cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

E-fatura ve E-arşiv Faturada Son Durum – Cenk Ulu

2012 yılında hayatımıza gönüllülük esasına dayalı olarak giren e-fatura uygulaması 2014 yılı itibarıyla belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmişti. Yıllar içerisinde kapsamı genişletilen uygulamaya dahil olan mükellef sayısı artmış olup bugün 82 bin civarında kullanıcı sayısına ulaşılmıştır. Bundan sonra da kapsamın genişletileceğini ve zamanla e fatura uygulamasının hemen hemen tüm mükelleflerin hayatının parçası olacağını görüyoruz. Zira 24.10.2018 tarihinde yayınlanan taslak tebliğde 2017 brüt satış hasılatı ile gayrisafi iş hasılatı 5 milyon TL ye ulaşan firmaların 01.07.2019 tarihine kadar e-fatura uygulamasına dahil olması gerektiği belirtilmiştir. Tebliğin yürürlüğe girmesi ile e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellef sayısında ciddi bir artış olacaktır.

Daha fazla

Sektörümüzü bekleyen fırsatlar ve tehditler – İnan Ekici

Araç kiralama sektörü açısından daha durgun bir döneme giriyoruz. Bu dönem, sektör için hem geçmişi değerlendirme hem de öngörüler doğrultusunda geleceği planlama ve planlara göre hazırlıkları yapma, bir anlamda yenilenme zamanlarıdır. Bu dönemin en önemli sorularından biri de şudur: “Önümüzde hangi riskler var, hangi fırsatlar olabilir?” Bu soruya vereceğiniz cevapların isabetli olmasını etkileyen temel unsurlardan biri de sizin kontrolünüz dışındaki –sosyal, siyasal, ekonomik, ticari vb.– gelişmeler ve koşullardır.

Daha fazla

Araç Kiralama Şirketlerinin Bilanço Yapısı ve Son Dönemdeki Mevzuat Değişikliklerinin Sektöre Etkisi – Hakan Güzeloğlu

Son günlerde yaşadığımız olağan dışı kur dalgalanmaları sebebiyle Türk Lirasında yabancı paralar karşında değer kaybı yaşanmaktadır. Bu şirketlerin hem mali tablolarına olumsuz yansımakta hem de döviz cinsinden gerçekleştirilen işlem ve bunların dayanağı sözleşmelerin TL’ye dönüşümünü mecburi kılmaktadır.

Öte yandan, kur dalgalanmaları karşısında şirket mali tablolarındaki yapıyı sağlamlaştırmak ve negatif kur farklarının yarattığı erozyonu önlemek için gerek Kambiyo gerekse Türk Ticaret Kanunu’nda bir dizi önlem alınmaktadır. Bunların başında son dönemde yayımlanan Kambiyo Mevzuatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve en son yayımlanan Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu’nun teknik iflas olarak adlandırılan “Borca Batıklık Durumu”na ilişkin düzenlemeler gösterilebilir.

Daha fazla

İş stratejisi nedir? – Şahin Tulga

S Eğrileri” kavramı, ticari kuruluşların kârlarının sürekli olarak artamayacağını, duraklamaların da yaşanacağını bize yıllar önce göstermişti. Bir sonraki sayfadaki grafikte gösterildiği gibi özellikle rekabetin zayıf olduğu bir konuda işe başlayan bir kurum, yavaş büyümeyi takiben hızlı ve kârlı büyüme aşamasına giriyor. Sektördeki kârlılığı gören rakiplerin de sektöre girmesi, yeni alternatiflerin ve yeni teknolojilerin oluşması, müşteri ve tedarikçilerin güçlenmesi gibi etkenlerden dolayı firmanın kârlılık artış hızı önce yavaşlıyor, sonra da neredeyse sıfırlanıyor.

Daha fazla

Orta Vadeli Programdan Vergi Notları – Recep Bıyık

2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 20 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İlgilenenler için, işte programda yer alan vergi konularının kısa bir özeti.

