cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Küresel rekabetçiliğin sürdürülebilmesi iç pazarın büyümesine bağlı – Osman Sever

Küresel alanda, dünya ekonomisinde büyük kırılmalara şahit olduğumuz, ulusal çıkarların ağırlık kazandığı, dengelerin değiştiği bir sürecin içindeyiz. Dünya ekonomisi istikrarlı canlanma sürecinde bulunmasına rağmen himayecilik eğiliminin güçlendiğine, serbest ticareti tehdit eden gelişmelerin arttığına şahitlik ediyoruz. Bu gelişmelere ilave olarak, sanayimiz özelinde ise teknolojik gelişmelerin iş ortamını değiştirmekte olduğu net olarak görülmekte. Daha fazla

Filo yönetiminde trafik kazaları: Buzdağının görünmeyen yüzü – Fevzi Türkay Oktay

Filo yöneticileri, operasyonel kiralama şirketleri trafik kazalarındaki maliyetleri toplam sahip olma yaklaşımıyla kolayca hesaplayabiliyorlar. Bu direkt maliyetler aslında gayet iyi bilinen maliyetler; aracın tamir maliyeti, aracın kullanıcısının tedavisi için yapılan harcamalar ve son olarak üçüncü kişilere yaratılan maliyetleri topladığınızda kazanın maliyetini hesaplıyorsunuz. Ancak bir de görünmeyen buzdağı benzetmesinin hiç de abartılı olmadığını gösteren aşağıdaki maliyetler var :

Daha fazla

Yönetim kurullarının bağımsızlığı – Dr. İlhan Çiftçi

Yönetim Kurullarının en önemli önceliği sermaye sahipleri ile paydaşların haklarının korunmasıdır. Kurumsal Yönetim literatüründe sermaye sahiplerinin haklarının korunması iki temele dayanmaktadır. Birinci husus, sermaye sahipleri adına şirketi temsil ve idareden sorumlu yöneticiler ile sahipler arasındaki vekâlet/ temsil ilişkisi (Tip I) üzerinde dururken; ikinci husus sermaye sahipleri arasındaki hisse oranlarının oluşturduğu orantısız güce bağlı olan vekâlet ilişkisine (Tip II) vurgu yapmaktadır. Her iki konunun ortak noktası bazı kesimlerin haklarının başkaları tarafından ihlal edilmesidir. Yönetim kurullarının bağımsızlığı her iki durumda da oluşabilecek ihlallerin önlenmesi açısından önemlidir. Bağımsızlığı tartışmadan önce hak ihlallerinin oluşmasına neden olan iki durumun detaylandırılmasında fayda vardır.

Daha fazla

Avrupa Birliği’nden Google’a Rekor Ceza – Dr. M. Fevzi Toksoy & Ayberk Kurt

Avrupa Birliği’nin rekabet otoritesi AB Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü son dönemlerde ABD teknoloji devi şirketlere karşı aldığı rekabet ihlali kararlarına bir yenisini ekledi. Bu son kararın diğer kararlardan daha fazla ses getirdiği çok açık. Bunun nedeni ise cezanın tarafının dünyanın en değerli şirketlerinden olan teknoloji devi Google olmasıydı. Avrupa Komisyonu, Google’ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmeti uygulaması için arama motoru pazarındaki hâkimiyetini kullanarak yasadışı şekilde avantaj sağladığını ve AB rekabet kurallarını bu şekilde 8 yıl boyunca ihlal ettiğini belirterek, Google’a bu güne kadar bir şirkete verilen en büyük ceza olan 2,42 milyar Euro para cezası verdi.

