cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Birleşme ve devralma işlemlerinin dinamikleri ve bunların etkileri – Duygu TURGUT

Gerçekleştirilen yatırımların başarılı bir süreçten geçerek yatırımcılar ve sa- tıcılar açısından mutlu sona ulaşmasında gerek hedef şirketlerin ortaklarının, gerekse yabancı yatırımcıların pazar dinamiklerini anlaması; ve her iki tarafça yatırımların finansal olduğu kadar hukuki altyapısına da vakıf olunması büyük önem taşımaktadır. Bu ayki yazımızda Türk hedef şirketlerinin büyüme sürecine ve yatırımlara etki eden dinamiklere kısaca baktıktan sonra, birleşme ve devralma işlemlerinde yatırımın başarılı şekilde kapanmasını doğrudan etkileyen faktörlere ve bu faktörlerin işlem üzerindeki etkisine değineceğiz. Daha fazla

Sat ve geri kirala yöntemiyle yapılan kiralama işlemlerine ilişkin vergi düzenlemeleri – Cihat KOŞTAŞ

Cihat KOŞTAŞ PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Kıdemli Müdür

Evvelce, finansal kiralama şirket- lerince finansal kiralamaya konu edilen malların kiracıdan bizzat alınarak kiracının kendisine kiralanması durumu 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre mümkün değildi. Geçtiğimiz yıl sonlarında 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, finansal kiralama şirketleri tarafından üçüncü kişilerden alınarak finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilen malların yanında kiracının bizzat kendisinden satın alınan malların da finansal kiralamaya konu edilebilmesi mümkün kılınmıştır. Finansal kiralama şirketleri artık taşınır ve taşınmaz malları sat geri kirala yöntemine konu edilebilecek, bu mallardan da gayrimenkullere ilişkin çeşitli vergi istisnalarından yararlanılabilecektir. Bu yazımızda bu işlemler neticesinde getirilen kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve tapu harcı konularındaki teşvik ve istisnalara değinmeye çalışacağız.
Daha fazla

Kiralama ve Finansal Dünya – İlkay Ersoy

2014, hem yurdumuzda, hem uluslararası seviyede siyasi ve ekonomik çalkantılara açık olacak. Bekleyemediğimiz, öngöremediğimiz gelişmeler olabilir. O yüzden radikal planlar, agresif hedefler bu yılla pek örtüşmeyecek gibi görünüyor. Tarihten ve büyüklerimizden öğrendiğimiz bu, “büyük değişiklikler olacak dönemlerde ciddi hareketler yapma ve likit kal!” Daha fazla

Kurumsal yönetim ile kaçınılmaz ilk temas: Halka açılma süreci – Derin Altan

Sir Isaac Newton’ın 1687 yılında yayımladığı Doğa Felsefesinin Matematiksel Temelleri adlı çalışmasında üçüncü hareket yasası olarak belirttiği ‘her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır’ kuralının fizik bilimi dışında yaygın olarak referans yapılacağını tahmin etmesi mümkün değildi.
Ancak dünyamızdaki kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesinin incelenmesi halinde, söz konusu uygulamaların büyük bir çoğunlukla yaşanan kurumsal skandallar ve ekonomik yolsuzluklara birer tepki olarak ortaya çıkan yasal düzenlemeler çerçevesinde dayatıldığı görülecektir. Bunlara örnek olarak 1990’ların başında İngiltere’de (Polly Peck, Coloroll, Maxwell Communications vb.) yaşanan iflas olaylarına cevaben hazırlanan raporlar (Cadbury Raporu, Hampel Raporu ve Turnbull Raporu); ve 2001 yılında yaşanan Enron skandalı sonrasında 2002 yılında hazırlanan Sarbanes-Oxley Yasası verilebilir.
Ülkemizde ise gelişmiş ekonomilere nazaran daha geç bir uyanış olmakla birlikte 21’inci yüzyılın başından itibaren düzenleyici otoriteler ve kanun koyucular, ticaret ve sermaye piyasası hukukunun çehresini değiştirecek nitelikte adımlar atmış ve “kurumsal yönetim” kavramını temel bir hukuki değer olarak merkeze almıştır.
Daha fazla

