Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Daha Güvenli Trafik Adına: “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”

Bu ayki yazımızda rekabet hukuku gelişmelerinin de tatile girmiş olması nedeni ile regülasyonlar ile ilgili bir makale sunalım istedik. Yazımızın konusu otomotiv endüstrisinin de bir bütün olarak temel paydaşlarından biri olduğu ve önümüzdeki dönemde trafik güvenliği ilkesi çerçevesinde birçok yeni düzenlemeyi de beraberinde getirebilecek olan “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”.

Fevzi TOKSOY

Türkiye’de her yıl yaklaşık dört bin kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybediyor. Ülkemiz, OECD verilerine göre trafik kazası ölüm oranında Rusya’dan sonra ikinci sırada. Bu kazaların maliyetinin ise yıllık 20 milyon TL’ye vardığı tahmin ediliyor.

Özellikle İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın katkıları ile yürütülen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 2020 yılına kadar ülkemizdeki trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılmasını hedeşemekte. ‘’Trafik Güvenlik Platformu’’ ise bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve alınan kararların icrasını gerçekleştirecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİ PLATFORMU

Trafik sorununun çok boyutlu yapısı gereği trafik güvenliğinin sağlanmasında kalıcı ve etkili çözümlerin ortaya konması için toplumun her kesiminin bir paydaş olarak ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu çerçevede gerek özel teşebbüslerin gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği projenin başarıya ulaşması için olmazsa olmaz koşul durumunda. Dolayısıyla trafik sorununa çözüm sağlanması hususunda çalışan bütün taraşarın koordine edilmesi de bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmış durumda. Trafik Güvenliği Platformu bu koordinasyonun sağlanması için çalışacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sekreteryasını üstlendiği bu platform, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve H
aberleşme Bakanlığı’nın işbirliği ve koordinasyonunda kamu kurumlarının ve özel sektörlerin de temsilcileri ile oluşturulan Merkez Yürütme Kurulu tarafından yönetilecektir.

ACTECON da Trafik Güvenliği Platformu’nun çalışmalarına teknik destek veren paydaşlardan biri konumunda. Bizler de Platform’un 8 Temmuz 2013 tarihindeki toplantısına katılarak önümüzdeki dönemde trafik güvenliği kapsamında yapılacak çalışmalara dair önerilerimizi çeşitli endüstrilerden katılımcılarla paylaşma fırsatına ulaştık.

Sivil katılımın mümkün olduğu kadar geniş tutulabilmesi amacıyla hali hazırda yandaki tabloda belirtilen alt komiteler oluşturulmuş durumda. Söz konusu alt komitelere katılımın ilgili alt komitelere katkı verecek her kesime açık olduğunu da ekleyelim.

Trafik sorununa çözüm sağlanması hususunda çalışan bütün taraşarın koordine edilmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmış durumda. Trafik Güvenliği Platformu bu koordinasyonun sağlanması için çalışacak.

Trafik Güvenliği Platformu’nun, 2020 yılına kadar trafik kazaları sonucu oluşan can kayıplarının yüzde 50 oranında azalmasını sağlama hedefi; önümüzdeki dönemde beraberinde yeni hukuki düzenlemeler ve yaptırımlar da getirebilecektir. “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”nın lansmanı sonrasında yapılan açıklamalar, Trafik Güvenliği Platformu’nun öncelikli uygulamalarından ilk ikisinin emniyet kemeri takma zorunluluğu ve hız kurallarına uyum konusunda yapılacak çalışmalar olduğunu göstermekte.

  • Emniyet kemeri zorunluluğu ve hız limitlerine uyum önceliklerinin yanında;
  • alkollü araç kullanımına karşı getirilecek yaptırımlar,
  • sürücü kurslarının vereceği eğitimlerin denetimi,
  • şirket araçlarına gerekli donanım takılarak hız limitlerinin kontrolü,
  • kış lastiği uygulamasının hem binek hem de ticari araçlar için zorunlu hale getirilmesi,

ilerleyen zamanlarda trafik güvenliği kapsamında yeni hukuki düzenlemelere tabi olabilecek diğer konular olarak karşımıza çıkıyor.

Trafik güvenliği konusu bakımından regülasyonların ve yaptırımların geliştirilmeye açık olduğu ülkemizde, yukarıda sayılan hususlarda atılacak hukuki adımlar ve uygulamaların kuvvetli denetimi, trafik güvenliği standartlarını, dolayısıyla kamu sağlığını ve refahını daha ileriye taşıyacaktır.

“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”nın ilk defa bir devlet politikası olarak ortaya konması nedeni ile, söz konusu projenin trafik güvenliği konusunda atılmış olan en önemli adım olduğunu söyleyebiliriz. Trafik Güvenliği Platformu’na sosyal sorumluluk bilinci ile katılacak her kurumun da konunun kamu oyunda daha kuvvetli şekilde vurgulanmasına ön ayak olacağını ve konu ile ilgili tecrübeleri dahilinde trafik güvenliğinin temin edilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Top