Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Derneğimiz, sektörün tek ortak sesidir – İnan Ekici

TOKKDER 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üyelerimiz yeni yönetimi seçerek bizleri 2 yıllık bir süre için görevlendirdiler. Gösterdikleri güven için şahsım ve Yönetim Kurulumuz’un tüm diğer üyeleri adına tekrar teşekkür ederim.

Geride bıraktığımız dönemlerde görev yapan arkadaşlarımız dernek faaliyetlerini kararlılıkla sürdürerek, derneğimizin, sektörümüzü başarıyla temsil etmesini sağladılar; başta geçmiş dönem başkanımız Sayın Türkay OKTAY olmak üzere, TOKKDER Yönetim Kurulu ve Organlarının görevlilerine katkıları için bir kez daha teşekkür ederim.

Bizler bir nöbet devraldık. Günü geldiğinde de bu nöbeti başka arkadaşlarımıza gönül rahatlığı ile devredeceğiz. Yani aslında dernek penceresinden baktığımızda, sektörün ve derneğimizin başarısı, geçmişten geleceğe hepimizin ortak emeğinin sonucu olacak ve bu emeği elbirliğiyle bugün koyacağız.

“Günlük Kiralama”, ülkemizde hızla büyüyor ve gittikçe uluslararası standartlara doğru yaklaşıyor. Bu arada “Operasyonel Kiralama”nın da hizmet içeriği her geçen gün daha da güçleniyor. Bunlar güzel gelişmeler. Bununla birlikte, bu gelişmeler sektörün aktörlerinin sorumluluk alanlarını da genişletiyor. Örneğin, bugüne kadar uygulamaya konulan etkin sistemlerin ve etkili yaklaşımların korunması ve kurumsal boyutta sürdürülebilir hale getirilmesi veya başarılı yönetim ilkelerinin korunması ya da yeni projelerin başarıyla yaşama geçirilip yaşatılması, hepimizin ortak sorumluluğu haline gelmiş durumda. Üyelerimizin katkıları ve destekleri derneğimizi besleyecek, derneğimiz sektörün tek ortak sesi olarak daha etkili adımlar atacak, sektör güçlenecek ve herkes yani sektör temsilcileri, çözüm ortaklarımız, “vazgeçilmez paydaşlarımız” olarak gördüğümüz hizmetlerimizden yararlanan kişiler ve kurumlar ve elbette ülkemiz bundan yarar sağlayacak. Yani topyekûn bir “kazan-kazan oyunu” oynamamız lazım. Bu bağlamda tüm üyelerimize güveniyoruz.

Genel Kurul Toplantısı’nda konuştuğumuz konulardan birkaçının da özetle altını çizmek isterim.

Çalışmalarımızı hem uygulama alanında hem de ilgili devlet kurumları nezdinde sürdüreceğiz.

Yeni dönemde öncelikli niyetimiz, derneğimizi daha yönlendirici bir pozisyona taşımak ve bu doğrultuda lobi faaliyetlerimizi daha proaktif olarak yürütmektir. Bu çerçevede OSD, ODD. OYDER, İTO, TÜRSAB ve sektörümüzle ilgili diğer meslek örgütleri, devlet kurumları ile bakan ve üst düzey bürokrat seviyesinde yakın iletişimimiz artarak devam edecektir.

Sektörümüzle ilgili araştırmalar hem dernek üyelerimizin faaliyetlerine ışık tutmakta hem de paydaşlarımızın sektörün trendlerini ve gelişim potansiyelini daha iyi anlamasını sağlamaktadır. Bu vesile ile yeni dönemde iki yeni çalışmanın hayata geçeceğini müjdelemek isterim. Her iki projeyi de gerekli olduğunu düşündüğümüz Rekabet Kurumu onaylarını aldıktan sonra hızla başlatacağız.

Son olarak, uzun zamandır arzu ettiğimiz ve 2018 yılında hayata geçirmeyi planladığımız geniş kapsamlı “TOKKDER Organizasyonu” için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Bu organizasyonla amacımız, sektörün tanıtımını yapmak yanında, aynı zamanda araç kiralama sektörünün geleceği ile ilgili öngörü ve değerlendirmelerin paylaşılması suretiyle sektörümüze katkı sağlanması ve sektörün bilinirliğini artırarak bulunduğu konumun güçlendirilmesidir.

Yeni dönemin, tüm üyelerimizden alacağı destek ve güçle, derneğimiz ve sektörümüz adına önemli başarılara imza atmasının, hepimizin ortak arzusu olduğunu biliyorum.

TOKKDER Yönetim Kurulu ve derneğimizin tüm organları adına güveniniz için yeniden içtenlikle teşekkür ederim.

Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız’ı da şimdiden kutlarım.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Top