Rekabet Kurallarının İhlallerinden Doğan Para Cezalarının Artan Trendi – Göksu UTECHT

Ülkemizin serbest piyasa ekonomisine geçişinden yıllar sonra kurulan Rekabet Kurumu, 16 yılı geçkin bir süredir piyasadaki aksaklıkların giderilmesi, piyasaların serbest ve sağlıklı bir şekilde oluşması, rekabet ortamının en iyi şekilde işletilebilmesi için düzenleyici bir organ olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda rekabetin engellenmesini, kısıtlanmasını önlemek için geniş bir yetkiye ve kaynağa sahip olan Rekabet Kurumu; kamu ya da özel teşebbüs ayrımı gözetmeden, tüm işletmeler için soruşturmalar açabiliyor ve soruşturmalar çok yüksek para cezaları ile sonuçlanabiliyor.
Daha fazla

Türk Ticaret Kanunu değişiklikleri ve ticari hayata etkileri – Duygu Turgut

14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler getiren 6335 sayılı “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM Genel Kurulunda 26 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Son bir yıldır ikincil mevzuat (yürürlük kanunu, yönetmelik, tüzük, bakanlar kurulu kararları) ile de desteklenerek uygulama alanının netleşmesi sayesinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) uygulamaya etkileri daha net olarak gözlemlenebilmektedir. Bu yazıda son değişikliklerle tamamlanmış Kanun ile yürürlükten kaldırılan kanun arasındaki farklılıklara ve bu değişikliklerin ticari hayata yansımasına yer vermeye çalışacağız.
Daha fazla

Yeni bir finansman aracı: Kira Sertifikaları (Sukuk) – Bekir Emre Haykır

Son yıllarda Türk sermaye piyasalarında dinamizmin arttığı, şirketlerimizin sadece Türkiye’de değil uluslararası piyasada da menkul kıymet ihracı yaptıkları bir dönem yaşamaktayız. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 400 civarına ulaşmış, özel sektör borçlanma aracı ihraçları ise şirketlerce geçmiş yıllara göre çok daha tercih edilir olmuş ve büyük montanlara ulaşmıştır.
Daha fazla

Kiralama ve Finansal Dünya – İlkay ERSOY

Bütçe gibi hayati önemdeki bir konunun birkaç sayfada ele alınması elbette mümkün değil. Bu noktada bütçenin genel ilkeleri ve nasıl hazırlanması gerektiği gibi detaylara değinmek yerine kiralama sektöründe bütçe oluşturmanın temel ipuçlarından bahsetmek uygun olacaktır.
İlkay ERSOY TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı
Daha fazla

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Veri Yönetimi


Serkan PAKHUYLU

Serkan PAKHUYLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Tübitak gibi alanlarında önemli kurumlarda yazılım mühendisi ve araştırmacı olarak çalışmıştır. PAKHUYLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanına yüksek lisans yapmıştır. JCI (Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) ve ODTÜ Mezunları gibi çeşitli derneklerde gönüllü olarak çalışmaları bulunmaktadır. Son dönemde kurumsal yönetim ve veri yönetimi üzerine çalışmalar yapan PAKHUYLU, kurumsal veri yönetimi alanında dünya lideri Informatica teknolojilerinin Türkiye resmi distribütörü Komtaş Bilgi Yönetimi’nde satış yöneticisi olarak çalışmaktadır.  Daha fazla

Daha Güvenli Trafik Adına: “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”

Bu ayki yazımızda rekabet hukuku gelişmelerinin de tatile girmiş olması nedeni ile regülasyonlar ile ilgili bir makale sunalım istedik. Yazımızın konusu otomotiv endüstrisinin de bir bütün olarak temel paydaşlarından biri olduğu ve önümüzdeki dönemde trafik güvenliği ilkesi çerçevesinde birçok yeni düzenlemeyi de beraberinde getirebilecek olan “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”. Daha fazla

Top