cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Ülkemizin lider ihracatçısı: Otomotiv – Osman Sever

2018 yılı hem küresel olarak, hem ülkemiz özelinde birçok ekonomik gelişmeye şahit olduğumuz, ticari faaliyetler açısından zorlayıcı bir yıl oldu. Yükselen korumacı politikalar, zorlaşan rekabet koşulları ve küresel ekonomide görülen yavaşlama işaretleri dünya ekonomisini zorladığı gibi ülkemizde özellikle yılın 2. çeyreğinde yaşanmaya başlayan ekonomik hareketlilik sanayimizin rekabet koşullarını zorlaştırdı.

Daha fazla

Ağır Ticari Araç Devi Soruşturma Altındaydı – Cansı Çatak & Mustafa Ayna

Rekabet Kurulu tarafından Mercedes Benz Türk A.Ş.’ye (“Mercedes”) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir seneyi aşkın bir süredir devam eden soruşturmanın sonunda Mercedes’e ceza verilmedi(1). Betonstar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği tarafından yapılan şikayet kapsamında esas olarak Mercedes’in beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası incelendi.

Daha fazla

Sigorta Hasar Tazminatlarına Vergisel Bakış – Hakan Güzeloğlu

Sigortacılık mevzuatına göre mal sigortalarında, gerçekleşen bir hasar nedeniyle sigortalının gerek mal alımı gerekse sigortalı yerin veya şeyin tamiri için yapılan giderler bakımından sigorta şirketleri tazminat tutarı ile birlikte ona tekabül eden KDV’yi ödemektedirler.

Özellikle, faaliyeti binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan araç kiralama şirketlerinde hasar tazminatı işlemleri çok sayıda görülmektedir. Sayıları binlerle ifade edilen araç kiralama şirketlerinde hasar tazminatlarına ilişkin çok sayıda değişik işlemle de karşılaşılabilmekte.

Daha fazla

Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumunda Şirketin Yükümlülükleri ve Güncel Düzenlemeler – Duygu Turgut

1. GİRİŞ

Sermaye şirketlerinde, ortakların her biri taahhüt etmiş oldukları sermaye borcu kadar sorumlu olup “sınırlı sorumluluk” esası gereği şirketin alacaklıları, şirketin borçları için doğrudan ortaklara başvuramaz. Bu nedenle şirket alacaklarının teminatı, şirketin esas sözleşmesinde öngörülen ve ortaklarca taahhüt edilen sermaye miktarı ile sınırlıdır. Dolayısıyla, sermaye miktarında meydana gelecek her türlü artma ve özellikle azalmalar, bu alacaklılar için önem arz eder.

Daha fazla

2019’un daha verimli bir yıl olmasını bekliyoruz – İnan Ekici

İçerisinde bulunduğumuz dönemin ekonomik koşulları ticari hayatta birçok zorluğa sebep oluyor. Bu zorluklardan, tüm sektörler gibi elbette araç kiralama sektörü de etkileniyor.

Mevcut şartlarda, operasyonel kiralama sektörünün araç parkında bu yılsonu itibariyle bir önceki yıla göre küçülme olacağı görülüyor. Temel olarak bu daralma, kurumsal müşterilerin tasarruf arayışlarından ve temkinli olma yaklaşımlarından ötürü azalan talepten, taşıt kiralama sözleşmelerinin bundan sonra TL cinsinden yapılacak olmasına bağlı yüksek finansman maliyetinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum her ne kadar 2019 yılında belirli ölçülerde etkisini sürdürecek olsa da geçicidir. Daha fazla

“Sektörün gelişiminin desteklenmesi, ülkemiz ekonomisi için çok önemli” – Dr. Hayri Erce

Ülkemizin değerler zincirine sağladığı katkıyla büyük bir başarı öyküsüne dönüşen otomotiv sektörü, 1 milyona yakın, artık sürdürülebilir diyebileceğimiz bir piyasa seviyesine ulaşmıştı. Sektörümüz ayrıca ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü konumunda. Gayri safi yurt içi milli hasılaya yaklaşık yüzde 5 oranında katkıda bulunuyor. Önemli bir diğer katkısı da, motorlu taşıtlar sektörü son 12 yılda toplam 23,3 milyar dış ticaret fazlası vermiş bir sektör.

Daha fazla

2018 yılını bitirirken Liderlik, Koçluk ve Mentorluk – Ebru Tunç

Liderler, önceden kurgulanmış yönetsel senaryoları, süreçler gerçeklik kazandığı andan itibaren, tehdit ve belirsizlikler ile beraber kısa bir periyot sonrasında karşılarında bulabiliyorlar. Böyle bir durumda iyi organizasyonlar bir taraftan sürdürülebilirlik, diğer taraftan stratejilere ve uzun vadeli hedeflere odaklanırken, bir yandan da anlık krizleri çözmek, hizmet kalitesini artırmak, ekipleri doğru yönlendirmek, verimliliği artırmak gibi kurumsal-vizyoner çözüm metodlarını, davranış şekillerini aktif olarak kullanmaktalar. 2018 yılı, gerçekten bu aktifliğin yaşandığı iyi bir örneklem olarak nitelendirilebilir.

Daha fazla

Google Rekabet Otoritelerinin Radarında – Öykü Erdil & Baran Can Yıldırım

Teknoloji devi Google(1), “lisanslanabilir mobil işletim sistemleri” pazarındaki faaliyetleri sebebiyle Temmuz 2015’ten bu yana Rekabet Kurulu’nun incelemesi altında bulunmaktaydı. Rekabet Kurulu, incelemeleri neticesinde, Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında bulunan kısıtlayıcı hükümleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Rekabet Kanunu”) uyarınca hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google aleyhine 93 milyon TL idari para cezasına hükmetti(2).

Daha fazla

Top