cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Arval Analytics” Ödüle Layık Görüldü

ARVAL, yeni geliştirdiği online raporlama aracı “ARVAL Analytics” ile “Uluslarası Araç Filo Sektör Ödülü” ne layık görüldü. ARVAL, Uluslarası Araç Filo Sektör Ödülü’nü Kasım ayında Brüksel’de düzenlenen bir tören ile aldı. Aralarında Avrupa filo yöneticilerinin de bulunduğu 16 jüri üyesi tarafından değerlendirilen ve operasyonel kiralama sektöründeki firmalar için ilk kez verilen söz konusu özel ödül, uluslararası alanda yenilikçi yaklaşımları, ürün ve hizmetleri belirlemek amacıyla veriliyor. Kullanımı kolay ve son derece etkili bir karar verme aracıolan ARVAL Analytics, şirketlerin filo yönetim stratejilerini belirleyip, araç filolarını günlük ve anlık yönetmelerine imkan sağlayarak, toplam kullanım maliyetini (TCO) optimize edebilmeleri için en gelişmiş iş teknolojilerini kullanarak geliştirilmiş.

Europcar Tekrar Avrupa’nın Bir Numarası

1 Ekim tarihinde Belek Rixos Premium Otel’de yapılan 2010 Dünya Seyahat Ödülleri töreninde Europcar, Avrupa’nın en iyi Otomobil Kiralama Şirketi ödülünü kazandı. Dünyanın yedi kıtasında, 187.000 turizm profesyonelinin oylarıyla her kategorinin en iyisinin seçildiği Dünya Seyahat Ödülleri, turizm endüstrisinin Oscar’ları olarak kabul ediliyor. Ödülü Europcar International adına alan Europcar Türkiye Genel Müdürü Murat Akanlar “Bu ödül, Europcar’ın müşteri memnuniyeti odaklı hizmet kalitesinin Avrupa’nın en iyisi olduğunu bir kez daha pekiştirdiği ve buradaki Antalya ofis çalışanlarımızdan Paris’teki CEO’muza kadar tüm Europcar ailesinin pay sahibi olduğu bir başarıdır.” yorumunu yaptı.

Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası

Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan tadil sözleşmelerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca Damga Vergisi ve harçtan istisna tutulmasına ilişkin açıklamalar Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın 29.09.2010 tarihinde yayınladığı, HK-10/2010-1 sayılı sirkülerin konusunu oluşturmuştur. Buna göre;

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 30. maddesi gereği, finansal kiralama sözleşmelerinin her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulacağıhüküm altına alınmıştır. Nitekim 13 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu istisna hükmünün uygulama esasları belirlenerek sadece finansal kiralama sözleşmesinin değil, sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için gerekli olan noterde yapılacak işlemler, tapu sicilinin beyanlar hanesine şerh işlemleri ile gemi siciline şerh işlemlerinin de harçtan istisna edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Daha fazla

Makam Otomobili Kullanımında Avrupa’yı Geçtik

TEB Arval’in sponsorluğunda, CVO Corporate Vehicle Observatory tarafından gerçekleştirilen filo yönetimi konusunda yönlendirici nitelikteki “CVO Barometre 2010” sonuçlarına göre, 100 kişiye kadar işçi çalıştıran Türk şirketleri, Avrupalı emsallerine oranla makam aracına daha fazla önem veriyor. Çalışan sayısı 250 ve üzerindeki Türk firmalarında ise çalışan sayısı arttıkça filodaki makam aracı oranı azalıyor.
Daha fazla

Binek Otomobillerin Alımında Ödenen Kdv

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun, 30 uncu maddesinin uygulamasına yönelik vergi yükümlüleri tarafından Gelir Dairesi Başkanlığı’na intikal eden tereddüt konularıyla ilgili olarak; Gelir Dairesi Başkanlığı23/06/2010 tarihli, KDV-57/2010-5 sayılı sirküleri yayınlamıştır. Buna göre bu sirkülerde tereddüt konularının giderilmesi amaçlanmıştır.

Yayınlanan bu sirkülerde “Binek Otomobillerin Alımında Ödenen KDV” başlığı altında araç kiralama sektörünü ilgilendiren konulara da yer verilmiştir. Buna göre:

“KDV Kanunu’nun 30/b maddesi hükmüne göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen KDV hariç olmak üzere, KDV mükelleflerinin binek otomobili alımında yüklendikleri KDV’ nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.”

KDV uygulaması bakımından binek otomobili kapsamına giren araçlar, 54 Nolu KDV Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre belirlenecektir. Bu çerçevede, taksi işletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama şirketi gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen KDV, ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanunî defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyette kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.

Örneğin; mükellef tarafından araç kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere Ocak 2010 döneminde satın alınan araç nedeniyle ödenen KDV, bu dönemde aracın kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir. Binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Örneğin;

  •  Otomobil kiralama şirketinin kiralama amacı dışında şirketin kendi ihtiyacı için aldığı otomobili (örneğin; genel müdüre tahsis edilen otomobil, bir pazarlama şirketinin satış elemanına tahsis ettiği otomobil vb.) nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
  • A Oto Servis ve Ticaret A.Ş. nin test sürüşü aracı olarak aktifine kaydettiği binek otomobiline ait yüklenilen KDV’yi indirim konusu yapması mümkün değildir.
  • Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen taşıtların sonradan değişiklik yapılarak binek otomobiline dönüştürülmesi durumunda, bu taşıtların iktisabında yüklenilen KDV ile binek otomobiline dönüşüm nedeniyle oluşacak ÖTV farkı üzerinden hesaplanacak KDV indirim konusu yapılamayacaktır. Taşıtın alımında indirim konusu yapılan KDV ise, dönüşüm işleminin yapıldığı dönemde indirim hesaplarından çıkarılarak” ilave edilecek KDV” olarak beyan edilecektir.

Otokoç Otomotiv Pazara Göre 3 Kat Büyüdü

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, 2010 yılının ilk 4 ayında satışlarını bir önceki yılın aynıdönemine göre %24 artırarak 13 bin 146 araca ulaştı. Türkiye’deki toplam araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak 163 bin 954 oldu. Otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama sektöründeki ilk dört ay sonuçlarını değerlendiren Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, yeni araç satışlarının Nisan ve Mayıs aylarında da hız kesmediğini, 2009 sonundaki beklentilerin aksine pazarın büyümeye devam ettiğini söyledi.
Daha fazla

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Üzerine…

Sayın TOKKDER Üyeleri.Bize ayrılan köşede ilk yazıyı hepimizi yakından ilgilendiren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ndeki belgelerden seçtik. Ulaştırma Bakanlığı nezdinde özellikle K2 belgesi ile ilgili çabada, az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de dönüp bakmışız ki bir arpa boy yol gitmişiz.Ulaştırma Bakanlığı’nın 2008/KUGM-08/GENEL numaralı ve İlgi: 14/03/2007 tarihli ve (2007/KUGM-26/GENEL) numaralı genelgede; “31.12.2008 tarihine kadar olmak üzere;

Daha fazla

Top