cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Ülkemizin lider ihracatçısı: Otomotiv – Osman Sever

2018 yılı hem küresel olarak, hem ülkemiz özelinde birçok ekonomik gelişmeye şahit olduğumuz, ticari faaliyetler açısından zorlayıcı bir yıl oldu. Yükselen korumacı politikalar, zorlaşan rekabet koşulları ve küresel ekonomide görülen yavaşlama işaretleri dünya ekonomisini zorladığı gibi ülkemizde özellikle yılın 2. çeyreğinde yaşanmaya başlayan ekonomik hareketlilik sanayimizin rekabet koşullarını zorlaştırdı.

Daha fazla

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması – Av. N. Can Işıktaç

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”) 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, başlığına bakılınca, her ne kadar belirli bir konuya hasredilmiş gibi gözükse de aslında torba yasadır ve kanun başlığında belirtilen abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması dışında konkordato, ticari davalarda dava şartı olarak arabuluculuk ve arabuluculuk uygulamasına ilişkin konuları da düzenlemektedir.

Daha fazla

Ağır Ticari Araç Devi Soruşturma Altındaydı – Cansı Çatak & Mustafa Ayna

Rekabet Kurulu tarafından Mercedes Benz Türk A.Ş.’ye (“Mercedes”) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir seneyi aşkın bir süredir devam eden soruşturmanın sonunda Mercedes’e ceza verilmedi(1). Betonstar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği tarafından yapılan şikayet kapsamında esas olarak Mercedes’in beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası incelendi.

Daha fazla

Sigorta Hasar Tazminatlarına Vergisel Bakış – Hakan Güzeloğlu

Sigortacılık mevzuatına göre mal sigortalarında, gerçekleşen bir hasar nedeniyle sigortalının gerek mal alımı gerekse sigortalı yerin veya şeyin tamiri için yapılan giderler bakımından sigorta şirketleri tazminat tutarı ile birlikte ona tekabül eden KDV’yi ödemektedirler.

Özellikle, faaliyeti binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan araç kiralama şirketlerinde hasar tazminatı işlemleri çok sayıda görülmektedir. Sayıları binlerle ifade edilen araç kiralama şirketlerinde hasar tazminatlarına ilişkin çok sayıda değişik işlemle de karşılaşılabilmekte.

Daha fazla

Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumunda Şirketin Yükümlülükleri ve Güncel Düzenlemeler – Duygu Turgut

1. GİRİŞ

Sermaye şirketlerinde, ortakların her biri taahhüt etmiş oldukları sermaye borcu kadar sorumlu olup “sınırlı sorumluluk” esası gereği şirketin alacaklıları, şirketin borçları için doğrudan ortaklara başvuramaz. Bu nedenle şirket alacaklarının teminatı, şirketin esas sözleşmesinde öngörülen ve ortaklarca taahhüt edilen sermaye miktarı ile sınırlıdır. Dolayısıyla, sermaye miktarında meydana gelecek her türlü artma ve özellikle azalmalar, bu alacaklılar için önem arz eder.

Daha fazla

2019’un daha verimli bir yıl olmasını bekliyoruz – İnan Ekici

İçerisinde bulunduğumuz dönemin ekonomik koşulları ticari hayatta birçok zorluğa sebep oluyor. Bu zorluklardan, tüm sektörler gibi elbette araç kiralama sektörü de etkileniyor.

Mevcut şartlarda, operasyonel kiralama sektörünün araç parkında bu yılsonu itibariyle bir önceki yıla göre küçülme olacağı görülüyor. Temel olarak bu daralma, kurumsal müşterilerin tasarruf arayışlarından ve temkinli olma yaklaşımlarından ötürü azalan talepten, taşıt kiralama sözleşmelerinin bundan sonra TL cinsinden yapılacak olmasına bağlı yüksek finansman maliyetinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum her ne kadar 2019 yılında belirli ölçülerde etkisini sürdürecek olsa da geçicidir. Daha fazla

Hyundai Assan Genel Müdürü – Önder Göker Röportajı

2018 yılı Dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? 2019 yılı ile ilgili neler öngörüyorsunuz?

2018 yılında Türkiye’de döviz kurlarının dalgalı seyri ve ardından faizlerin yükselmesi ekonominin daralmasının başlıca nedenleri arasında yer aldı. Bu daralma her sektör gibi otomotivi de olumsuz etkiledi. Özellikle yılın ikinci yarısında ay bazında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 80’lere varan küçülme oranlarını gördük. Fakat Kasım ayı başından itibaren devreye alınan ÖTV indirimi özellikle perakende tarafında satışlara hareket getirdi. 2019 yılının ise tüm otomotiv sektörü paydaşları için zor bir dönem olacağı kanısındayım. Bu nedenle, 2019 yılında da ÖTV indiriminin benzer şekilde devam etmesi, kredi faiz oranlarının düşürülmesi ve hurda indiriminin artırılarak genişletilmesi piyasaları hareketlendirecek en önemli çözümlerden başlıcaları olacaktır. Aksi takdirde bu yıl yaşamış olduğumuz daralma ilerleyen dönemlerde artarak büyük bir sorun haline dönüşecektir.

Daha fazla

Koç Finansman A.Ş. Genel Müdürü – Y. Pınar Kitapçı Röportajı

Kurumunuz ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Koçfinans, 1995 yılında tüketiciye doğrudan finansman sağlamak amacıyla kurulan ve birden çok alanda kredi hizmeti veren bir finansman şirketi olup, Türkiye’de sektörün ilk ve öncü kurumu konumundadır.

Sektörümüzün ağırlığına paralel olarak portföyümüzün de çok büyük bir kısmı taşıt kredilerinden oluşmakta. Sıfır ve 2. El taşıt kredieri başta olmak üzere beyaz eşya ve ev elektroniği, mutfak-mobilya, motosiklet, eğitim ve konut kredilerinde de geniş bireysel ürün yelpazemiz ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Daha fazla

“Sektörün gelişiminin desteklenmesi, ülkemiz ekonomisi için çok önemli” – Dr. Hayri Erce

Ülkemizin değerler zincirine sağladığı katkıyla büyük bir başarı öyküsüne dönüşen otomotiv sektörü, 1 milyona yakın, artık sürdürülebilir diyebileceğimiz bir piyasa seviyesine ulaşmıştı. Sektörümüz ayrıca ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü konumunda. Gayri safi yurt içi milli hasılaya yaklaşık yüzde 5 oranında katkıda bulunuyor. Önemli bir diğer katkısı da, motorlu taşıtlar sektörü son 12 yılda toplam 23,3 milyar dış ticaret fazlası vermiş bir sektör.

Daha fazla

Top