cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Anonim Şirketlerin Haklı Sebeble Feshi – Duygu Turgut

Giriş

Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 531 uyarınca haklı sebeplerin varlığı durumunda, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde ise yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilir. Mahkeme ise (i) davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenmesine ve davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmasına veya (ii) duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

Daha fazla

Hafif ticari araçların kiralanması pazara ivme kazandırır – İnan Ekici

Bilindiği gibi ticari araçların kiralanmasının önünü kapatan uygulama 2009 yılında yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile başladı. Zaman içinde söz konusu yönetmelikte birçok değişiklik yapıldı. Son olarak, yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği 2018 yılının hemen başında yürürlüğe girdi. TOKKDER olarak diğer sektörel dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması ve ticari araçların ülkemizde daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlamak için birçok girişimde bulunduk. Bu hususta çok çaba sarf ettik.

Daha fazla

“Küresel Filo Kiralama Pazarı Genel Bakış Raporu – 2018” – Hikmet Çakmak

Global filo ve kiralama sektörü hareketli bir 2017 yılını geride bıraktı. 2017 yılında dünyada satılan araçların yüzde 51’i filo satışları olarak gerçekleşti ve full operasyonel kiralama segmenti yeni araç satın alımlarında bir önceki yıla göre yüzde 5,2’lik bir büyüme göstererek en hızlı büyüyen araç finansman yöntemi oldu. 2018 yılında da global operasyonel kiralama sektöründe büyümenin Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya gibi halen satın almanın ağırlıklı olduğu, büyük ekonomilerden gelecektir. Bu ülkelerde sektörün hacmen yüzde 10’un üzerinde büyümesi beklenmektedir. Türkiye’ye baktığımız zaman ise operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılında bir sene önceki hacmini koruduğunu ve toplam otomobil satışlarındaki payını yüzde 20 seviyesine çıkardığını gördük. 2018 yılında da otomotiv sektöründe beklenen düşük satış tahminleriyle karşılaştırdığımızda, bu düşük satış beklentilerinin aksine operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılı seviyesini koruyacağını görüyoruz.

Daha fazla

Anonim şirketlerde iç kaynaklardan sermaye artırımı – Duygu Turgut

1. Giriş

1.1 Esas Sermaye ve Esas Sermaye Artırımı Nedir?

Sermaye, bir şirkette ortakların ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri mal varlığının toplamı ve bunun nakit olarak ifadesidir. Bu nakdi değer ortaklık ana sözleşmesinde sabit bir rakam olarak yer alır ve ortaklığın kâr veya zarar etmesi ile bu rakam kendiliğinden artmaz ya da azalmaz. Sermaye artırımı ile kastedilen de, ana sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle bu sabit rakamın değiştirilmesidir.

Daha fazla

Küresel Ticaret Savaşları Başladı -Öykü Erdil & Özlem Başıböyük

Küresel ticaret savaşları, bir ülkenin gümrük ve gümrük dışı engeller koyarak diğer ülkelerden yaptığı ithalatı kısıtlaması ve bunun sonucunda kendisine karşı tedbir uygulanan ülkelerin de benzer tedbirlere başvurması olarak tanımlanabilecektir. Bu noktada ekonomi kulislerinde söz konusu ticaret savaşlarının nasıl başladığı, ülkelerin ardı ardına gelen misillemeler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ve ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda uzun vadede ortaya çıkması muhtemel problemler konuşulmaya başlamıştır.

Daha fazla

Bağımsız Denetime Tabi Filo Kiralama Şirketlerinde TMS ve VUK Mali Tabloları – Hakan Güzeloğlu

Hatırlatma amacıyla 14 Şubat 2011 tarihine geri dönersek o tarihte Yeni Türk Ticaret Kanunu yayımlanmıştı. Ancak Kanunun yürürlük tarihi ise 1,5 yıl sonrası olan 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmişti. Bunun sebebi de uygulamada oluşabilecek sorunları en aza indirebilmek ve bir buçuk yıla yakın sürede TTK’nın bazı maddelerinin sivil toplum örgütleri, akademisyenler, iş dünyası ve konunun uzmanlarınca değerlendirilerek bir fikir birliğine ulaşmaktı.

Daha fazla

İnternet sitelerinin KVKK ile uyumlu hale getirilmesi – Av. Zeynep Yağmur

Yaşamın her alanında meydana gelen dijitalleşme, ticaret hayatının da ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir. Kanun koyucu da bu dijitalleşme açısından, ulusal mevzuatımızda gün geçtikte artan sayıda düzenlemeler ile açıkları kapatmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile bu alanda köklü düzenlemeler yapılmıştır.

Daha fazla

Top