Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

KVKK

TÜM OTO KİRALAMA VE MOBİLİTE KURULUŞLARI DERNEĞİ

ÜYE, TEDARİKÇİ YETKİLİSİ, İŞ ORTAĞI YETKİLİSİ,

REKLAM VEREN, DERGİ ALICISI, TALEP / ŞİKAYETTE BULUNAN AYDINLATMA METNİ

Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi
29/12/2021 v.3 15/05/2024

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (“TOKKDER”) tarafından hazırlanmıştır. TOKKDER, işbu aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

A. Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği tarafından işlenebilecektir.
Adres: Sultan Selim Mah. Hümeyra Sok. No: 7 Nef 09 B Blok İç Kapı No:129 Kağıthane İstanbul
E-Posta: info@tokkder.org

B. İşlenen Kişisel Veriler
Üye konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, TC Kimlik Numarası;
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres;
 • Eğitim Bilgileri: Öğrenim durumu;
 • Mesleki Deneyim Bilgileri: Meslek, temsilcisi olduğu kurum;
 • Görsel İşitsel Kayıtları: Fotoğraf;

İş Ortağı Yetkilisi konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası;
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;
 • Müşteri İşlem Bilgileri: IBAN bilgisi;

Tedarikçi Yetkilisi konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası;
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;
 • Müşteri İşlem Bilgileri: IBAN bilgisi;

Dergi Alıcısı konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad;
 • İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres;

Reklam Veren konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad;
 • İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres;

Talep / Şikayette Bulunan konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad;
 • İletişim Bilgileri: e-posta adresi;

C. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Üye konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim, Eğitim, Mesleki Deneyim, Görsel Kayıtlar Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kimlik, İletişim Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

İş Ortağı Yetkilisi konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Tedarikçi Yetkilisi konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Dergi Alıcısı konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Reklam Veren konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Kimlik, İletişim İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep / Şikayette Bulunan konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim Talep / Şikayet takibi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

D. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, İş Ortaklarına, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, özellikle;

 • Temsilci bildiriminin yapılması amacıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne kimlik bilgilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Savcılık mevkute beyannamelerinin yapılması amacıyla kimlik, iletişim verileriniz savcılığa aktarılabilmektedir.
 • Üye bildiriminin yapılması amacıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve eğitim bilgilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Genel kurul sonuç bildiriminin yapılması amacıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne kimlik, iletişim, mesleki deneyim bilgilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Gerçek faydalanıcı bildiriminin yapılması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına kimlik, iletişim, mesleki deneyim bilgilerinizi aktarabiliyoruz.

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

 • Dergi tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim verileriniz kargo şirketine aktarılabilmektedir.

Talep / Şikayet takibi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

 • Talebinizin ilgili kuruma yönlendirilebilmesi amacıyla kimlik, iletişim verileriniz üyelerimize aktarılabilmektedir.

Dergi düzenlemesinin gerçekleştirilmesi amacıyla, özellikle;

 • Makalenizin veya röportajınızın yayımlanması amacıyla kimlik verileriniz dergi ve web sitemizde alenileştirilebilmektedir.

Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi amacıyla, özellikle;

 • Dernek faaliyetlerinin paylaşımı amacıyla fotoğraflarınız sosyal medya yönetim şirketine aktarılabilmektedir.

E. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metni’nin (“C”) başlığında yer verilen amaçlar doğrultusunda;

1) Danışmanlık Hizmetlerinin Edinilmesi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla, kartvizit gibi fiziki yollarla ya da sözlü alınmak suretiyle,
2) Üye / Temsilci Kayıt Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
3) Genel Kurul Sonuçları Kayıt Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla, elden alınmak yoluyla fiziki olarak ya da sözlü alınmak suretiyle,
4) Dergi Dağıtım Listesi Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla, elden ya da sözlü alınmak suretiyle,
5) Talep / Şikayet Takip Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: web sitesi, web panel gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,
6) İş Alım Süreçlerinin Yürütülmesinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla, elden alınmak gibi fiziki yollarla, sözlü olarak toplanmak suretiyle,
7) Görevlendirme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
8) Reklam Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
9) Fatura Oluşturma/Teslim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
10) İletişim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki yollarla ya da sözlü olarak alınmak suretiyle, toplanmaktadır.

F. İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz durumunda TOKKDER, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. TOKKDER tarafından verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde TOKKDER tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

KVKK 11. maddesi kapsamında İlgili Kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TOKKDER’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. TOKKDER’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek TOKKDER’in Sultan Selim Mah. Hümeyra Sok. No: 7 Nef 09 B Blok İç Kapı No:129 Kağıthane İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@tokkder.org e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. TOKKDER tarafından, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurunuza ilişkin herhangi bir cevap verilmemesi durumunda başvurunuzun reddedildiği kabul olunur.

Top