Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Dünyayı Korumayı İş Yapış Şekli Olarak Benimseyen Şirketler Rekabette Farklılaşacak – İnan EKİCİ

Yıl sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde, pandeminin etkileri hala devam ediyor. Geçen senenin tecrübesiyle artık bitecek de diyemiyoruz. Sanayi üretimi açısından baktığımızda pandeminin sebep olduğu en önemli sorunların başında tedarik zincirinde yaşanan aksamalar geliyor. Küreselleşmenin bir uzantısı olarak, sanayi kuruluşları üretim yapmak için ihtiyaç duydukları malzeme, parça ve maddeleri dünyanın farklı coğrafyalarından tedarik ediyor. Küresel tedarik zincirinde pandemi kaynaklı yaşanan bozulma, otomotiv sanayi de dahil birçok sanayiyi olumsuz etkiliyor. Özellikle otomotiv üretiminde yaşanan yarı iletken tedariki kaynaklı araç arzı sorunu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de araç kiralama sektörünün performansını etkiliyor.

Daha fazla

Bir Araya Gelmek, Başlangıçtır; Beraber Çalışabilmek İse Başarı – Erkin ŞAHİNÖZ

Danışmanlığını yaptığım şirketlerin, temaları çok farklı olsa da konferanslarıma gelen katılımcıların benden en sık duyduğu sloganlardan biridir: “Dünün yöntemleri ile bugünü yönetenler yarın olmayacaklar.”

Yıllardır pratisyen olarak sahada alın ve akıl teri akıtan biri olarak şirketlerimizin sermaye yönetimi, varlık yönetimi, likidite yönetimi, ürün karlılığı yönetimi, serbest nakit akışı üzerinden stratejik yönetim, yetenek yönetimi ve dönüşüm yönetimi alanlarında ciddi zayıflığı olduğunu gözlemliyorum.

Daha fazla

Türk Hukukunda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı – Av. Duygu TURGUT

Giriş

Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı dışında hukukumuzda üçüncü bir sermaye artırım türü şarta bağlı sermaye artırımıdır. Bu artırım türünde amaç, belli özelliklere sahip kimseleri belirli şartlar ile pay sahibi yapmak suretiyle Şirket’e finansman sağlamak ve şirketlerin ticaret hayatının dinamizmine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır.

Daha fazla

Yenileme Fonu ve Yeniden Değerleme Uygulamasının Karşılaştırılması – Hakan GÜZELOĞLU

Son yazılarımızda önemle vurgulamakta fayda gördüğümüz ve başta sizler operasyonel kiralama şirketlerinin aktifindeki binek otomobillerin kayıtlı değerlerini yukarı çekecek olan yeniden değerleme uygulamasını gerçekleştirmek için bu senenin sonuna kadar vaktimiz bulunuyor.

Yeniden değerleme uygulamasına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeniden değerleme uygulaması operasyonel kiralama şirketleri için aktiflerindeki binek otomobilleri 2021 Mayıs Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile 2021 Mayıs Ayı değerlenmiş değerlerine getirmeye fırsat tanıyor.

Daha fazla

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Açısından Araç Kiralama Şirketleri Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar – Av. Kerim ÇETİN

Araç kiralama sektörü, kiraya verilen aracın değeri ve kira bedeli arasında yer alan uçurumdan dolayı araçların iade edilmemesi noktasında önemli bir riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle sektör paydaşları, ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik çözüm yolları aramaktadır. Ülkemizde araç kiralama sektörünün çatı derneği konumundaki TOKKDER de “araç kiralama şirketlerinden kiralanarak, iade yükümlülüğü doğmasına rağmen iade edilmeyen, hukuki dayanaktan yoksun olarak kullanılmaya devam edilen ve / veya suça konu edilen araçlar” sorununa çözüm üretmek adına ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerini sürdürmektedir.

Daha fazla

Rekabet Kurulu, FCA ve PSA Arasındaki Birleşme İşlemine Koşullu Olarak İzin Verdi – Caner K. ÇEŞİT & Bahadır ASLAN

Otomotiv sektörü yakın zamanda oldukça ses getiren bir birleşme işlemine şahitlik etmiştir. Fransız otomobil üreticisi Peugeot S.A.’nın (“Peugeot”) İtalyan – Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) bünyesine katılması yoluyla iki teşebbüsün birleşmesine ilişkin olarak teşebbüsler, Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunmuştur. Bildirilen işlem neticesinde, PSA’nın hukuki varlığı sona erecek olup, FCA hukuki varlığını devam ettirecektir. Bununla birlikte işlemin kapanmasını müteakiben FCA’nın “Stellantis” olarak anılacak yeni bir bünyede varlığını sürdüreceği bildirilmiştir.

Daha fazla

Yeni Fırsat Cevherlerini Ortaya Çıkarmalıyız – İnan EKİCİ

İçinde bulunduğumuz 2021 yılının son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde Covid-19 salgını, insanların sağlığını, ekonomik refahlarını, tüketim alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini, bakış açılarını ve daha birçok unsuru etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte insanlık, ilk zamanlardaki bocalamanın ardından bu süreci nasıl yöneteceğine dair daha rasyonel ve planlı düşünmeye de başladı.

Daha fazla

Yeniden Değerleme Uygulamasındaki Bazı Önemli Noktalar – Hakan GÜZELOĞLU

Yeniden değerleme uygulamasına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Önceki yazımızda bu uygulamaya ilişkin detaylara yer vermiştik.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile operasyonel kiralama şirketlerinin de gözünden kaçırmaması gereken bir değişiklik Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. Maddesinde yapılmıştı. Şimdi yayımlanan Genel Tebliğ ile uygulamaya ilişkin esaslar açıklanmış oldu.

Daha fazla

Yangın ve Sel Felaketleriyle İlgili Vergi Konuları – Recep BIYIK

Geçtiğimiz günlerde arka arkaya gelen yangınlar ve sel felaketleri bütün toplumu üzüntüye boğdu. Bugünlerde bu felaketlerle ilgili bir taraftan hasar tespitleri yapılıp yaralar sarılmaya çalışılırken bir taraftan da çeşitli kamu kurumları felaketlerden etkilenen vatandaşlar/mükellefler için koruyucu önlemler almaya çalışıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı felaketlerden etkilenenler için bir yardım kampanyası başlattı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu felaketlerden etkilenen mükellefler/işyerleri için çeşitli düzenlemeler yaptı.

Daha fazla

Anonim Şirketlerin Temsili – Av. Duygu TURGUT

Giriş

Anonim şirketler, tüzel kişilik sahibi sermaye şirketleri olduklarından, “temsilci” denilen gerçek kişiler vasıtasıyla üçüncü kişilerle hukuki işlemler gerçekleştirirler. Temsil, şirketin üçüncü kişilerle ilişkilerinde hak ve borçlara sahip olmasına ilişkin bir kurumdur. Bu anlamda hukukumuzda anonim şirketlerde yönetim ve temsil kavramları birbirlerinden ayrılmıştır; yönetim (idare) hakkı, şirketin iç işlerinin yürütülmesini ifade ederken temsil, dış ilişkide etkisini gösteren bir kavramdır(1). Bu çalışmamızda anonim şirketlerin temsili konusunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) çerçevesinde genel hatlarıyla ele alacak, özellikle temsile yetkili kişilerden ve temsil yetkisinin kapsam, sınır ve kullanma biçiminden bahsedeceğiz.

Daha fazla

Top