Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

“Sektörün gelişiminin desteklenmesi, ülkemiz ekonomisi için çok önemli” – Dr. Hayri Erce

Ülkemizin değerler zincirine sağladığı katkıyla büyük bir başarı öyküsüne dönüşen otomotiv sektörü, 1 milyona yakın, artık sürdürülebilir diyebileceğimiz bir piyasa seviyesine ulaşmıştı. Sektörümüz ayrıca ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü konumunda. Gayri safi yurt içi milli hasılaya yaklaşık yüzde 5 oranında katkıda bulunuyor. Önemli bir diğer katkısı da, motorlu taşıtlar sektörü son 12 yılda toplam 23,3 milyar dış ticaret fazlası vermiş bir sektör.

Otomotiv sektöründeki büyüme ve küçülme trendleri biliyorsunuz genel ekonomik trend ve faaliyetlerle yakından ilgili. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda.

Güçlü bir ekonomiden beslenen güçlü bir iç pazar sektörümüz için oldukça önemli. İstikrarlı ve güçlü ekonomik veriler, OECD ülke ortalamalarına benzer dolaysız vergi uygulamaları, yatırım ortamının iyileştirilmesini destekleyecek teşviklerin yeniden ele alınması gibi unsurlar önem taşıyor. Teşvik uygulamalarının yanı sıra uzun vadeli yaklaşımlar, vergi politikaları, güven ortamı ve istikrar gerekli.

Ayrıca dünyada korumacı politikalar ticareti zorlaştıracağa benziyor. Küresel ticaretin yıllar içerisinde ulaştığı hız ve kapsam, ülkeleri birbiri ile düzenli alışveriş içerisinde dev bir pazar konumuna yaklaştırmıştı. Otomotiv sektörü de bu küresel ticaretin önemli bir unsuru konumunda. Alınan önlemler ileriki döneme dair öngörülebilirliği de zorlaştırıyor. Otomotiv sektörü için uzun vadeli öngörülebilirlik her bakımdan önemli bir unsur.

Otomotiv pazarında önemli bir gösterge olan 1 milyon adetlik iç pazara ilk olarak 2015 yılında ulaşılırken, 2016 yılında 1 milyon 14 bin adet, 2017 yılında 987 bin adet seviyesinde iç pazar satışı gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarında 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2 artış kaydedilmişken, ikinci çeyrekte yüzde 20’lik, üçüncü çeyreğinde ise yaşanan kur şoku ve fazilerdeki artış ile daralma yüzde 51 seviyesine ulaşmıştır. Eylül ayında otomotiv pazarının daralma seviyesi yüzde 68, Ekim ayında da pazarda küçülme yüzde 77 seviyesinde olmuştur.

2018 yılında artan faiz, kur ve volatilite birçok regülasyona tabi olan, ürünleri ve satış sonrası hizmetleri sunma çalışmalarında orta-uzun vadeli planlamaya ihtiyaç duyan otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırdı. Geride bıraktığımız dönemde kur ve faizlerdeki artış, tüketiciyi hızla otomotiv ürünlerine ulaşımdan uzaklaştırmıştır.

Son dönemdeki sektörümüzü etkileyen gelişmeleri sırasıyla göz önüne alacak olursak; 27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Kanun ile çeşitli vergi kanunlarında yapılan değişiklik oldu. Sektörü ilgilendiren yeni vergi düzenlemelerini içeren Kanun’da yer alan düzenlemelerden bir tanesi de uzun zamandır beklenen hurda araç uygulamasıdır.

16 yaş üstü aracı hurdaya ayırarak veya ihraç ederek kayıt ve tescilden silinmesinin sağlanması durumunda, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulaması yapılıyor. Bu uzun zamandır talep ettiğimiz düzenlemenin hayata geçmiş olması memnuniyet verici. 2017 yılı sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) adedi 17 milyonu aşmış durumdadır. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon adet 16 yaş üstü otomobil ve ticari araç bulunuyor. Yani araç parkımızın 1/3’ünün bu kapsamda olduğunu söyleyebiliriz.

Devamında 24 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer konu ise, II Sayılı listede yer alan otomobillere uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları güncellenmişti. Otomotiv sektörüne uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) oranını belirleyen matrahlardaki bu artış, otomobil alma noktasında olan tüketiciler için alt vergi diliminden faydalanan model alternatifini artırdı ancak pazar büyüklüğüne etkisi sınırlı kaldı.

Sektörün içerisinde bulunduğu durum ve ihtiyaçlar Derneğimiz tarafından da tüm platformlarda dile getiriliyordu.

Bir diğer önemli gelişme de 31 Ekim tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanı’mız Sayın Berat Albayrak’ın açıklamaları ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere; 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV’nin yüzde 30’a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV’nin yüzde 35’e indirildiğini, ayrıca ticari araçlara uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV’nin ise yüzde 1’e indirildiğini öğrendik.

Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarını yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülke genelinde yarattığı istihdamla, ilişkili sektörlere kattığı ivme ile otomotiv sektörünün gelişiminin desteklenmesi, ülkemiz ekonomisi bakımından da çok önemli.

2018 yıl sonu için pazar tahminimiz 575 – 600 bin adet aralığına inmişken, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın yapmış olduğu ÖTV ve KDV indirimi kapsamındaki açıklamalar ile sektörde ürünlere olan talepte bir miktar hareketlilik oldu. Yıl sonu tahminimiz otomotiv iç pazarının 660 bin adet seviyesinde kapanacağı şeklindedir.

Sektörümüz için devam eden diğer ihtiyaçlar ise taşıt kredilerine uygulanan vadelerin uzatılması ve ticari araçların kiralanmasına imkan tanıyacak düzenlemenin yapılmasıdır. Ticari araçlara kiralama imkanı verilmesi küçük-orta işletmeler için çok önemli bir konudur.

Hurda araçlara yönelik düzenlemede terkin edilen tutarları belirleyen matrahlarda, ÖTV’yi belirleyen matrahlardakine paralel güncelleme ve hurda destek seviyelerinin artırımı, devam eden uygulamanın etkisini olumlu etkileyecek konulardır.

Otomotiv sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler ve süreç içerisinde sektörün ihtiyaçlarını dile getirmede sağladıkları imkanlar bakımından müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Top