cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Oto Kaza Sigortaları Eğitimi

Sigortanın Doğuşu ve Tanımı, Dünyada ve Türkiye’de Sigortacılığın Gelişimi, Kasko Sigortası, Trafik Sigortası, Uygulamalar başlıkları altında tamamen örneklerle yapılan bu eğitim, Chartis Sigortada araç Kaza Sigortaları Müdürü olarak görev alanMurat Cem Çağlayan tarafından verilmiştir. İlk eğitime Çelik Motor, Central Fleet Services, Hedef Filo, DRD Derindere ve Avisten 13 kişi katılmıştır. Bu eğitim için destek veren Chartis Sigorta’ya tekrar teşekkür ediyoruz. Her ay düzenli olarak 10 katılımcı ile gerçekleştirilecek olan bu eğitim 2012 Nisan ayına kadar dolmuş olup, her aya belirli miktarda katılımcı için boşluk bırakılmıştır.

Risk Odaklı İç Denetim Modellemesi

1- GİRİŞ
İç denetim departmanlarının risk odaklı iç denetim faaliyeti gerçekleştirmesi ve kurumlarda iç kontrol sisteminin tesisi için risk değerleme sürecinin önemi genel kabul görmüş bir konudur. Risk yönetiminin kurum geneline yaygınlaştırılmasını hedefleyen ve geleneksel risk yönetimi yaklaşımlarına göre daha stratejik bir risk yönetimi yaklaşımını hedefleyen “Kurumsal Risk Yönetimi” uygulamaları için üst yönetim desteğinin sağlanması ve hedeflenen katma değerin yaratılması bakımından da “Risk Değerleme Süreci” önemli bir işleve sahiptir. Bu yazımızda iç denetim departmanlarında risk odaklı iç denetim mekanizmasını irdelemeye çalışacağız. Daha fazla

Küçük Ama Emin Adımlarla Hedefimize İlerliyoruz

CANAN AYHAN<br />First Car Rental / Ayka Yönetici Direktörü
CANAN AYHAN
First Car Rental / Ayka Yönetici Direktörü

Erkek egemenliğinin yoğun olarak gözlemlendiği araç kiralama sektöründe az sayıdaki kadın yönetici arasında yer alan, sektörde 17 senelik deneyim ve birikime sahip Canan Ayhan ile First Car Rental / Ayka’nın kuruluşu, gelişimi, yapısı ve stratejileri, araç kiralama sektörünün günümüzdeki sorunları ve çözümleri hakkında bir sohbet gerçekleştirdik. Canan Ayhan bizlere First Car Rental / Ayka’nın “butik ölçekte hizmetler” vererek, sektörde nasıl ilerlediklerini, nasıl gelişme kaydettiklerini anlattı.

Daha fazla

Hedefimiz Sektörün Önde Gelen İlk Firması Olmak

ERSAN ÖZTÜRK<br />Hedef Filo Yönetici Direktörü
ERSAN ÖZTÜRK
Hedef Filo Yönetici Direktörü

Yatırım bankacılığı kökenli olan, uzun dönem araç kiralama sektöründe çalışmaya başlamadan önce şirket evlilikleri konusunda danışmanlık hizmeti veren Ersan Öztürk ile Hedef Filo Hizmetleri’nin kısa dönem içerisindeki önemli gelişimini, bu yolda izledikleri stratejileri konuştuk. Ersan Öztürk, bugün TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Önder Erdem’le beraber çalışmaya başladığı uzun dönem araç kiralama sektöründe edindiği deneyimleri, sektöre yönelik öngörülerini bizimle paylaştı. Daha fazla

Mülakat Sırasında Zor Adaylarla Başa Çıkma

Mülakat, bilgi alabilme ve aktarabilme potansiyeli özellikleri ile en etkin seçim yöntemlerinden biridir. Mülakatı gerçekleştirecek kişinin belirli konularda yetkinlik sahibi olması mülakat yönteminin verimli ve etkin olabilmesi için önemli bir unsurdur. İyi bir mülakatçının özellikleri özetle şöyle sıralanabilir. İnsan davranışlarını temel özellikleri ile anlama kapasitesi, sistematik, eleştirel, analitik düşünce yapısı, rol yapma yeteneği, araştırmacı ve sosyal kişilik yapısı, kendini tanıyabilme özelliği, düzgün ifade yeteneği, yüksek iletişim yeteneği, iyi bir dinleyici ve gözlemci olabilme özelliği, her tür insana uyum sağlayabilme yeteneği, dengeli ve olumlu kişilik yapısı, objektif olabilme özelliği. Daha fazla

İş Kanunu Ve Uygulaması Kapsamında Eşitlik İlkesi Kavramı Ve Sınırları

  • İşveren ile işçi arasındaki münasebet, günümüz toplumsal ilişkileri içerisinde önemli bir yere sahiptir. İş ilişkisi denince akla ilk olarak imalathaneler ve fabrikalarda çalışan işçiler ile işverenler arasındaki ilişki gelmekteyse de, bu mefhum (hizmet ilişkisi) özel sektörün neredeyse tamamını ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Demokratik toplum düzeninin gereklerini yerine getirmeyi kendine görev addetmiş olan kanun koyucu, en temel kriterlerden birisi olan “eşitlik ilkesine” Anayasa’nın 10. maddesinde yer vermiştir.1 Temel dayanağını Anayasa’da bulan “eşitlik ilkesi” 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde yer almaktadır. Buna göre iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. 2 Daha fazla

Uzun Dönem Araç Kiralama Sektörünü Yakından Takip Ediyoruz

ERTAN VULUVAN<br />Eskidji Genel Müdür Yardımcısı
ERTAN VULUVAN
Eskidji Genel Müdür Yardımcısı

Garantili Satış’’ ürünümüz için ciddi bir bütçe ayırdık. Amacımız büyüme potansiyeli yüksek olan uzun dönem kiralama firmaların tedarikçisi olmak ve onların büyümesine paralel bizim de büyümemiz ortak amacımız.

Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ertan Vuluvan uzun dönem operasyonel kiralama sektörüne genel bakışlarını ve hızlı büyüme trendinde olan sektöre katkı sağlayacağına inandıkları yepyeni projelerini anlattı. Daha fazla

Top