Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

2021 Yılına İlişkin Güncel Gelişmeler – Hakan GÜZELOĞLU

Covid-19 pandemi etkisiyle geçen bir yıldan sonra yeni yılın ilk günlerinde operasyonel kiralama sektörünü etkileyecek güncel gelişmeleri ve dönem içerisinde dikkate alınması gereken parametreleri ana başlıklar halinde aşağıda bilgilerinize sunmak istedik.

Binek Araçlara Yönelik Kira, Amortisman ile ÖTV ve KDV Sınırları

01.01.2020 tarihinden itibaren faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 2020 yılı için KDV hariç 5.500 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilmekte idi Bununla birlikte 5.500 TL’yi aşan kısım ve aşan kısma ilişkin KDV de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmaktaydı.

Daha fazla

Sigorta Tahkim Davası Öncesinde Arabuluculuk Zorunlu Mudur? – Av.Nazım Can IŞIKTAÇ

Sigorta tahkim, oto kiralama sektörü açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Hasar dosyaları bakımından sektörün sıklıkla kullandığı ve hem yargılamanın uzman kişilerce hızlı şekilde yürütülmesi hem de yargılama giderlerinin makul seviyede olması sayesinde genel anlamda yüksek memnuniyet sağlayan bir kurumdur.

Sigorta tahkim hakemlerinden birinin, sigorta tahkim davası öncesinde zorunlu (dava şartı) arabuluculuğa başvurulmaması nedeniyle davayı usulden reddetmesi üzerine, sigorta tahkim davası öncesinde arabuluculuğun gerçekten zorunlu olup olmadığının incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Daha fazla

Yeni Dünya Düzeni Çok Hızlı Gelecek – İnan EKİCİ

Hepimizin bildiği gibi Aralık 2019’da Çin’de başlayan Covid–19 salgını kısa sürede 200’ün üzerinde ülkeye sıçradı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre vaka sayısı 40 milyona yaklaştı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise ne yazık ki 1 milyon 100 bini aştı.

İçinde bulunduğumuz dönemin ekonomik koşulları ticari hayatta birçok zorluğa sebep oluyor. Küresel olarak ya da ülke olarak farklı zamanlarda ekonomik/ finansal krizler yaşadık. Bununla birlikte Covid–19 salgınına bağlı yaşanan kriz tüm dünya ülkeleri için yeni ve oldukça farklı. Daha önce bir benzerini yaşamadığımız bu salgınla mücadelede ülkelerin ve toplumların çok farklı tepkiler verdiğini gözlemliyoruz. Salgın sonrası toparlanmanın da ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar göstereceğini söyleyebiliriz.

Daha fazla

Hyundai Assan Genel Müdürü – Murat BERKEL Röportajı

Koronavirüs salgını sonrası dünya ve Türkiye’ye ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Dünya genelini etkisi altına alan pandemi sebebiyle ülke ekonomilerinin fazlasıyla etkilendiği bir süreçten geçiyoruz ve bu etkiler maalesef artarak devam ediyor. Dünya ekonomisinin önemli taşlarından olan otomotiv endüstrisinde, Asya, Avrupa ve Amerika pazarlarındaki duruşlar nedeniyle üretim ve satış tarafında ciddi kayıplar yaşandı. Özellikle Avrupa’da birçok ülkede markalar ve bayiler operasyonlarını geçici süreliğine durdurmak zorunda kaldı. Yılın son çeyreğinde Avrupa’da yaşanan vaka artışlarının devam edebileceği de muhtemel.

Daha fazla

Aksigorta Genel Müdürü – Uğur GÜLEN Röportajı

Operasyonel ve günlük kiralama firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalardan bahseder misiniz?

Aksigorta olarak, çoklu araç girişlerini yapay zekalı dijital asistan ADA ile günlerce sürecek bir operasyon sürecinden kurtarıp poliçe başına 2 dakikalık bir zaman diliminde hızlı bir şekilde sonuçlandırabiliyoruz. Kiralama firmalarına, düzenli olarak hasar/poliçe raporlarını araç klasmanı bazında sunabiliyoruz.

Daha fazla

Autorola Türkiye, Indicata Satış Direktörü – Aslı GÖKER Röportajı

Koronavirüs salgını sonrası dünya ve Türkiye’ye ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve sektörünüze dair öngörüleriniz nelerdir?

2020 yılı başında tüm dünyada, Mart ayı itibarıyla da ülkemizde yoğun olarak etkilerini görmeye başladığımız COVID-19 salgınıyla birlikte çalışma ve sosyal hayatımızda, ulaşım ve seyahat tercihlerimizde büyük değişimler yaşanmaya başlandı.

Daha fazla

Küresel Ekonomi ve Piyasalar – Erkin ŞAHİNÖZ

Eylül’de 52,5 olarak ölçülen J.P. Morgan Küresel Bileşik PMI Endeksi Ekim’de 53,3’e yükselerek kürede ekonomik aktivitenin hızlanarak büyüdüğüne işaret etti. Hem üretim hem de yeni siparişlerdeki artış güçlendi. İş dünyasındaki güven düzeyinin son 28 ayın en yüksek düzeyinde kaydedilmesi büyümenin önümüzdeki aylarda da süreceğini gösteriyor.

Daha fazla

Özkaynakların Can Simidi Yeniden Değerleme – Aslı GEDİK

Otuz yıl önce şehrin in cin top oynayan, ıssız bir yerinden uygun fiyata arazi alıp, üzerine fabrikanızı kurmuşsunuz. O günden beri fabrikanız çalışmaya devam ediyor. Fabrikanın penceresinden kafanızı uzattığınızda bir bakıyorsunuz ki, eski çamlar bardak olmuş, o alabildiğince boş tarlalar şimdi AVM ve binalarla dolmuş. Vızır vızır trafik, şehrin göbeğinde kalmışsınız.

Daha fazla

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Kısıtlamaların Uygulanma Süresinin Uzatılması Kararı – Av. Duygu TURGUT

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, ülke ve dünya ekonomisi ile paralel olarak pek çok ticaret şirketi ve tacir finansal olarak zor bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte şirketlerin, tabiri caizse, önlerini kış tutmalarını sağlamak, ekonomik sınamalar karşısında ayakta kalabilmeleri ve sermayelerini koruyabilmeleri hedeflenerek kanunen birtakım önlemler öngörülmüştür.

Daha fazla

Operasyonel Kiralama Şirketlerinde Yıl Sonu Vergisel Hatırlatmalar – Hakan GÜZELOĞLU

Bir yılın daha sonuna gelirken Covid-19 pandemi süreciyle geçen gündemde, operasyonel kiralama sektörüne yönelik önemli vergisel hatırlatmaları yapmak ve dönem sonunda dikkate alınması gereken noktaları sizlerle paylaşmak istedik.

Örtülü Sermayesi Bulunan Şirketler İçin Sermaye Artırımında Son Gün Yıl Sonu

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinde örtülü sermaye müessesesi düzenlenmiştir. Anılan düzenleme ile kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları Daha fazla

Top