cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Skoda Genel Müdürü – Zafer Başar Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Otomotiv sektörü olarak değerlendirdiğimizde 2020 yılının bu yıldan daha iyi geçeceğini öngörüyoruz. Alınan ekonomik tedbirler, faiz indirimleri ve teşvikler 2020 yılında da devam ederse pazarın 500 binli rakamlara çıkabileceği görülüyor. Dünyaya baktığımızda aslında ekonomik daralma ve durgunluk global olarak yaşanıyor. Ancak bunu aşmak için girişimler var. Kriz kelimesini kullanmak istemiyoruz ancak bunu aşacak kararların alınacağına da inanıyoruz.

Daha fazla

Tek Kişi Ortaklığı – Duygu Turgut

1 Temmuz 2012 öncesindeki uygulamaya göre limited şirketlerin kuruluşu için en az 2 ortak, anonim şirketler için ise en az 5 ortak şartı bulunmaktaydı. 2012’de yapılan düzenlemeyle ortaklıklar artık kuruluşta tek ortakla kurulabilecekleri gibi sonradan da tek kişi ortaklığına dönüştürülebilirler. Ortaklıklara uygulanan kurallar genel olarak tek kişi ortaklığına da uygulanırlar ancak pratikte bazı farklılıklar mevcuttur.

Daha fazla

Çocukların Engelli Raporlarında Oran Gitti Özel Gereksinim Geldi – Erkan Çetin

Farklı kanunlarda engelli bireylere kolaylıklar sağlamak üzere bazı düzenlemeler yer alıyor. Bunların pek çoğu vergisel bazı kolaylıklar sağlarken, bazıları emeklilikte, bazıları sosyal yardımlardan faydalanma konusunda kolaylık sağlayan düzenlemeler.

Engelli bireylerin eşitlik ilkesi çerçevesinde topluma kazandırılmaları, temel hak ve özgürlüklerden faydalanmalarını teşvik ve temin konusunda temel prensipleri belirlemek amacıyla Engelliler Hakkında Kanun 2005 yılında yürürlüğe girdi. Kanunun beşinci maddesinde bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel yöntemlerin esas alınacağı belirtiliyor.

Daha fazla

Oto Kiralama Sektörü Açısından Tahkim Uygulaması – Av. N. Can Işıktaç

Hukuki ihtilafların hızlı, etkin ve verimli şekilde çözülmesi ticaret hayatının aktörleri bakımından önem arz etmektedir. Tahkim, mahkemelere nazaran daha hızlı, etkin ve verimli bir çözüm vadetmektedir. Tahkimin vadettiği şekilde; hızlı, etkin ve verimli olabilmesi tahkim sürecinin iyi planlanmasına, tahkim yargılamasının adil biçimde yapılmasına ve dolayısıyla tahkim kararının icra edilebilir şekilde verilmesine bağlıdır.

Daha fazla

Sektöre Olan Güven Talebi Yükseltecek – İnan Ekici

2019 yılının son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde birçok sektör makroekonomik gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Örnek vermek gerekirse, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 35 daralan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2019 yılının ilk sekiz ayında da 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 46 oranında daraldı. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 daralan Türkiye operasyonel kiralama sektörü ise, 2019 yılının geride bıraktığımız ilk yarısında 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 oranında küçüldü. 2018 yılı sonunda filosunda yaklaşık 324 bin aracı olan sektörümüzün araç sayısı 295 bin adede geriledi. 2018 yılının ilk yarısında 6.4 milyar TL yatırım yaparak 59.675 adet yeni aracı filosuna dahil eden sektörümüz, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyar TL yaparak 17.900 adet yeni aracı filosuna kattı. 2018 yılının ilkyarısı sonunda 64.800 müşterisi olan sektörümüzün müşteri sayısı 2019 yılının ilk yarısı sonunda 49.000’e geriledi. Sektörümüzde yaşanan bu daralma nihai tüketici talebindeki düşüşten kaynaklandı. Ekonomideki daralma nedeniyle araç filosunu küçülterek tasarruf etmek isteyen firmalar oldu.

Daha fazla

Groupe PSA Türkiye Başkanı – Olivier Cornuaille Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümü teknoloji, rekabet, pazar ve müşteri olmak üzere dört farklı başlık altında inceleyebiliriz. Teknolojiye baktığımızda bugün itibarıyla benzinli ve dizel motorlu otomobil üretimi ağırlıkta olsa da kısa vadede hibrit, uzun vadede de tamamen elektrik motorlu otomobillerin endüstriye yön vermesi bekleniyor. Yollardaki güvenliği artırmak amacıyla otonom sürüş teknolojilerine ciddi yatırımlar yapılıyor. Bağlanabilirlik ve dijitalleşme de otomotiv endüstrisinin en önemli trendleri arasında yer alıyor.

Daha fazla

Operasyonel Kiralama Şirketlerinde Yenileme Fonu – Hakan Güzeloğlu

Bu yazımızda operasyonel kiralama şirketleri açısından önemli bir vergi planlama ve öteleme uygulaması olabilecek bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. Bu uygulama Vergi Usul Kanunu’nun 328. Maddesinde yer alan yenileme fonu uygulamasıdır.

Bu kanun düzenlemesini operasyonel kiralama şirketleri özelinde değerlendirecek olursak; satışı yapılan bir binek otonun yenilenmesi işin mahiyetine göre zorunlu ise ve işletme yöneticileri tarafından bu konuda karar alınmış ve girişimde bulunulmaya başlanmışsa, söz konusu amortismana tabi binek otonun satışından elde edilen kar pasifte geçici bir hesapta (Yenileme fonu hesabında) azami üç yıl süre ile tutulabilmektedir. Ayrıca, gelir yazılmayıp fona alınan kardan yeni alınan binek otoların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılacak amortismanı mahsup edilir.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Güncel Gelişmeler – Duygu Turgut

Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Sorumluluk Halleri

Anonim şirketlerde, şirketin yönetim ve temsil organını oluşturan yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 553. maddesinde genel bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel düzenlemenin yanı sıra, TTK’da özel sorumluluk sebepleri de düzenlenmiştir. Genel düzenlemeye göre yönetim kurulu üyeleri, kanuna veya şirketin esas sözleşmesine aykırı davranışlarından dolayı (i) şirkete, (ii) pay sahiplerine ve (iii) şirketin alacaklılarına verdikleri zararlardan sorumludurlar. Daha fazla

Top