cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

COVID-19 Salgınının Hukuk Alanındaki Etkileri – Duygu TURGUT

İçinde bulunduğumuz zor günlerde, COVID-19 salgınının sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla alınan önlemlere paralel olarak hukuki düzenlemeler de yapılmıştır. 17 Nisan 2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Yükseköğretim Kanunu ve Sosyal Hizmetler Kanunu gibi kanunların ilgili maddelerinde değişikliklere yer vermiştir. Bu yazımızda, özellikle Kanun kapsamında Ticaret Kanunu ve İş Kanunu’nda yapılan düzenlemeler hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

Daha fazla

COVID-19 Salgını Sürecinde Haksız Piyasa Uygulamaları ile Mücadele – Seniha İrem AKIN & Fırat EĞRİLMEZ

Yeni koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada devam ederken, pek çok ülke salgının sosyal ve ekonomik hayata ilişkin olumsuz etkilerini engellemek adına çeşitli önlemlere başvurmaktadır. Türkiye’de salgın sebebiyle ekonomik ve sosyal hayatta yaşanabilecek olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7244 sayılı Kanun”) yayımlanmış ve bu kapsamda bir tedbir paketi benimsenmiştir.

Daha fazla

COVID-19 Nedeniyle Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımının Sınırlandırılması – Av. Sedat TARLACI

COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart tarihinde pandemi ilan edilmiş olup bilindiği üzere dünya çapında yayılmaya devam etmektedir(1). Hastalık, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizi de etkilemiş ve ekonomik faaliyetlerin bozulmasına sebep olmuştur. Söz konusu etkilerin bertaraf edilmesi adına ülkeler tarafından bazı önlemler alınmıştır ve hala daha alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda alınan önlemlerden biri de sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımının sınırlandırılmasıdır.

Daha fazla

Sorunlara Çözüm Üretmek İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz – İnan EKİCİ

Değerli TOKKDER Ailesi,

TOKKDER 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda derneğimizin iki yıl boyunca yönetim, denetim ve disiplin kurullarında yer alacak üyelerini belirledik. Gösterdikleri güven için üyelerimize şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, dernek kurullarımızın yeni üyelerini tebrik ediyorum. Bugüne kadar emek vermiş olan tüm üyelerimize ayrıca minnetlerimi sunuyor, özverilerinden ötürü kutluyorum.

Daha fazla

Pay Senetlerinin Şekil Şartları – Duygu TURGUT

Ticaret ortaklıklarının pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan hakları ilgili ortaklıkta sahip oldukları paylardan doğmakta ve bu paylara sahip oldukları sürece varlığını devam ettirmektedir. Pay sahipliğinden kaynaklanan temel haklar; (i) genel kurulda oy kullanma hakkı; (ii) kar payı hakkı; (iii) genel kurul kararının yasalara veya şirketin ana sözleşme hükümlerine aykırı olması halinde genel kurul kararının iptali için dava açma hakkı; (iv) şirkette özel denetim yapılmasını isteme hakkı; (v) sermayenin artırılması halinde yeni çıkarılan paylara ilişkin olarak şirkette mevcut paylarının sermayeye olan oranına göre taahhütte bulunma hakkı ve (vi) şirket esas sözleşmesinde yer alan sair pay sahipliği hakları olarak sıralanabilir. Pay sahipliğinin senede bağlanması hukuken mümkündür. Bu durum özellikle payların mülkiyetinin ispatında ve pay devirlerinde sahibine kolaylık sağlamaktadır. Pay senetlerinin usulüne uygun olarak çıkarılmış ve senede bağlanmış olması, ticaret ortaklıklarında takip edilmesi gereken önemli hususlardan biridir. Pay senetlerinin hukuken şekil şartlarına uygun olarak çıkarılmış olması önem taşıdığı gibi, geçmişte yapılmış bir pay devri söz konusu ise bu devrin usulüne uygun olarak yapılmış olması da payların mülkiyetinin devri açısından büyük önem arz etmektedir.

Daha fazla

10 Soruda 2020 Yılı Asgari Ücret Desteği – Celal ÖZCAN

Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla, 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan dönemde işverenlere belli şartlarla İşsizlik Sigortası Fonundan asgari ücret desteği sağlanmıştı.

17 Şubat 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 27 inci maddesi ile asgari ücret desteğinin 2020 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir.

Daha fazla

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019 Yılı Karnesi – Baran Can YILDIRIM & Celal Duruhan AYDINLI

2019, kişisel verilerin korunması alanında geçtiğimiz yıllara kıyasla gündemi yoğun ve farkındalık getiren bir yıl olarak geride bırakıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 2019 yılı boyunca internet sitesi üzerinden 33 karar özeti, 1 ilke kararı, 5 düzenleyici karar ve 39 veri ihlali duyurusu yayımladı. Bankacılık sektörü, 5 veri ihlal bildirimi ve 3 karar özetine konu olarak, Kurul’un en fazla inceleme gerçekleştirdiği sektör olarak ortaya çıktı. Kurul, tespit ettiği ve duyurduğu ihlaller kapsamında 2019 yılında toplamda 8.230.000 TL idari para cezası uygulayarak, geçen yıla oranla (yaklaşık 3,5 milyon TL) daha sıkı bir politika izledi. Bu yazımızda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019 gündemine göz atacağız.

Daha fazla

Top