cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

İstihdam ve Çalışma Hayatının 2023 Yılı Hedefleri – Celal Özcan

Gerek küresel anlamda, gerekse ülkesel düzeyde ekonomik ve sosyal yapılardaki dönüşüm işgücü piyasasını da kaçınılmaz olarak etkilemektedir.

Özellikle teknolojik değişimlerin etkisiyle günümüzün ve geleceğin işlerinde; demografi ve göç boyutuyla emek arzında; işin niteliğindeki değişimlerin etkisiyle istihdam ilişkilerinde; gelirin bölüşümü ve güvencesiyle sosyal mutabakatta önemli dönüşümler yaşanmaktadır.

Daha fazla

Yeniden Satış Fiyatının Tespiti ve İnternetten Satış Yine Rekabet Kurulu’nun Gündeminde – Mustafa Ayna & Alper Karafil

Geçtiğimiz sayılarda da zaman zaman dile getirdiğimiz ve son yıllarda Rekabet Kurulu’nun sıklıkla gündemine gelen yeniden satış fiyatının tespiti ve internetten satış düzenlemeleri, bu sefer bir muafiyet başvurusu kapsamında Rekabet Kurulu’nun incelemesine konu oldu. Marks & Spencer ile Marka Mağazacılık arasında imzalanan Franchise Sözleşmesi’nde yer alan çeşitli hükümler, Rekabet Kurulu tarafından değerlendirildi ve ardından sözleşmenin grup muafiyetinden yararlandığı sonucuna ulaşıldı. Rekabet Kurulu’nun bu sonuca ulaşırken dayandığı gerekçeler ise oldukça dikkat çekiciydi.

Daha fazla

Marka Hakkı, Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuki Korunma Yolları – Av. Atılay Kurtoğlu

Marka” kavramı, Türk hukukunda, Avrupa Birliği müktesebatına uyumluluk süreci kapsamında, 27.06.1995 yılında yürürlüğe giren “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (mülga) ile tanımlanmış ve Türk Marka Hukuku oluşturulmuştur. Markanın korunmasına yönelik olarak, Avrupa Birliği Mevzuatı ile paralellik gösteren düzenlemelere yer verilmiştir. Uzun bir süre yürürlükte kalan 556 sayılı KHK ile marka hakkının korunması kapsamında hukuki ve cezai müeyyidelere yer verilmiş ancak suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği, kanun ile düzenlenmeyen cezai hükümlerin uygulanmasında birçok hukuki sorunla karşılaşılmıştır.

Daha fazla

Vergilendirme Sistemi Gözden Geçirilmeli – İnan Ekici

Yapılan pek çok araştırma gösteriyor ki genç ve teknoloji odaklı bireyler iş modellerinin dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. Artık, şirketler başarıya ulaşmak için, yeni neslin tercih ve beklentilerine göre ürünlerini tasarlamak, stratejilerini oluşturmak mecburiyetinde.

Teknolojik gelişim farklı sektörlerin birbiriyle iş birliği yapmasını zorunlu kılıyor. Bununla birlikte birçok yeni iş alanı ve fırsat doğuyor. Bu gelişmelere ek olarak, şehirlerin nüfusundaki hızlı artış ve artan trafik yoğunluğu, araç kiralama sektörünü artık sadece motorlu araç tedarikçisi olmaktan çıkarıp müşterilerine her türlü mobilite çözümü sunan bir sektör olmaya yönlendiriyor. Elbette teknoloji sektörün sunduğu çözümlerde artan oranda kullanılıyor.

Daha fazla

Fiat Satış Direktörü – Mahmut Karacan Röportajı

Markanızın 2019 yılı için planlarından bahseder misiniz?

Sektör dinamikleri açısından zorlu geçen 2019 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı devam ettirdik. Yılın ilk 6 aylık döneminde Fiat markası olarak yine Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olduk. Egea model ailesi bu sene de iddiasını korudu ve lokomotiif modelimiz olarak öne çıktı. Hafif ticari araç ürün gamımızdaki modellerimiz Doblo ve Fiorino da segmentlerindeki güçlü performanslarını sürdürdüler. Fiat ve Fiat Professional markalarımızla müşterilerimize değer yaratmaya devam ederek yılın diğer yarısında da pazardaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Daha fazla

Omsan Lojistik Genel Müdürü – Dr. A. Bülent Sabuncu Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Küresel ticaretteki korumacı tedbirlerin artışı, dünya çapında artan siyasi ve ticari gerginlikler ve belirsizlikler ekonomik faaliyetlerde yavaşlamayı beraberinde getirirken, ticaret hacmi ivme kaybediyor. 2008 yılı küresel krizinin etkilerini henüz atlatamayan dünya ekonomisi için 2019 yılı büyüme öngörüleri sürekli olarak aşağı yönde revize ediliyor. Türkiye ekonomisi de, dünya ekonomisinin bu olumsuz seyrinden yoğun şekilde etkileniyor.

Daha fazla

Kredi Kayıt Bürosu Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı – Koray Kaya Röportajı

Kurumunuz ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bankaların tasarrufların yatırımlara dönüşüm sürecinde üstlendikleri temel fonksiyon ekonomi için son derece önemlidir. Kredi Kayıt Bürosu (KKB), bu sürecin en önemli aşaması olan ticari faaliyetlerin ve tüketimin kredilendirilmesi için kredi riskinin etkin yönetimi tarafında kritik bir görev üstlenmekte ve bankalar arası bilgi paylaşım hizmeti vermektedir.

Daha fazla

Rekabet Kurulu İşgücü Piyasalarına El Attı – Özlem Başıböyük & Emine Bilsin

Bfit Sağlık ve Spor Yatırım Tic. A.Ş.’nin (“Bfit”) imzaladığı franchise sözleşmelerinin, Rekabet Kanunu’na ve 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ne (“2002/2 sayılı Tebliğ”) aykırı şekilde “rekabet etmeme yükümlülüğü” ve “çalışan ayartmama” (no-poaching) hükümleri içerdiği iddialarının incelendiği ön araştırmaya dair gerekçeli karar geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlandı. Kurul, ön araştırma sonucunda, her ne kadar soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verse de söz konusu sözleşmelerin ilgili hükümlerinin kararda belirtilen şekilde değiştirilmesi gerektiğine, aksi takdirde Bfit hakkında işlem başlatılacağı yönünde görüş bildirilmesine karar verdi(1).

Daha fazla

Kurumlar Vergisinde Oran İndirimi Yeniden Gündemde – Recep Bıyık

Geçtiğimiz hafta basına, kurumlar vergisi oranının geçici süre sonunu beklenmeksizin yeniden yüzde 20’ye indirileceği, buna karşılık geliri bir milyon lirayı geçen gerçek kişiler için gelir vergisi oranının yüzde 50’ye çıkartılacağına ilişkin haberler yansıdı.

Geçen yıl Kasım ayında bu köşede “Kurumlar vergisi oranı yüksek mi?” başlıklı bir makale yazmıştım. Basında yer alan haberler üzerine ben de önceki makalemi küçük değişikliklerle yeniden yayınlamak istedim. Gelir vergisi tarifesiyle ilgili düşüncelerim ise bir sonraki makalede.

Daha fazla

Dövizle Ödeme Yasağı, Kapsamı ve İstisnaları – Duygu Turgut

1.Genel

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar”) yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları (i) menkul ve gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, (ii) finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama ve leasing sözleşmeleri, (iii) iş sözleşmeleri, (iv) hizmet sözleşmeleri ve (v) eser sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştır.

Daha fazla

Top