Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Kira Sözleşmesi Süre Uzatımında Farklı Görüş – Hakan GÜZELOĞLU

Operasyonel kiralama şirketleri ekseriyetle müşterileri ile genel çerçeve sözleşmesi imzalamakta ve bu sözleşme içerisinde araç kullanım şartları, süre ve kullanım limitleri, bakım ve diğer hizmetlerin sağlanması gibi işlemlere ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Bu birinci tip sözleşmeler aynı bankaların bankacılık hizmet sözleşmelerinde olduğu gibi belli para ile ifade edilebilen bir tutar ve taahhüt içermeyen çerçeve sözleşmelerdir.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı – Av. Duygu TURGUT

Bir şirket dış kaynaklardan sermaye artırımına başvurduğunda pay sahiplerinin yeni çıkarılan payları alamaması, pay oranlarını ve oy güçlerini olumsuz anlamda etkileyecek; pay sahibinin diğer pay sahipleri karşısında şirket yönetimi ve etkinliği anlamında daha zayıf konumda bulunmasına yol açacaktır. İşte bu sebeple pay sahiplerinin mal varlıksal hakları ile şirket yönetimindeki pozisyonlarını korumak amacıyla yeni çıkan paylarda pay sahiplerine rüçhan (yeni pay alma) hakkı tanınmıştır. Rüçhan hakkı, esas sermaye artırımında kullanılabilen bir haktır. Türk Ticaret Kanunu’nun ("TTK") 461. maddesinin birinci fıkrasına göre her pay sahibinin yeni çıkarılan payları, mevcut sermayedeki pay oranına göre alma hakkı vardır. Rüçhan hakkının kullanılması, sınırlandırılması, kaldırılması ve devrine ilişkin esaslar yine aynı madde uyarınca belirlenmiş ve pay sahibinin sermaye artırımı sebebiyle mal varlıksal ve yönetsel hak kaybına uğramasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Daha fazla

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmada Fesih Nedeninin Önemi – Celal ÖZCAN

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre; SSK (4/a) statüsünde çalışan kişiler zorunlu işsizlik sigortası kapsamında olup, her ay maaşlarından işçi ve işveren payı olarak işsizlik sigortası primi kesilerek İş-Kur’a ödenmektedir.

Bu şekilde İş-Kur’a zorunlu işsizlik sigortası primi ödeyen kişiler ileride işsiz kaldıklarında gerekli şartları taşımaları halinde kendilerine İş-Kur tarafından işsizlik ödeneği ödenmektedir.

Daha fazla

Türk Rekabet Hukukunda Teşebbüsler Arası Bilgi Değişimi – Actecon Makalesi

Rekabet hukuku uygulamasında son yıllarda öne çıkan kavramlardan birisi de teşebbüsler arası bilgi değişimidir. En geniş haliyle “aynı endüstride faaliyet gösteren iki veya daha fazla teşebbüsün tek yanlı yahut karşılıklı olarak, rekabetçi kararlarına etki eden her türlü ticari ve/veya gizli bilgilerini paylaşması” olarak tanımlanabilecek bilgi değişimi, özellikle teşebbüslerin rakiplerinin pazar stratejileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağladığı durumlarda rekabetin kısıtlanması sonucunu doğurabilmektedir.

Daha fazla

Çevresel Sürdürülebilirlik Fonları – Av. Dr. Nazım Can IŞIKTAÇ

Firmaların her ne pahasına olursa olsun karlılık ve büyüme odaklı olması ve yalnızca hissedarlarının servetini artırmaya hizmet etmesi kapitalizmin en kolay eleştirilebilecek yönleridir. Vicdanlı kapitalizm, şirketlerin varoluş amaçlarını genişletmeye ve şirketlerin varoluş amaçları arasına çevre ve çalışan başta olmak üzere farklı unsurları eklemeye çalışan bir siyasi/ekonomik düşünce akımıdır.

