kiralama için sektöre özel büro hizmeti vermeyi de planlıyoruz. Bu kapsamda sektördeki verileri KKB’de toplayarak ihtiyaç duyan sektör temsilcileri ile paylaşmayı hedefliyoruz. Yani günlük kiralama yapan bir kişinin bilgisi, tıpkı kredi kullanan müşteri bilgilerinin bankalar tarafından iletildiği gibi, kiralama yapan kurum tarafından KKB’ye anında bildirilerek kiralama başlangıç ve bitiş tarihleri kayıt altına alınmış olacak. Bu sayede bir kurumdan kiralama yapıldıktan sonra araç iade edilmeden başka bir kurumdan daha araç talep edildiğinde kolayca görülebilecek. Bunun için kişinin raporunun talep edilmesi ve üzerinde açık sözleşme olup olmadığı bilgisine bakılması yeterli olacak. Öte yandan operasyonel kiralama tarafı için müşteri olan firma veya şahsın, kiralamış olduğu araçların ödemesini düzenli yapıp yapmadığı bilgisi de görülebilecek. Ancak sunmayı planladığımız bu hizmet kapsamında oluşturulacak veri setini sektörün beklentileri doğrultusunda zenginleştirmemiz mümkün.

Bu tarz bir hizmet alırken, operasyonel kiralama ve günlük kiralama firmaları nelere dikkat etmelidir?

Karşınızdaki kişiyi finansal açıdan tanımanıza olanak sağlayan Findeks Kredi Notu, kiralama ve sonrasında yaşanabilecek sorunları en aza indirse de, bizim sektöre önerimiz bununla yetinmeyerek Risk Raporu’ndaki verilerden de faydalanılması yönünde. Çünkü bireysel kredi bilgilerini içeren Risk Raporu’nda kredi kartlarının aktiflik durumu, ödemelerde yaşanan gecikmeler, kredilerin doluluk oranları gibi kritik bilgiler yer alıyor. Bu nedenle dolandırıcılık girişimlerini önlemek adına bu tür verilerin de incelenerek kiralama kararı verirken dikkate alınması önem taşıyor.

Dolayısıyla kiraya veren tarafın kiraya verdiği kişi ya da kurumun Risk Raporu’nu alması halinde hem sorunlu kiralamaları azaltmak hem de dolandırıcılık olasılığını en aza indirmek mümkün olabiliyor. Kiralama yapan kurumların dikkat etmesi gereken bir husus da üçüncü kişiye ait raporların veya bilgilerin izinsiz alınamayacağı. Bir kişinin veya bir şirketin bilgilerini, bu kişi veya şirketin rızasını almadan temin edebileceğini belirten kurumlara kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da Findeks üzerinden alınan raporların doğru yorumlanarak ve mümkün olduğunca kapsamlı temin edilerek kullanılması. Örneğin KOBİ segmentinde bir firmaya kiralama yapılacaksa, firmanın ticari nitelikli Risk Raporu’yla birlikte Çek Raporu’nun da talep edilmesi, hatta bu raporlara ilgili firmanın hakim ortağının bireysel raporunun da eklenmesi, potansiyel müşterinin risk profilini tespit anlamında kapsamlı fayda sağlayacaktır. Sistemin etkin kullanımı, verilerin daha sağlıklı yorumlanması için yapılabilecekler gibi konularda ilgili ekibimiz kiralama yapan kurumlara kapsamlı şekilde destek veriyor.

Günlük ve Operasyonel Kiralama firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek için neler yapıyorsunuz?

Günlük ve operasyonel kiralama firmaları gerek bireyler gerekse de reel sektörde Findeks bilincinin artması konusunda önem taşıyor. Bu nedenle, sektörel toplantılarda yer almaya, sektöre her zaman yakın olmaya özen gösteriyoruz. Sektör temsilcilerine dönemsel ziyaretler yapıyoruz ve reel sektöre fayda sağlayan iş ve uygulama modelleri hakkında bilgilendirici adımlar atıyoruz.

Buna ek olarak, TOKKDER bünyesinde 2015 yılında hayata geçirdiğimiz karar destek sistemini de aktif tutuyoruz. Hatta bu yıl, söz konusu karar destek sistemimiz ile ilgili yeniden tanıtım organizasyonu planlıyor, bu sayede özellikle teknolojik altyapı yatırımı yapmaksızın sistemi daha verimli kullanmak isteyen sektör temsilcilerine ulaşmayı hedefliyoruz.

Top