Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

KUGM / 04 Genelge ( K1 – K2 Belgeleri )

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230- 16795 30/12/2009

KONU : KTY’nin Uygulanmasına İlişkin Hususlar
GENELGE

(2010/KUGM – 04 /GENEL)

Bilindiği üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca daha önce yetki belgesi alınmadan yapılabilen faaliyetlerden; ticari amaçla veya ticari amaçla olmayıp sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla,toplam yüklü ağırlıkları 3,5 ton ve daha düşük kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için gerekli yetki belgesi (K1*-K2*) bulundurulması zorunluluğuyla ilgili süre 01.01.2010 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Bu durumda olanlar için 2009 yılına kadar uygulanan % 94 oranındaki ücret indiriminin, halen devam etmekte olan ekonomik kriz ortamı da dikkate alınarak, 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında %93 olarak uygulanması için gerekli yasal düzenleme yapılmıştır.

Ancak, anılan Yönetmeliğin ilk defa yayımlandığı 25.02.2004 ve yenilenerek tekrar yayımlandığı 11.06.2009 tarihinden bu yana geçen sürede;

Yetki belgesi alma yükümlülüğüne dair yapılan duyuruların ülke genelindeki bu taşıt sahiplerine ulaşılmasındaki güçlükler, bu kesimin yazılı ve görsel iletişim vasıtalarına uzak olan çalışma ve yaşam şartları, bazen de asılsız söylentilere bağlı yönlendirmeler, araç sahibi olanların sayısının on binlerle ifade edilebilecek kadar yüksek oluşu, toplumumuzun genel alışkanlıklarından kaynaklanan nedenlerle yetki belgesi almak için yapılan müracaatların son 10 gün içerisinde yoğunlaşması ve on binleri bulması sebebiyle, yetki belgelerinin hemen düzenlenerek ilgililere fiziki teslimi teknik ve idari olarak mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle 01.01.2010 tarihinden itibaren yapılacak denetimlerde:

i- Özellikle K1* ve K2* yetki belgesi veya taşıt kartı almak için 31.12.2009 günü mesai bitimine kadar yetkili mercilere müracaat ettikleri halde; yoğunluktan kaynaklanan fiili imkansızlık nedeniyle fiziken belgeleri düzenlenip kendilerine henüz verilemeyen, ancak belge düzenleme işlemleri devam eden bu taşıt sahiplerinden; 01.01.2010 ile 30.04.2010 tarihleri arasında yetki belgesi veya taşıt kartı aranmaması ve bu nedenle para cezası dahil hiçbir cezai müeyyide uygulanmaması,

ii- Konu hakkında ilgili birimlerin ve görevlilerin derhal uyarılarak gerekli tedbirlerin alınması,

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230- 16795 30/12/2009

KONU : KTY’nin Uygulanmasına İlişkin Hususlar

3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

Binali YILDIRIM

Bakan

Dağıtım

İçişleri Bakanlığı

– Emniyet Genel Müdürlüğü

– Jandarma Genel Komutanlığı

81 İl Valiliği

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

Top