Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Otomotivde Büyük Dönüşümün Ayak Sesleri – Çınar NOYAN

Otomotiv sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda lokomotif sektörlerin başında yer alıyor. Gerek ürettiği teknoloji gerek yarattığı istihdam ve gerekse de oluşturduğu ekonomik büyüklükle ülkelerin vazgeçemediği en değerli sektörlerden biri otomotiv sektörü.

Yüzyılı aşkın süredir bilinen otomotiv sektörü işleyişi, son 5 yıldır hızlı bir dönüşüm ile şekil değiştirmeye ve şu an var olduğundan çok farklı bir yöne doğru evrilmeye başladı. Neredeyse son 5 yılda yaşanan gelişmeler, otomobilin icadından beri yaşanan gelişmelerin önüne geçmeye başladı diyebiliriz.

Daha fazla

Sıfır Emisyonlu Ürünler En Önemli Gündemimiz – Özlem GÜÇLÜER

Otomotiv sanayi açısından 2022 yılı, çevre odaklı politikalara ve teknolojik gelişmelere uyumun hızla devam ettiği, bunun yanı sıra küresel seviyede etki yaratan birçok zorlu gelişmenin eş zamanlı yaşandığı bir yıl oldu.

En önemli ihraç pazarımız olan AB’nin 2050’de karbon nötr kıta olma yolundaki büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatının sanayimizi etkileyen kritik hedefleri 2022 yılında daha da netlik kazandı. Avrupa Komisyonu’nun “Fit for 55” paketi ile sunmuş olduğu AB’de 2035 itibarıyla yeni hafif araç satışlarının tamamının sıfır emisyonlu olması önerisi için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Ekim ayında anlaşmaya vardı. Daha fazla

Yeniden Değerleme ve Yıl Sonu Önemli Hatırlatmalar – Hakan GÜZELOĞLU

Pandemi sonrası 2022 yılını birçok yeni düzenleme eşliğinde geride bıraktık. Dördüncü kurumlar vergisi geçici vergi beyannamesi de kaldırıldığı için 30 Nisan 2023 tarihine kadar sadece 2022 yılının kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi kaldı. Bu yazımızda 2022 yılının kurumlar vergisi beyannamesini vermeden sizlere hem yeniden değerleme ve yapacağı önemli katkılar ile bazı önemli vergisel hatırlatmaları yapmak istedik.

Daha fazla

Hamiline Yazılı Pay Senedi Devirlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) Bildirilmesi Zorunluluğu – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirketler nama yazılı ve hamiline yazılı pay senetleri bastırabilir. Nama yazılı pay senetleri bakımından hak sahibinin kim olduğu açıktır. Hamiline yazılı pay senetleri ise genel kıymetli evrak türleri bakımından şeklinden veya metninden hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan senetler olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple bu tür senetler bakımından senedi elinde bulunduran kişi karine olarak hak sahibi kabul edilmektedir. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) genel kıymetli evrak hukuku bakımından hamiline yazılı pay senetlerinde devirin gerçekleşmesi için senedin devir ve teslim edilmiş olması yeterlidir. Daha fazla

Rekabet Kurulu’nun Bilgi Belge Talebi Süreçlerinde Yanlış/Yanıltıcı Bilgi Verilmesine Karşı Yaklaşımı – Muhammed Safa UYGUR & Alper KARAFİL & Zeynep Tuna AKBAŞ

