Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Yeni Dönem TOKKDER Eğitimleri Başladı

TOKKDER, ülkemizde hızla gelişmekte olan kiralama sektörünün sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak üzere üyelerine yönelik olarak 2013 yılında başlattığı eğitim organizasyonlarını 2014 yılında da devam ettiriyor. 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da Türkiye’nin profesyonel eğitimler konusunda öncü kuruluşlarından PDR Group işbirliği ile düzenlenecek ve iş hayatına ilişkin birçok konuyu kapsayacak eğitim organizasyonları ile siz değerli üyelerimizin ekiplerinin gelişimi sağlanırken, sektörümüzün daha nitelikli insan kaynağına sahip olması da hedefleniyor. TOKKDER öncülüğünde düzenlenecek bu eğitimlerle; • Kuruluşlarda, çalışanların sergileyeceği özgüven, sorumluluk, sadakat, inisiyatif ve bağlılık üzerine kurulu bir kültür yaratmak, • Orta ve üst yönetim gruplarının hem iş yönetimi, hem de çalışan yönetimi konusunda yetkinliklerini geliştirmek, • Kuruluşlarda çalışanların yetenek ve becerilerini arttırmaya yönelik kurumsal eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri sunarak insan sermayesinin değerini arttırmak, amaçlanmaktadır. KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI ve AMAÇLARI Kendini ve Başkalarını Tanımak, Kişisel Kalite-Garanti Katılımcıların hem kendilerini hem de iletişim içinde oldukları kişileri doğru konumlandırarak iletişim becerilerini geliştirmek, zorluk yaratan durumlarla başa çıkmalarını sağlayarak hem kendisiyle ve çevresi ile barışık, yaptığı işin ve ürettiği sonucun altına imzasını atabilen ve bu konuda farkındalığı artmış kişiler haline gelmeleri konusunda motive etmek, hemen şimdi uygulayabilecekleri araç ve yöntemlerle donatmak ve etkin tutumu yükseltmektir. Stres Yönetimi İş ve özel hayatımızda karşılaştığımız stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmaktır. Zaman Yönetimi Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. Seminer sırasında farklı uygulama araçlarından örnekler verilerek katılımcıların kendilerine en uygun aracı seçip kullanmalarına yardımcı olmak da amaçlanır. TMI Sunum Teknikleri İşleri gereği sürekli farklı gruplara sunumlar yapan katılımcıların kendilerini dinleyenleri ikna eden, çevrelerinde saygı ve güven uyandıran, akıllarda uzun süre kalacak, katılımcıların bam teline hitap eden mükemmel sunumlar yapmaları için gerekli bilgi ve becerileri koçluk ve rehberlik yöntemi ile kazanmalarını amaçlar. Satış Teknikleri-1 Bu programın amacı, satış profesyonellerini maksimum verim elde edebilmeleri için yukarıda belirtilen gerekli olan bilgi ve becerilerle donatmaktır. Müzakere Performansını Artırmak Müzakere veya uyuşmazlık durumları ile sadece iş ilişkilerinde değil, özel hayatta da sıkça karşılaştığımız bir gerçektir. Seçeneklerinin bu kadar fazla olduğu bugünün rekabetçi ortamında birey veya grupların çıkarlarını uygun bir üslupla maksimize etmelerini kolaylaştırmak, bunu yaparken de karşı tarafın haklarını korumak ve kötü hissetmemesini sağlamak kolay değildir. Müzakereci, süreci en iyi şekilde yürütecek donanıma sahip değil ise, ikna ve tatmin de güçleşir, zorlaşır… Bu seminer; çalışanların müzakerelerde başarılı olabilmeleri için, onlara kazan-kazan ölçüt ve düşünce sistematiğini öğretmek, uygulamaya yönelik bilgilerle donatarak, onların edinim ve performanslarını artırmalarına yardımcı olmak üzere, sosyolojik gerçeklerimize en uygun şekilde hazırlanmıştır. Temel Yönetim Becerileri İlk kademe yöneticilerin, etki alanlarında daha iyi sonuçlar almalarını sağlayacak yönetsel bakış açısını kazandırmak ve iş ve insan yönetiminde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı kullanabilecekleri pratik ve etkili uygulama araçlarını kendileri ile paylaşmaktır. İşyerinde Etkin Yazılı İletişim Katılımcıların; hedefe yönelik, okur odaklı ve uygun içeriği olan araçları (mektup, dahili memo, e-posta, raporlar vs.) kullanmasını ve bu yolla işyerinde etkin bilgi akışını sağlamaktır. Telefonda Temel İletişim Teknikleri Ekipleriniz, telefonda temel iletişim teknikleri konusunda yetkin hale gelecek, proaktif hizmette müşteri odaklı bakış açısını yakalayarak operasyonun verimlilik hedeflerine ulaşabilmesi için zaman ve etkinlik dengesi kurabilecek bilgi, beceri ve teknikler kazanacaklardır.

Top