Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sürücü Kursları Pazarında Rekabet

Rekabet Kurulu Samsun ve Nevşehir’de faaliyet gösteren sürücü kurslarının anlaşarak kurs ücretlerini belirledikleri yönünde yapılan ihbarlar üzerine yürütülen iki ayrı önaraştırma sonucunda Samsun’da 30, Nevşehir’de 17 olmak üzere toplam 47 sürücü kursu hakkında soruşturma açtığını kamuoyuna duyurdu.

Kurs ücretlerini anlaşarak belirledikleri ihbar edilen sürücü kurslarına açılan soruşturma için geç kalınmış olabileceğini düşünen sürücü adayları olsa da sürücü kurslarının birlikte fiyat belirlediklerine dair şikayetler 2007 yılından bu yana sıklıkla Rekabet Kurulu gündemine konu olmuştur. Rekabet Kurulu da çeşitli illerdeki sürücü kurslarına  karşı incelemelerinde kursların birlikte fiyat belirlediklerini tespit etmiş fakat ağır para cezaları uygulamayarak bir nevi sektörü sonraki zamanlar için uyarmıştır.

Rekabet Kurumu ayrıca sürücü kursları pazarındaki piyasa aksaklıklarının nedenini tespit etmek amacıyla 2010 yılında bir de sektör araştırması yapmıştır. Bu araştırma neticesinde Kurum, sürücü kurslarının maliyetlerini düşürmek için eğitim kalitesinden ödün verildiğini ve normalde 20 saat olması gereken direksiyon eğitiminin bir çok sürücü kursu tarafından 5-10 saat arasına indirildiğini tespit etmiştir.Rekabet Kurumu sektör araştırması raporunda özetle sürücü kurslarının vermesi gereken eğitim standartlarının yükseltilmesi gerektiğini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimleri ile bu standartların uygulanmasının güvence altına alınması zorunluluğunu ifade etmektedir. Rekabet Kurumu’nun da vurguladığı gibi kurslar, eğitim kalitesini düşürerek daha düşük fiyatlardan hizmet verme yoluna gitmekte Sektördeki oyuncuların büyük bir bölümünün bu uygulamayı takip etmesi ilehızlı bir şekilde düşen fiyatlar genellikle fiyatların artırılmasını amaçlayan kartel anlaşmaları ile sonuçlanmakta.
Rekabet Kurumu sürücü kurslarının gerçekleştirdiği rekabet ihlallerine müdahale etmekte gecikmemiş, tam aksine yapıcı bir uygulama ile bu sektördeki kurumların bilgilendirilmesini temin etmeye çalışmıştır. Fakat arka arkaya çeşitli illerdeki sürücü kurslarına açılan rekabet soruşturmaları, sektörün Rekabet Kurulu’nun uyarılarına pek de uymadığına işaret etmekte. Kurul’un bundan sonraki süreçte bu piyasalardaki fiyat anlaşmalarına para cezaları uygulayarak yaptırımcı bir şekilde müdahale edeceği beklenebilir.

Rekabet Kurulu’nun çıkardığı Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’de
rakipler arasındaki fiyat anlaşmalarının cironun asgari %2’si oranında cezaya tabi tutulacağı ifade edilmiş durumda. Elbette bu oran olay özelinde ortaya çıkacak cezada hafifletici ve ağırlaştıcı gerekçelerle azalabilecek ya da artabilecektir. Rekabet kuralları piyasalardaki fiyat rekabetinin bir nevi bekçisidir. Dolayısıyla fiyatların rekabet baskısı ile gerilemesi aslında rekabet kurallarının amaçladığı bir durumdur. Fiyatların gerilemesine ilk bakışta ihtiyaçtan fazla teşebbüsün bulunduğu piyasada rekabet koşullarının neden olduğu izlenimi oluşabilir. Fakat aslolan fiyat rekabetinin sağlıklı bir rekabet ortamında gerçekleşmesidir.

Rekabet Kurumu’nun sektör araştırması raporunda tespit ettiği üzere düşük eğitim standartları, bu piyasalara giriş engelinin bulunmaması ve düşük kaliteli hizmet anlayışı çok sayıda sürücü kursunun açılmasını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla öncelikle İdare’nin sürücü kursları dahilinde verilmesi gereken eğitim standartlarını yükseltmek ve bu standartların uygulanmasına ilişkin denetimlerini katılaştırarak sektördeki arz fazlasının önüne geçmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede fiyat olağan maliyetlerin üzerinde ve serbest piyasa ekonomisi içinde belirlenebilecektir.

Fiyatların serbest piyasa ekonomisi içinde belirlenmesi ve arzın dengeye oturması Rekabet Kurulu’ndan ziyade öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın atacağı adımlar ile gerçekleşecektir. Fakat Rekabet Kurulu’nun vereceği yüksek para cezaları sektördeki fiyat anlaşmaları ile mücadele bakımından kısa dönemdeki en etkin rekabet politikası aracı olabilir. Nitekim Rekabet Kurumu da resmi internet sitesinden yaptığı kamu duyurusunda, sürücü kursları piyasalarındaki rekabet ihlallerinin ortadan kaldırılması ve ihlallere taraf olan sürücü kurslarının cezalandırılması noktasında Rekabet Kurumu’nun önümüzdeki dönemde daha fazla çaba sarf edeceğini belirtmiş durumda.

Rekabet Kurumu’nun Samsun ve Nevşehir’deki sürücü kurslarına açılan soruşturma hakkında yapmış olduğu kamu duyurusu, aslında bundan sonraki süreçte bu sektörün daha sıkı takip edileceğini, denetimlerin artırılacağını ve gerektiği takdirde yeni incelemelerin gerçekleştirileceğini de açıkça belirtmiş durumda. Bu kapsamda bir çok ildeki sürücü kurslarını kapsayan yeni rekabet soruşturmaları ile karşılaşılması oldukça muhtemel.

Top