Vergide temel kanunların yeniden yazılması 2022 sonrasında

Programda Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazımına ilişkin bir eylem yok. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı 10 Ağustos tarihli açıklamalarında, bu çalışmaların 2022-2023 dönemini kapsayan süreçte yapılacağını söylemişti. Program da bunu teyit etti.

Daha fazla

Rekabet Kurulu Kart Verisi Saklama Pazarında Kararını Çok Seslilikten Yana Kullandı – Gökçe Kuranel & Fırat Eğilmez

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde kart verisi saklama hizmetlerinin geleceğine yönelik oldukça önemli bir karara (“BKM Kararı”)(1) imza attı. Anılan karar, 13 bankanın ortaklığında kurulmuş olan ve bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından üyeleri bulunan Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (“BKM”) muafiyet başvurusuna ilişkin olarak verildi. BKM her ne kadar sistem işleticisi olarak bankalar arasında otorizasyon (doğrulama) ve takas ile hesaplaşma işlemlerinin yürütülmesi gibi amaçlar ile kurulmuş olsa da zaman içerisinde çevrim içi ödeme çözümleri, dijital cüzdan hizmetleri ve kart verisi saklama hizmetleri gibi çeşitli alanlarda da faaliyet göstermeye başlamış olan bir teşebbüs.

Daha fazla

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması – Av. Muhip Şeyda Işıktaç

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan ve 15 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile Türkiye’de faaliyette bulunan firmaların, finans sektörüne (bankalara, finansal kiralama şirketlerine, faktoring ve finansman şirketlerine) olan mevcut kredi borçlarının düzenlenecek Finansal Yeniden Yapılandırma “Çerçeve Anlaşmaları” ve “Sözleşmeleri” kapsamında yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiş bulunmaktadır.

Daha fazla

Anonim Şirketlerin Haklı Sebeble Feshi – Duygu Turgut

Giriş

Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 531 uyarınca haklı sebeplerin varlığı durumunda, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde ise yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilir. Mahkeme ise (i) davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenmesine ve davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmasına veya (ii) duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

Daha fazla

Hafif ticari araçların kiralanması pazara ivme kazandırır – İnan Ekici

Bilindiği gibi ticari araçların kiralanmasının önünü kapatan uygulama 2009 yılında yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile başladı. Zaman içinde söz konusu yönetmelikte birçok değişiklik yapıldı. Son olarak, yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği 2018 yılının hemen başında yürürlüğe girdi. TOKKDER olarak diğer sektörel dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması ve ticari araçların ülkemizde daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlamak için birçok girişimde bulunduk. Bu hususta çok çaba sarf ettik.

Daha fazla

“Küresel Filo Kiralama Pazarı Genel Bakış Raporu – 2018” – Hikmet Çakmak

Global filo ve kiralama sektörü hareketli bir 2017 yılını geride bıraktı. 2017 yılında dünyada satılan araçların yüzde 51’i filo satışları olarak gerçekleşti ve full operasyonel kiralama segmenti yeni araç satın alımlarında bir önceki yıla göre yüzde 5,2’lik bir büyüme göstererek en hızlı büyüyen araç finansman yöntemi oldu. 2018 yılında da global operasyonel kiralama sektöründe büyümenin Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya gibi halen satın almanın ağırlıklı olduğu, büyük ekonomilerden gelecektir. Bu ülkelerde sektörün hacmen yüzde 10’un üzerinde büyümesi beklenmektedir. Türkiye’ye baktığımız zaman ise operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılında bir sene önceki hacmini koruduğunu ve toplam otomobil satışlarındaki payını yüzde 20 seviyesine çıkardığını gördük. 2018 yılında da otomotiv sektöründe beklenen düşük satış tahminleriyle karşılaştırdığımızda, bu düşük satış beklentilerinin aksine operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılı seviyesini koruyacağını görüyoruz.

Daha fazla

Top