Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Türkiye otomotiv sanayi istikrarlı gelişimini sürdürüyor – Osman SEVER

Otomotiv sanayii bugün, küresel ekonomiyi şekillendiren, ulusal ekonomilere ciddi katkılar sağlayan ve ürünleri ile yaşamımızın değişmez parçası haline gelmiştir. Son derece önemli bir istihdam, vergi, teknoloji ve inovasyon kaynağı olan otomotiv sanayii ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile doğrudan ilişkili durumdadır. Günümüzde gelişmekte olan çoğu ülke otomotiv sanayii yatırımlarını başlatmak ve geliştirmek üzere stratejilerini oluşturmaktadır.

2015 yılında küresel ekonomide gelişmekte olan ekonomiler kaynaklı yavaşlama eğilimi sürmüş, 2014 yılında yüzde 3,4 büyüyen küresel ekonominin 2015 yılında yüzde 3,1 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Düşen petrol fiyatları ve finansal koşullardaki iyileşme gelişmiş ülkeleri desteklerken gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemektedir. ABD, gelişmiş ekonomiler grubunda büyümenin öncüsü iken Avro Bölgesi’nde çok yavaş olmakla birlikte toparlanma işaretleri gözlenmektedir. Japonya iç ve dış talep zayıflığı nedeniyle 2015 yılının ilk yarısında yeterince büyüyemese de yılın üçüncü çeyreğinde şirketlerin artan sermaye harcamaları sayesinde pozitif büyümeye geçmiştir. Gelişmekte olan ekonomilerde sebepleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte yavaş büyüme hakimdir. Brezilya ve Rusya ise daralmaya devam etmiştir.

2010 yılından bu yana yükseliş trendini sürdüren küresel Otomotiv Sanayii, 2015 yılı üretimi yüzde 1 artış göstererek 90,8 milyon adete, pazar ise yüzde 2 artış göstererek 89,7 milyon adete ulaşmıştır. Yıllık üretim Rusya’da yüzde 27, Brezilya’da yüzde 23, Japonya’da yüzde 5 oranında gerilerken, Türkiye için en büyük pazar konumunda olan AB ülkelerinin üretimi yüzde 6 oranında artış gösterdi.

Ülkemizde ise zorlu ekonomik ve siyasi koşulların yaşandığı 2015 yılında, iki seçim ve arasındaki dönemde seçim hükümetinin görevde olduğu dikkate alınırsa, ekonomik performansın tahminlerden çok daha iyi gerçekleştiğini söylememiz gerekiyor. 2014 yılına göre büyüme kaydeden iç pazara karşın, bölge ülkelerinde yaşanan sıkıntılar sanayimiz için olumlu olmayan gelişmeler olarak ortaya çıktı. Alınan tedbirlerle Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu pazarları gibi ülke ve bölgelerden kaynaklanan ihracat kaybına karşın ihracatımız açısından lider konumda olan Avrupa pazarlarındaki büyüme, sanayimizin üretim ve ihracat rakamlarına pozitif katkı sağladı.

Gerek ürün ve üretim teknolojilerinde meydana gelen değişiklikler, gerekse müşteri beklentilerindeki gelişmeler çerçevesinde global çapta sürekli bir değişim ile karşı karşıya olan otomotiv sanayiinde önemli bir oyuncu olan ülkemiz, 2015 yılını pek çok başarıya imza atarak tamamladı.

Son yıllarda kapasite ve yeni ürün yatırımlarına hızla devam eden sanayimiz üretimde çok önemli büyüme elde ederek tarihi bir rekora imza attı. Üretilen her 100 aracın 73 adedini yurt dışına göndererek ihracat rekorunu da kırmış oldu. AB pazarlarındaki büyüme, sanayimizin üretim ve ihracat rakamlarına pozitif katkı sağladı. İhracatımız adet bazında yüzde 12 oranında artış gösterdi ve Euro-Dolar paritesindeki gerileme nedeniyle tutarsal olarak Dolar bazında yüzde 5 gerilerken, Euro bazında ise yüzde 14 arttı. Otomotiv Sanayii, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 15’ini oluşturarak ihracat sektörleri sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

İç pazardaki istikrar, ihraç pazarlarındaki olumlu seyir ve yeni yatırımlar ile birlikte sanayimizin üretimi 2015 yılında 1 milyon 359 bin adet seviyesine ulaştı ve ihracata paralel olarak üretim de en yüksek seviyesine ulaştı.

Üretim ve ihracatta tarihi rekorların gerçekleştiği 2015 senesi aynı zamanda sanayimizin, dünya otomotiv üretimi sıralamasında iki sıra yükselerek 15. sıraya gelmesine, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticari araç üretimi sıralamasında ise ilk sıraya yükselmesine şahitlik etti.

Hükümetimizin uygulamakta olduğu Ar-Ge teşviklerinin de büyük katkısı ile global otomotiv markaları için üretim üssü konumuna gelen ülkemiz, dünya içerisindeki konumunu yükseltmeye devam ediyor. Türkiye, toplam Ar-Ge harcamaları içinde otomotiv sanayii Ar-Ge harcaması oranında yüzde 18,9 ile Almanya ve Japonya’dan sonra üçüncü sırada yer aldı. 74 adet Ar-Ge merkezi ile Türkiye otomotiv sanayii, toplam Ar-Ge merkezi sıralamasında ise birinci konumda.

Tüm bu gelişmeler ışığında, ülkemizde Ar- Ge ve ihracatın lideri olan otomotiv sanayiimizin yarattığı katma değeri ivmelendirerek devam ettireceğini söylemek mümkün gözüküyor.

Sanayimiz kapasite ve yeni proje yatırımlarına aynı hızla devam ediyor. Bu yatırımların hayata geçmesi ile son 5 yılda üretim kapasitesi 1.5 milyon adet seviyesinden 1.7 milyon adet seviyesine yükseldi. Sanayimizin halen devam etmekte ve/veya devreye almakta olduğu yeni ürün yatırımları ile 2016 senesinde ihracatın daha da artmasını bekliyoruz. Hükümetimizin sanayii destekleyici politikaları ile iç pazardaki istikrarın devam etmesi, yeni projeler için ülkemizin rekabetçiliğinin sürdürülmesi ve böylelikle yeni yatırımların ülkemize çekilmeye devam etmesi, sektörümüz için en önemli fırsat konumunda.

Bu yatırımlarla sanayimizin kapasitesinin 1.7 milyondan 1.85 milyon adet seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yeni devreye giren projeler ve halen devam etmekte olan yatırımlar ile üretimin ve ihracatın sürdürebilir bir büyüme yakalamasını öngörüyoruz. Teşvikler ile desteklenen yeni projeler, 2016 yılında özellikle ihracat bazlı üretim artışını sağlayacaktır. Elbette bu beklentiler istikrarlı bir iç pazar ve ekonomide satınalma kararlarının etkilenmeyeceği bir seyre bağlı olacak.

2016 yılının ilk iki ayında açıklanan 1,3 milyar Dolar yatırım, üretimde yüzde 3, ihracatta adet bazında yüzde 5, dolar bazında ise yüzde 2’lik artış Türkiye Otomotiv Sanayii’nin istikrarlı ilerleyişinin göstergesi durumunda.

Top