cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

BOBİ FRS Geliyor, 4 Bin 700 Şirketin Finansal Tabloları Değişiyor – Aslı Gedik

Evet, doğru duydunuz! Bu seneki genel kurulda şirketinizin finansal tablolarının değişmiş olduğunu görürseniz şaşırmayın. Şirketiniz bağımsız denetime tabi olup, zorunlu olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TFRS) uygulamıyorsa, TTK uyarınca bu sene genel kurulda Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları’na (BOBİ FRS) veya isteğe bağlı olarak TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolar sunmak zorunda.

Daha fazla

Mahkemelere Alternatif Bir Yol Olarak Tahkim – Av. N. Can Işıktaç

1. Giriş

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlığın mahkemeler yerine hakem olarak anılan kişi veya kişilerce kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlanmasıdır. Tahkim kararları, mahkeme kararları gibi icra edilebilmektedir. Tarafların yargılamayı yürütecek hakemleri ve yargılama usulünü serbestçe kararlaştırabilmeleri tahkimin en önemli avantajlarındandır. Tahkimin bir diğer avantajı ise tahkim yargılamasında gizliliğin esas olmasıdır.

Daha fazla

Şirketler İçin Kısa Kişisel Verilerin Korunması Rehberi – S.İrem Akın & Baran Can Yıldırım

Kişisel Veri ve Korunması

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanan kişisel veri, günümüz ekonomisi çerçevesinde şirketler için en önemli varlıklardan bir tanesi haline gelmiştir. Özellikle mevcut veya potansiyel müşterileri ile yakın temasta olan ve müşteri alışkanlıkları doğrultusunda politikalarını oluşturan şirketler için kişisel veriler, bu şirketlerin başarılı işleyişleri bakımından vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaya başlamıştır. Nitekim, dünyada da kişisel verilerin şirketlere ne denli bir rekabet avantajı sağlayabileceği son zamanlarda sıkça gündeme getirilen ve tartışılan bir husus olarak ön plana çıkmaktadır.

Daha fazla

Yeni Kiralama Standardı TFRS 16 ve Vergisel Etkileri – Hakan Güzeloğlu

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Kiralama Standardı (UFRS 16) 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla regülasyona tabi şirketler için yürürlüğe girmiştir. KGK tarafından da “UFRS 16 Kiralamalar” Standardı ile birebir uyumlu olarak yayımlanması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlanmış ve “TFRS 16 Kiralamalar” ve diğer standartlarda yapmış olduğu değişiklikler de 16 Nisan 2018 tarihli ve 30393 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve TFRS 16’nın yürürlük tarihi , 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri olmuştur.

Daha fazla

Birleşme ve Devralma Faaliyetlerine Genel Bakış – Duygu Turgut

1. 2018 yılına ilişkin kısa bir değerlendirme

Geçtiğimiz yıllarda gerek dünyada, gerekse Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bölgede pek çok çalkantılı siyasi ve ekonomik gelişme yaşandı. (i) Orta Doğu’da artan siyasi belirsizlik, (ii) ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, (iii) euro’nun değerini korumak için konan gümrük vergileri ve kotalar, (iv) Brexit ve (v) Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırımları bu gelişmelerden yalnızca birkaçı olarak gözümüze çarpmakta.

Daha fazla

Ticari Araçların Kiralanması Sektörün Önünü Açacak – İnan Ekici

Yeni yıla, güzel bir yılbaşı hediyesi ile başladık. Ticari araçların kiralanmasının mümkün kılınması için TOKKDER olarak uzun süredir kapsamlı çalışmalar yürütüyor ve konuyla ilgili önemli temaslarda bulunuyorduk. Nihayet sektör olarak merakla beklediğimiz ticari araçların kiralanabilmesinin önünü büyük ölçüde açan düzenleme yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen bazı yetki belgesi sahiplerinin uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç edinmeleri mümkün kılındı. 2009 yılından beri kiralanmasının önünde engeller olan ticari araçların kiralanmasının önü, bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler, artık, yüksek finansman maliyetlerinden ve ikinci el riski gibi yüklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler. Daha fazla

Ülkemizin lider ihracatçısı: Otomotiv – Osman Sever

2018 yılı hem küresel olarak, hem ülkemiz özelinde birçok ekonomik gelişmeye şahit olduğumuz, ticari faaliyetler açısından zorlayıcı bir yıl oldu. Yükselen korumacı politikalar, zorlaşan rekabet koşulları ve küresel ekonomide görülen yavaşlama işaretleri dünya ekonomisini zorladığı gibi ülkemizde özellikle yılın 2. çeyreğinde yaşanmaya başlayan ekonomik hareketlilik sanayimizin rekabet koşullarını zorlaştırdı.

Daha fazla

Ağır Ticari Araç Devi Soruşturma Altındaydı – Cansı Çatak & Mustafa Ayna

Rekabet Kurulu tarafından Mercedes Benz Türk A.Ş.’ye (“Mercedes”) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir seneyi aşkın bir süredir devam eden soruşturmanın sonunda Mercedes’e ceza verilmedi(1). Betonstar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği tarafından yapılan şikayet kapsamında esas olarak Mercedes’in beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası incelendi.

Daha fazla

Sigorta Hasar Tazminatlarına Vergisel Bakış – Hakan Güzeloğlu

Sigortacılık mevzuatına göre mal sigortalarında, gerçekleşen bir hasar nedeniyle sigortalının gerek mal alımı gerekse sigortalı yerin veya şeyin tamiri için yapılan giderler bakımından sigorta şirketleri tazminat tutarı ile birlikte ona tekabül eden KDV’yi ödemektedirler.

Özellikle, faaliyeti binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan araç kiralama şirketlerinde hasar tazminatı işlemleri çok sayıda görülmektedir. Sayıları binlerle ifade edilen araç kiralama şirketlerinde hasar tazminatlarına ilişkin çok sayıda değişik işlemle de karşılaşılabilmekte.

Daha fazla

Top