Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Tüm Sektörler Yeni İş Modellerine Kendilerini Hazırlamalı – İnan EKİCİ

Geride bıraktığımız 2020 yılına damgasını vuran Covid-19 pandemisi, bireylerin sağlığını ve ekonomik refahlarını ciddi olarak etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bireylerin ulaşım tercihleri de bu etkilenmeye paralel olarak değişti. Ulaşımın her tipinde ve aşamasında, hijyen tedbirleri, çok önemli bir unsur haline geldi.

2020 yılını değerlendirecek olursak, kısa dönem kiralama sektörü açısından zorluklarla geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Pandemi öncesi genel tabloya baktığımızda, ülkemizde günlük araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren kurumsal markalar, yıllık ortalamada 35 bin adet araç ile hizmet veriyordu. Daha fazla

Önümüzde Daha Umutlu Olduğumuz Bir Yıl Var – Özlem GÜÇLÜER

Gerek sosyal, gerekse ekonomik boyutu ile tarihe geçecek küresel etkileri olan bir yılı geride bıraktık. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük kriz olarak tanımlanan, tüm dünyayı etkisi altına almasının yanı sıra, diğer krizlerden farklı olarak arz ve talebi çift yönlü etkileyen, hareket alanını daraltan bir krizi hep birlikte tecrübe ettik ve halen de tecrübe etmeye devam ediyoruz.

Daha fazla

Doğru Atılan Geleceğe Dönük Adımlar Sektörü Canlandıracak – Çınar NOYAN

Dünyada ve Türkiye’de Otomotiv Sektörünün Etkileri

Otomotiv sektörü, insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan hareketliliği sağlayan en önemli sektör olduğu için tekerleğin icadından beri insanoğlunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dünya üzerinde insan egemen bir yaşam devam ettiği sürece de ilgi çekmeye ve üzerine düşünülmeye değer bir sektör olarak kalacak gibi görünüyor.

Daha fazla

Küresel Ekonomi ve Piyasalar – Erkin ŞAHİNÖZ

Virüsün 7 günlük hareketli ortalamasının hem yeni vaka sayısı hem de ölüm sayısında başını yeniden yukarı çevirmesi birçok ülkeyi tedirgin etti. En sert reaksiyon İngiltere’den geldi. Ulusal sokağa çıkma yasağı ilen eden İngiltere yılın ilk günlerinde finansal piyasaların bir miktar bozulmasına yol açtı. Tüm dünyanın gözü 5 Ocak tarihinde Georgia eyaletindeki seçimlerde. Anketlerde önde görünen Demokratların 2 koltuğu alarak Senato’yu da ele geçirmesi durumunda Mavi Dalga senaryosu gerçekleşecek ve tüm küre güçlü Demokrat yönetiminin yapacaklarını izleyecek. Demokratların Senato’yu da kazanması halinde mali teşvik paketi hem genişletilecek hem de zenginleştirilecektir. Bu da doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında bir süre daha değer kaybetmesine yol açabilir. Bu açıdan bakıldığında Mavi Dalga’nın küresel piyasalar ve iç piyasalar açısından kısa vade için olumsuz orta vade için ise olumlu etki yaratmasını bekleriz. Rusya’nın petrol üretimi teklifi tahmin ettiğimiz gibi Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer üretici ülkeler tarafından reddedildi.

Daha fazla

Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik – Av. Duygu TURGUT

Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) bazı hükümlerinde 26 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile önemli değişiklikler yapıldı. Kanun’un şirketlerin sermaye kaybı ve borca batık olma hallerini ve bu doğrultuda ortaya çıkabilecek, şirketlerin infisahını da içeren sonuçları düzenleyen 376’ncı maddesinin uygulanması konusunda esasları içeren Tebliğ, dünya ekonomisinin genel olarak içinde bulunduğu durağan süreç ve anonim şirketlerin sermaye kaybına uğraması yahut borca batık olma durumuna düşmesi ihtimalinin günümüzde bir hayli artmış olması sebebiyle ayrı bir önem kazanmıştır. Bu sayımızda, şirketlerin finansal yapılarını yakından ilgilendiren Tebliğ’deki önemli değişiklikleri ele alacağız.

Daha fazla

Rekabet Hukukunda Son Dönemde Dikkat Çeken Gelişmeler – Umay RONA & Gözde ÇEVİK

Bilindiği üzere 24 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Rekabet Kanunu”) öngörülen değişiklikler kapsamında, (i) Rekabet Kanunu’nun 41(2) maddesinde (rakipler arası fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı gibi ağır ve açık ihlaller hariç olmak üzere) piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin soruşturma konusu yapılmayabileceği ve (ii) Rekabet Kanunu’nun 43(3) ve 43(4) maddeleri uyarınca, yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde (rakipler arası fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı gibi ağır ve açık ihlaller hariç olmak üzere) 4’üncü veya 6’ıncı madde kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabileceği, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilebileceği ve izlenebileceği düzenlenmiştir.

Daha fazla

2021 Yılına İlişkin Güncel Gelişmeler – Hakan GÜZELOĞLU

Covid-19 pandemi etkisiyle geçen bir yıldan sonra yeni yılın ilk günlerinde operasyonel kiralama sektörünü etkileyecek güncel gelişmeleri ve dönem içerisinde dikkate alınması gereken parametreleri ana başlıklar halinde aşağıda bilgilerinize sunmak istedik.

Binek Araçlara Yönelik Kira, Amortisman ile ÖTV ve KDV Sınırları

01.01.2020 tarihinden itibaren faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 2020 yılı için KDV hariç 5.500 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilmekte idi Bununla birlikte 5.500 TL’yi aşan kısım ve aşan kısma ilişkin KDV de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmaktaydı.

Daha fazla

Sigorta Tahkim Davası Öncesinde Arabuluculuk Zorunlu Mudur? – Av.Nazım Can IŞIKTAÇ

Sigorta tahkim, oto kiralama sektörü açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Hasar dosyaları bakımından sektörün sıklıkla kullandığı ve hem yargılamanın uzman kişilerce hızlı şekilde yürütülmesi hem de yargılama giderlerinin makul seviyede olması sayesinde genel anlamda yüksek memnuniyet sağlayan bir kurumdur.

Sigorta tahkim hakemlerinden birinin, sigorta tahkim davası öncesinde zorunlu (dava şartı) arabuluculuğa başvurulmaması nedeniyle davayı usulden reddetmesi üzerine, sigorta tahkim davası öncesinde arabuluculuğun gerçekten zorunlu olup olmadığının incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Daha fazla

Top