Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

T-Bank (Turkland Bank) Genel Müdürü A. Dinçer ALPMAN

Firmaların nakit  ve gayrinakit  tüm ihtiyaçları  için çözüm  üretiyoruz.
Bankanız ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

TBank, ticaret ve sanayinin yoğun olduğu bölge ve şehirlerde 27 adet şubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bankamızın ana faaliyet konusu kurumsal ve kobi bankacılık olup, “butik bankacılık” ve “müşteriye özel çözüm” anlayışı ile hizmet sunulmaktadır. Bu çalışma anlayışı ve sermayedarlarından (BankMed %50, Arab Bank %28, Arab Bank İsviçre %22) aldığı güç ile büyümesini sürdüren bankamız, 2014 yılında şube sayısını 37’ye çıkaracaktır.
Operasyonel Kiralama ve günlük kiralama şirketlerine sunduğunuz finansman paketleri hakkında bilgi verir misiniz?
Sektörün konusunda önde gelen birçok operasyonel kiralama firması bankamızın müşterisidir. Bu sektörün kredilerimizde önemli payı vardır. Firmaların nakit ve gayrinakit tüm ihtiyaçları için çözüm üretiyoruz. Nakitte tüm kısa vadeli ve orta-uzun vadeli projelerin finansmanı, farklılaştırılmış ödeme planı talepleri ile değerlendirilerek karşılanıyor. Her projenin kendi içinde analizini yapıp özelliğine göre finansmanını sağlıyoruz.
Operasyonel kiralama ve günlük kiralama firmalarına finansman sağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Firmaların sağlaması gereken standartlar nelerdir?
Firmaların bilanço yapısı ve kredibilitesi tüm sektörlerde olduğu gibi öncelikli değerlendirme kriterlerimizden. Bunun haricinde firmaların önümüzdeki birkaç yıl içindeki nakit akış projeksiyonu, pazar payı, araç filosu gibi faktörler de bu sektör için çok önemli değerlendirme kriterlerimizdendir. Önceden belirlenmiş olan bazı bilanço rasyoları ve derecelendirme notları da sağlanması gereken standartlar arasındadır.
Operasyonel Kiralama ve Günlük Kiralama ülkemizde gelişme potansiyeli yüksek sektörler olarak görülüyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bu gelişime uygun çalışmalarınız nelerdir?
Biz de bu sektörleri gelişme potansiyeli yüksek sektörler olarak görüyoruz. Türkiye’de bu sektörün Avrupa ortalamalarının çok altında olduğunu biliyor ve izliyoruz. Bu sebeple bankamızın kredilendirme ve pazarlama çalışmalarında her zaman bu sektöre yer veriyoruz.

T-Bank hakkında (BDDK) 29 Aralık 2006 tarihli kararıyla onaylanmıştır. Ocak 2007’de hisse devri tamamlanmış ve Arab Bank ve BankMed, banka hisselerinin sırasıyla %50 ve %41’ine sahip olmuş T-Bank, 1985 yılında Bank of Bahrain and Kuwait’in İstanbul Şubesi olarak kurulmasını takiben, 1991 yılında Bahreyn ve Kuveyt Bankası A.Ş. unvanıyla bağımsız bir kuruma dönüşmüştür. 1992 yılında Banka, Doğuş Grubu tarafından satın alınarak adı Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 1997 yılında Mehmet Nazif Günal tarafından satın alınan Banka’nın adı MNG Bank A.Ş.olmuştur. 2006 yılında Arab Bank ve BankMed, Mehmet Nazif Günal ile karşılıklı bir anlaşmaya vararak MNG Bank A.Ş hisselerinin %91’ini devralmıştır. Satış işlemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nuntur. 3 Nisan 2007 tarihinde, Banka’nın adı Turkland Bank A.Ş. ya a kısaltılmış şekliyle T-Bank olarak değiştirilmiştir. Temmuz 2010’da BankMed Mehmet Nazif Günal’a ait olan 9’luk hisse payını alarak T-Bank sermayesindeki payını %41’den %50’ye çıkartmıştır. Kasım 2011 tarihinde Arab Bank İsviçre T-Bank hissedarı olmuştur. 30 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile T-Bank’ın sermayesinin 170 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. T-Bank’ın mevcut ortaklık yapısı şu şekildedir: BankMed %50, Arab Bank %28, Arab Bank İsviçre %22. T-Bank, Arab Bank ve BankMed’in 1930’lı yıllara uzanan gelişmiş bankacılık deneyiminden ve özellikle bireysel ve kurumsal bankacılık alanlarında ki köklü uzmanlığından yararlanmaktadır. Ana hissedar bankalarla oluşturulan sinerji, T-Bank ve müşterileri için önemli bir değerdir. Bugün, T-Bank, özellikle Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Bankacılığı iş kolunun da portföyüne eklenmesi sayesinde operasyonlarını genişletmeye devam ederken, güçlü olduğu kurumsal ve ticari bankacılık alanlarındaki odaklanmasını sürdürmektedir.

Top