Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Dr. Hayri Erce – ODD Röportajı

Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2016 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre benzer bir sonuç ile 1 milyon 7 bin 857 adet olarak gerçekleşti. Sektörün toplam üretim adedi %9 artarak 1 milyon 486 bin, ihracatı ise %15 artarak 1 milyon 141 bin 382 adet oldu. İhracat değeri ise %12 oranında artarak 24 milyar 250 milyon dolar seviyesine ulaştı.

2016 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,62 artarak 983 bin 720 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 756 bin 938 adedini % 4,32 artışla otomobil, 226 bin 782 adedini ise %6,45 düşüşle hafif ticari araç satışları oluşturuyor.

Otomotiv yıllardır ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü konumunda bulunuyor. Ülkemiz ihracatının %16’sını gerçekleştiren otomotivin gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı yaklaşık %5 oranında. 2015 yılında, eski hesaplama yöntemi ile 4,1 olan büyüme verisinin 1,8’i otomotiv sektöründen geldi.

2016 yılında da otomotiv sektöründe ihracat, üretim ve iç pazar açısından gelinen aşamaya bakıldığında, içinden geçilen sıkıntılı döneme rağmen otomotiv ekonomimiz açısından lokomotif sektör olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Geride bıraktığımız yılın geneline bakarsak daralmalarla geçen ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte sektörümüzde bir toparlanma oldu ve ilk yarıda en yüksek satış temposuna Mayıs-Haziran aylarında ulaşıldı. Temmuz ayı itibariyle ise ülkemizde yaşanan sıkıntılı sürecin üçüncü çeyreğe olumsuz yansımaları görüldü. Son çeyrekte de ÖTV artışına dair tüketici beklentisi etkili oldu. Sonuç itibariyle zor bir yılı herşeye rağmen olumlu sonuçlarla geride bırakıyoruz.

2017’ye baktığımızda kur artışı ve ÖTV artışlarının etkilerini göreceğimiz sektörümüz açısından önemli bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl sektörümüzü etkileyebilecek dış kaynaklı göstergeler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasındaki normalleşme süreci ve ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faizi artırma beklentisi, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan yansımaları, AB ekonomisindeki gelişim ile Avrupa Merkez Bankası’nın uygulayacağı para politikaları ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın gelişmekte olan ülkelere etkisi olacaktır.

İçte ise, ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklı etkilere ilave olarak, TCMB’nin para politikaları ve enflasyonla mücadeledeki kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacak gibi görünüyor.

Bu göstergeler ışığında, 2017 yılı otomotiv iç pazarının 2016 yılına oranla %10 civarında daralması bekleniyor.

Hükümetimiz son dönemde önemli teşvik programlarını hayata geçirdi. Yeni teşvik mekanizmalarının orta vadede ülkemize önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Bununla beraber en önemli teşviğin, iç pazarın büyümesini desteklemek olduğunu düşünüyoruz.

Top