Daha fazla

Kaynakları Verimli Kullanmak – İnan EKİCİ

Küresel anlamda birçok zorluğu yaşamaya devam ediyoruz. Tedarik zinciri bozulmaları, yüksek enflasyon ve maliyet artışları dünya gündeminin başında yer alıyor. Sanayi üretimi açısından bakıldığında ise, en önemli sorunları tedarik zincirindeki problemler oluşturuyor. Küreselleşmenin bir uzantısı olarak, sanayi kuruluşları üretim yapmak için ihtiyaç duydukları malzeme, parça ve maddeleri dünyanın farklı coğrafyalarından tedarik ediyor. Küresel tedarik zincirinde pandemi döneminden kaynaklı yaşanan sorunlar otomotiv sektörü de dahil birçok sektörü olumsuz etkiledi. Görünen o ki, otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar bir süre daha devam edecek.

Daha fazla

Filo Broker Kurucu Ortakları – Okşan ÖZTÜRK & Oytun Gül MALKOÇ Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan firmamız halihazırda araç kiralamış veya kiralamak isteyecek olan firmaların hem kiralama süreçlerini hem kiralama sonrası filolarını yöneterek maliyet optimizasyonu sağlıyor. Bu 10 yıllık süreçte birçoğu global ve kendi sektöründe lider 50 müşterimizin 10.000 aracına hizmet verdik. 1.200’e yakın filo kontrat müzakeresi yaptık.

Daha fazla

DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü – Selim ESKİNAZİ Röportajı

DS açısından 2023 yılını değerlendirebilir misiniz?

2023’ün ilk 7 aylık döneminde 2.707 adet satışa imza atarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230,5’lik bir büyüme elde ettik. DS, 2022’nin toplamında 1.829 adetlik satış gerçekleştirmişti. Sadece temmuz ayında 570 adetlik satış gerçekleştirerek premium otomobil pazarından yüzde 7,1’lik payla 5’inci sırada yer aldık. Temmuz 2022 ile kıyasladığımızda satışlarımızı yüzde 211,5 gibi büyük bir oranda artırırken, aynı zamanda Türkiye tarihindeki en yüksek temmuz ayı performansına da ulaşmış olduk.

Daha fazla

Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü – Erkin ŞAHİNÖZ

Dünya ekonomisinde son durum nedir?

Ekonomik aktivitenin en önemli göstergesi PMI verileridir. Dünya ekonomisine bir bütün olarak bakıldığında, PMI verisinin Temmuz ayında da eşik değer 50,0’ın üzerinde olduğu görülüyor.

PMI verisinin işaret ettiği gibi dünya büyüyor, ancak bu büyüme yeknesak değil. Büyümenin başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu’da güçlü, gelişmiş ülkelerde ise yavaş seyrettiğine şahit oluyoruz. Avrupa’da ise birkaç ay önce başlayan daralma son dönemde biraz daha güçlendi. Sektörel olarak bakıldığında ise hizmetler sektörü ile imalat sektörü arasında belirgin bir ayrışma olduğu gözleniyor. İmalat sektörü dünya genelinde daralırken hizmetler sektörü ise belirgin bir büyüme trendi yakalamış durumda.

Daha fazla

İmtiyaz Hakları – Av. Duygu TURGUT

Türk Ticaret Kanunu'nda pay sahiplerine sahip oldukları paylara bağlı olarak kullanabilecekleri çeşitli haklar tanınmıştır. Pay sahipleri kural olarak, paya bağlı haklarını sermayeye katılma oranlarında kullanabilecek olsa da kanunen imtiyaz, kar payı, tasfiye payı, rüçhan hakkı ve oy hakkı gibi iç yönetime ilişkin haklarda ve yönetim kurulu üyesi belirleme hakkı gibi dış yönetime etki edecek haklarda, belirli paylara esas sözleşme ile sermayeye katılım oranlarından daha fazla hak tanınarak imtiyazlı paylar oluşturulabilmektedir. Kısaca, bir anonim ortaklıkta imtiyazlı paylar, kanun tarafından adi paylara tanınan haklardan daha fazlasının, kanunun belirlemiş olduğu sınırlar çerçevesinde tanınmış olduğu paylardır.

Daha fazla

Top