Daha fazla

Şirket Gayrimenkullerinin Muhasebeleştirilmesi – Burak Özpoyraz

Şirketlerin çoğu zaman kiralama ve/ veya sermaye kazancı elde etmek üzere ellerinde çokça arazi, bina gibi gayrimenkuller bulundurduklarını biliyoruz. “Yatırım amaçlı” gayrimenkul olarak sınıflandırılan bu mülklerin özellikleri ve ölçümleri belirgin olarak “sahibi tarafından kullanılan” veya “stok” tanımına uyan gayrimenkullerden farklılık gösterir. “Yatırım amaçlı” gayrimenkul tanımını sağlayan bu tarz gayrimenkuller Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) 40 uyarınca ilk olarak maliyeti ile ölçülür, daha sonra işletme yönetimi tarafından bir muhasebe politikası seçimi ile gerçeğe uygun değer veya maliyet ile ölçülebilir. Seçilen politika, şirketin sahip olduğu tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere tutarlı bir şekilde uygulanır. Diğer gayrimenkuller ise malların veya hizmetlerin üretim veya tedarikinde kullanılmak üzere tutuldukları takdirde UMS 16, “Maddi duran varlıklar”, standardı uyarınca, olağan iş akışı içerisinde satılmak üzere elde tutuldukları takdirde UMS 2, “Stoklar” standardı uyarınca muhasebeleştirilir.

Daha fazla

Ticaret şirketlerinin birleşmesi – Duygu Turgut

Sirketler hem ekonomik hem yönetimsel nedenlerle yapısal değişiklik yoluna gitmeyi seçebilir. Yapısal değişiklikler Türk Ticaret Kanunu’nda (“Kanun”), birleşme, bölünme ve tür değiştirme olarak üç başlık halinde düzenlenmiştir. Bu yapısal değişikliklerden Şirket birleşmesi kavramı, kısaca, en az iki ticaret şirketinden veya ticari işletmeden birinin bir sözleşme ile diğerine katılması veya iki şirketin yeni kurulacak üçüncü bir şirkete katılması olarak tanımlanabilir. Şirketler, şirket birleşmesi yoluyla, malvarlıklarını tasfiye etmeden bunlar üzerinde bir değişiklik yaratmış olur. Bu değişiklik, birleşme sözleşmesinde yer alan birleşme oranına göre gerçekleşir. Şirket birleşmesi, yasal zorunluluklar, yönetimsel ve ekonomik etkinliği artırmak, güçlerin toplanması ve masraf tasarrufu, vergisel teşvikler, şirket ilişkilerinin sonlandırılması ve buna benzeyen nedenlerle gündeme gelir.

Daha fazla

Ne olacak bu dizel araçların hali…. – Fevzi Türkay Oktay

Gelişmiş ülkeler (özellikle Avrupa kıtası) yıllarca dizel yakıt kullanımını desteklediler ve teşvik ettiler. Ancak 2015 yılında ortaya çıkan emisyon skandalı sonrası bu yaklaşım değişmeye başladı. Dizel yakıta verilen teşvikler geri alınırken birçok yerel yönetim de dizel yakıtlı araçların kullanımını ve şehir merkezlerine girişini azaltacak yeni düzenlemeler yapacaklarını açıklamaya başladılar.

Daha fazla

Aile şirketlerinin geleceğe taşınmasında kurumsallaşmanın önemi – Mustafa Doğrusoy

En az iki neslin şirkette çalıştığı, şirketin kurulmasındaki amacın aile geçimini sağlamak, mirasın dağılmasını önlemek olduğu ve ailenin geçimini sağlayan kişinin başlangıçta şirketi idare ettiği, yönetim kademelerinin önemli bir bölümünde aile üyelerinin yer aldığı veya kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketler olarak tanımlanan aile şirketlerinde, kurumsallaşma en önemli konulardan biridir.

Daha fazla

Bakanlıklarda Gündem Lastik Sektörü – Ertuğrul Can Canbolat & Mustafa Ayna

Türkiye lastik sektöründe geçtiğimiz seneden beri gerçekleşen yatırımların yanı sıra düzenleyici kamu kurumları tarafından çeşitli düzenlemeler getirilmekte ve lastik ithalatına ilişkin olarak bir dizi önlem alınmaktadır. Nitekim lastik sektörünün bu sene de diğer sektörlere nazaran daha ön planda ve gündemde olacağı, düzenleyici otoritelerin öncelikli odak noktalarından birini teşkil edeceği ve dolayısıyla yeni düzenleme ile önlemlerin hız kesmeden devam edeceği aslında ilk dört ayın değerlendirilmesinden belli oluyor.

Daha fazla

Top