Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Filo Yönetiminde VUCA Çağında Başarıya Giden Yol – Uğur Saltık

Filo kiralama hizmetleri sektörüne bakıldığında, 2016 yılı ilk 9 ay rakamlarıyla 306 bin araca ulaşan sektörün bir taraftan Türk otomotiv sektörünün büyümesinde lokomotif rolünü devam ettirirken diğer taraftan da sektördeki firmalarımızın çift haneli büyüme rakamlarına önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde de devam edeceği görülüyor.

Böyle hızlı büyüme yaşanan sektörlerde dönem dönem organizasyonlar, kendi büyüklüklerine göre, eş veya farklı zamanlarda da belli eşikleri geçmeleri gerekiyor. Sektör dinamikleri de bize ortak konularda çözüm arayışları için sinyal veriyor.

Bugün filo kiralama sektöründe olduğu kadar birçok farklı sektörde de aynı konular gündemimizde:

 • Risk yönetimi
 • Finansal verimlilik
 • Operasyonel mükemmellik (Dijitalizasyon)
 • Değer satışı (Fiyat rekabetinin yoğun olduğu durumlarda)
 • Organizasyonlara yetkin insan kaynağı almak veya yetiştirmek
 • Globalleşen dünya paralelinde ilerlemek

Burada tüm dünyada geçerli olana başarılı firmalarda gördüğümüz üçlü sacayağından bahsetmeden geçemeyeceğim:

Paylaşılan misyon ve vizyon bir şirketin olmazsa olmazıyken buna en büyük katkıyı Strateji-Organizasyonel Yapı-İnsan üçgeni yapar.

Ve şirketler Strateji ve Organizasyonel Yapıyı bir gecede bile değiştirebilirken en önemli Faktör İnsanı bir gecede değiştirmek mümkün değildir.

Bunu söylememin amacı ise:

Günümüzde tüm sektörlerde ve tüm ülkelerdeki sosyo-ekonomik ve politik dengelere bakıldığında artık uzmanların `Krizlerle yaşamayı öğrenmeliyiz` demeçleri olağan olmaya başladı.

Sektör bağımsız tüm çalışanlardan beklenti, bu dönemlere en kısa sürede ayak uydurup arzu edilen hedeflere ulaşmayı sağlamaktır. Performans ölçümleri de buna bağlı olarak daha detaylı ve yeri geldiğinde acımasızca da yapıldığı görülmektedir. Bu süreçlerin üstesinden başarıyla gelemeyenler görev ve şirket değişimine mecbur kalabiliyorlar.

Bu yaşanan sürece ve aslında çağ demek daha doğru olur; ortak bir isim bulduk: VUCA çağı.

Bu VUCA çağında nelere dikkat etmeli ve şirketimizi nasıl yönetmeliyiz?

VUCA konseptini harf harf ele alırsak her bir parçasına bir çözüm yaklaşımı olduğunu ve çözümü daha kolay ortaya koyabileceğimizi görebiliriz..

V DEĞİŞKENLİK
U BELİRSİZLİK
C ZORLUK
A KARMAŞIKLIK

V-Değişkenliğin üstesinden NET ve PAYLAŞILAN bir VİZYON ile gelebiliriz.

Montaigne`in güzel bir sözüyle başlayalım: “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez“

Yani her yaptığımız işte esas olan VİZYON’umuza hizmet ediyor muyum sorusuna EVET cevabını bulabiliyorsak ortamdaki değişkenlik hiçbir zaman bizi yolumuzdan alıkoyamaz ve gerektiğinde rekabetçi avantajımız olabilir. Burada özellikle üst düzey yönetimlere tavsiyem Rol Model olarak yapılan işlerde Vizyona hizmet edilip edilmediğini kontrol etmenizdir.

Şeytan detayda gizlidir dediğimiz günümüzde uygulamalardaki ufak nüanslar sonuçlarda büyük farklılıklar yaratabilir.

U-Belirsizliğin üstesinden ORTAK ANLAYIŞLA gelebiliriz.

Rekabet ortamını anlayabilmemiz,
Düzenli yapacağımız analizler,
Geleceği tasarlama kapasitemiz,
Bilgiyi toplama -süzme ve kullanma gücümüz,
Bizlere rekabette önemli farklılıklar yaratmamızı sağlayacaktır.

Örneğin hızlı büyüyen satış ekiplerinde bu dönemde Kilit Müşteri Yönetimi uzun vadeli stratejik yönetim, yüksek potansiyelli müşterileri portföye katma, verimlilik, farklılaşma ve pazar payı kazanmada en etkili dönüşümdür.

C-Zorluğun üstesinden AÇIKLIK – ŞEFFALIK ile gelebiliriz.

Öncelikle konu burada Şeffaf iletişim olacaktır.

Güçlü ekipler kurmak buna bağlı olarak gelişecektir.

Ve son olarak ekipler arası yardımlaşma aynı vizyona koşan bir organizasyonda başarının kilidini açacaktır.

A-Karmaşıklığın üstesinden ÇEVİKLİK ile gelebiliriz.

Burada Ekip içinde esnekliği, adaptasyonu ve kıvraklığı desteklemek

Proaktif plan yapmak ki; zaten bilgi ile güçlenmiş düzenli analiz yapan ve geleceği tasarlayan ekipler bunu kolaylıkla yaşamlarının doğal bir parçası haline getirebilirler.

Bu ortamda başarılı olabilecek ve performans gösterebilecek insanları bulmak ve ekibe almak.

Ezber bozan (Out of box) düşünce tarzına sahip ekip üyelerini bulmak ve desteklemek

Ekibine liderlik yapan yöneticiler yetiştirmek ve onlara gelişim imkânı yaratmak

Farklı fikirler kültürünü kurmak, desteklemek, yönetmek.

Ne tip davranışlara değer verdiğini gösteren liderlere sahip olmak.

Tüm bu yukarıda kısaca bahsettiğimiz çözümleri kullanabildiğimiz ölçüde elde edebileceğiniz avantajlar şunlardır:

 • Karar verme mekanizmasının daha net ve etkin olması
 • Ekibimiz içindeki innovasyon ve yaratıcılığın ortaya çıkması ve bunların süreç ve iş akışlarında kullanılması
 • VUCA çağındaki risklere karşı belirlenen uygulamaları ekipler seviyesinde belirlenmesi
 • İşlerimize daha iyi anlaşma fırsatı yakalama, odaklı bakma ve her fırsatın niceliğini hesaplayabilecek yetkinliğinin geliştirilmesi
 • Ortak bir hedef uğruna çalışan ekiplerin kurulması, organizasyonel kültürün yaratılması
 • Ortak başarı için kendini bu ortamlarda rahat hissedebilen zorlu ortamlarda çalışabilecek insanların ekibe katılması

Sonuç olarak; arzu ettiğimiz hedeflere ulaşılabilmek tüm bu dinamik dönemde, daha da rahat ve keyifli olacaktır.

Tüm sektör olarak daha da büyük başarılara imza atmanızı dilerim.

Top