cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Son Dakika Değişiklikleri İle Yeni Türk Ticaret Kanunu

Daha önce gerek seminer ve eğitimlerimizle gerekse bu sayfalardaki yazılarımızla anlatmaya çalıştığımız ve birçok şirketin de 18 aydır hazırlanmakta olduğu Yeni TTK’da bu defa yapılan değişikliklerin boyutu, Türkiye’nin Yeni TTK’yı 13 Ocak 2011 tarihinde Meclis’te kabul ettiği sırada yaptığı tercihin değiştirildiğini ve bazı hedeflerde vites küçültüldüğünü düşündürecek mahiyette algılanabilir. Daha fazla

Global Kriz Hakkında Önder Erdem’den

Önder ERDEM TOKKDER Yön. Krl. Bşk. Hedef Filo Hizmetleri Yönetici Direktör 2008 çok da iyi bir sene olmadı. 2001 yılı sonrasında yaşanmakta olan kuvvetli büyüme ilk defa bir mola aldı diyebiliriz. Önce KDV kanunundaki değişiklik, sonrasında politik krizlerin getirdiği belirsizlik, derken yaşanmakta olan global finansal kriz, malesef 2008 yılında operasyonel kiralama endüstrisini etkiledi. Önümüzdeki dönemde derinleşen finansal kriz göz önüne alındığında kısa ve orta vadede çok parlak bir tablo olmayacağını söylemek çok zor değil.

Daha fazla

KUGM / 04 Genelge ( K1 – K2 Belgeleri )

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230- 16795 30/12/2009

KONU : KTY’nin Uygulanmasına İlişkin Hususlar
GENELGE

(2010/KUGM – 04 /GENEL)

Bilindiği üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca daha önce yetki belgesi alınmadan yapılabilen faaliyetlerden; ticari amaçla veya ticari amaçla olmayıp sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla,toplam yüklü ağırlıkları 3,5 ton ve daha düşük kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için gerekli yetki belgesi (K1*-K2*) bulundurulması zorunluluğuyla ilgili süre 01.01.2010 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Daha fazla

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik

Konusu : İndirilemeyecek katma değer vergisi
Tarihi : 23/6 /2010
Sayısı : KDV-57 / 2010 -5
İlgili Olduğu Madde : Katma Değer Vergisi Kanunu 30 uncu madde

1. Giriş

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 30 uncu maddesinin uygulamasına yönelik Başkanlığımıza intikal eden tereddüt konusu olaylarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Daha fazla

5492 Sayılı Yasa

Kanun Adı:

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No: 5942

Kabul Tarihi: 24/12/2009

Resmi Gazete No: 27449

Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2009

Madde 1-

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin başlığı ile (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Daha fazla

Top