Bilindiği üzere otomotiv sektörü, diğer ülkelerin rekabet otoritelerinin olduğu gibi Rekabet Kurulu’nun da yakın markajında olan en önemli sektörlerden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Gerek şirketler gerekse de tüketiciler nezdinde önemli harcamalardan birine tekabül eden binek ve ticari motorlu araçların satım, dağıtım ve bakım-onarım hizmetleri gibi sektör spesifik bilgilerin gerekli durumlarda Rekabet Kurulu tarafından piyasa paydaşlarından edinilmesi önem arz etmektedir. Nitekim, yer yer Kurul’un başlattığı soruşturma ve ön araştırmalar yer yer ise Kurul’a yapılan birleşme devralma bildirimlerine ilişkin inceleme süreçleri kapsamında, Kurul tarafından teşebbüslere bilgi ve belge talepleri gönderilebilmekte ve bu bilgilerin en kısa zamanda doğru ve istenen formatta iletilmesi talep edilebilmektedir. Teşebbüslerin bahse konu bilgi ve belge taleplerine süresinde yanıt vermemesi ve yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi halinde ise teşebbüsler yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Nitekim, aşağıda detaylarına yer vereceğimiz üzere Kurul’un güncel tarihli kararı da bu konu hakkında önlemlerini şimdiden alması için teşebbüslere ışık tutmaktadır.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Primli Pay İhracı – Av. Sedat TARLACI

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) md.347’de düzenlenen primli paylar, anonim şirketlerde itibari değerin üzerinde pay çıkarılabilmesine/ihraç edilebilmesine olanak tanımaktadır. Peki bu düzenleme ne anlama gelmektedir?

Öncelikle primli pay ihracından bahsedebilmemiz için şirketin yeni pay ihraç etmesi ve bu payları itibari değerinin üzerinde satması gerekmektedir. Bu nedenle, pay sahiplerinin kendi payını itibari değerinin üzerinde satması TTK md.347 kapsamında değerlendirilmemektedir.

Daha fazla

Ezber Bozabileceğimiz Konular Bizleri Bekliyor – İnan EKİCİ

Çok önemli bir yıla giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşı ve önemli bir seçim dönemi bizleri bekliyor. Ülkemizdeki her türlü koşulun iyiye gitmesi temennisiyle başlayalım söze. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ticari hayatta birçok zorluğa sebep olmaya devam ediyor. Küresel ekonominin enflasyon gerçeği ile karşı karşıya kalması, yakın coğrafyamızda başlayan ve hiç olmamış olmasını dilediğimiz Rusya-Ukrayna savaşı da Türkiye ve bölge ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor, iş ortamındaki zorluk ve risklerin artmasına neden oluyor.

Daha fazla

Yüce Auto – ŠKODA Genel Müdürü – Zafer BAŞAR Röportajı

2022 yılının kalan bölümü ve 2023 yılı için dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

2022 yılı, pandemi koşullarının kontrol altına alınması ile birlikte başta kapanma sürecinden olumsuz etkilenen turizm ve hizmet sektörlerinin güçlü toparlanma beklentisi ile ekonomik durağanlığın sonlanacağı bir dönemin başlangıcını temsil ediyordu. Ancak Şubat ayı sonunda başlayan Ukrayna Savaşı, dünyada özellikle Uzakdoğu menşeili ürünlerde başlamış olan tedarik darboğazına yeni bir boyut daha eklerken aynı zamanda özellikle emtia fiyatlarında baş gösteren ani artışlar ile birlikte küresel anlamda enflasyonist bir ortamla baş başa kalmamıza sebep oldu.

Daha fazla

Fiorent Genel Müdürü – Şenol KARAKAYA Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

2009 yılından bu yana başta otomotiv olmak üzere, gıda, ilaç, iş makinaları ve benzeri sektörlerde uçtan uca ERP projeleri gerçekleştiriyoruz. 2011 yılı itibarıyla de ERP üzerinde filo kiralama sektörüne özel projeler geliştirmeye başladık. ERP yazılımlarındaki tecrübemiz ve sektöre olan ilgimiz sebebi ile filo kiralama sektörüne Fiorent markası adı altında web tabanlı bir ürün kazandırdık. Fiorent; kiralama firmalarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kolayca müşteri isteklerine göre revize edilebilecek, her türlü platform ile entegre olabilecek , yeni teknolojiler ile donatılmış, Mobil ve Web platformları da sunan yeni nesil bir yazılım olarak sektördeki yerini almıştır.

Daha fazla

Top