Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sürdürülebilirlik için uyuşmazlıkların etkin yönetimi – Metin Reyna

Her çatışma bir fırsat olabilir mi?

Globalleşen dünyamız, her alanda olduğu gibi ticari hayatın denge ve dinamikleri üzerinde de etkilerini göstermektedir. Şirketler, büyümek, karlılıkları ile birlikte pazar paylarını artırabilmek, ticari ve kurumsal itibarlarını koruyarak perçinlemek için rekabet içinde oldukları yerli veya yabancı şirketleri devralmak/birleşmek ya da bu atılımları sağlayabilecek sermaye girişine ihtiyaç duymaktadırlar. Tüm bu devralma ve birleşmelerin başarısı, ulusal ya da uluslararası çoklu ve farklı kültürlerin birlikte uyum içerisinde çalışabilmesine, yönetim kademelerinde nitelikli iletişim ve etkin diyaloglar kurulabilmesine ve hepsinin ötesinde, çatışma çözümleri metodolojilerinin yetkin bir şekilde kullanılabilmesine bağlıdır.

Daha fazla

Türk hukukunda anonim şirket pay sahiplerinin hakları – Av. Duygu Turgut

Bu ayki yazımızda çoğu okuyucumuzun şirket sahibi olarak ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz anonim şirket pay sahiplerinin hakları konusunu ele aldık. Özellikle birden fazla pay sahibi olan şirketlerde pay sahiplerinin haklarının farkında olması ve bunları gerektiğinde etkin kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira uygulamaya baktığımızda birçok hissedarın ihmal ya da yeterli bilgi sahibi olunmaması sonucunda hukuken sahip olduğu haklarını doğru kullanmadığını görüyoruz.

Daha fazla

Rekabet Kurumu Cesur Bir Adım Attı: Mevzuatımızdaki Rekabete Aykırı Hususların Taranması – Ahmet Yalçın

   Rekabet Kanunu Rekabet Kurumu Başkanlığı’na rekabet politikası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş bildirme görevi vermekte. İşte bu görevden yola çıkarak Rekabet Kurumu ticari  hayata ilişkin düzenlemeler içerisinde rekabeti sınırlama ihtimali bulunanları tespit etmek amacıyla bir çalışma yaptı ve bu çalışma sonucunda elde edilen bulguları bir rapor halinde kamuoyu ile paylaştı.

Daha fazla

Ford Otosan – Özgür Yücetürk Röportajı

Markanızdan, 2014 yılının nasıl geçtiğinden ve 2015 yılı planlarınızdan bahseder misiniz?

2014 yılı, Ford Otosan olarak bizim için ticari araç ürün gamımızın büyük kısmını yenilediğimiz önemli bir yıldı. Bu sebeple 2014 yılını “Ticari Araçlar Yılı” ilan ettik. Önce Mart ayında pazara sunduğumuz Yeni Transit, ardından Mayıs ayında pazara sunduğumuz Courier ile ticari ürün gamımızı çok ciddi şekilde güçlendirdik.

Daha fazla

Türkiye operasyonel kiralama sektörü istikrarlı büyümesini devam ettiriyor

TOKKDER’in, bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliği ile yürütmekte olduğu pazar araştırmasının 2014 yılı sonuçlarını içeren “Türkiye Operasyonel Kiralama Sektör Raporu” yayınlandı.

Türkiye operasyonel kiralama sektörünün genel resmini çıkartmak, potansiyelini ve trendlerini tespit etmek ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek amacıyla 3 aylık periyodlarda tekrarlanan pazar araştırmasının, 2014 yılı sonuçlarını içeren Türkiye Operasyonel Kiralama Sektör Raporu yayınlandı. Raporda yer alan veriler Türkiye operasyonel kiralama sektörünün istikrarlı büyüme trendini sürdürmekte olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Daha fazla

TOKKDER & KKB Kredi Kayıt Bürosu işbirliği ile KBB Reel Sektör Kredi Değerlendirme Sistemi hayata geçirildi

TOKKDER araç kiralama sektörüne fayda sağlayacak çalışmalarına bir yenisini ekledi. TOKKDER üyeleri artık daha etkin risk yönetimi yapabilecek.
Bireysel araç kiralama müşteri adaylarının riskini, TOKKDER standartlarında değerlendirerek, sistemi kullanacak araç kiralama şirketine ilgili müşteri adaylarına “araç ver / araç verme” ve verilebilecek uygun araç grubu önerisi yapacak web tabanlı bir sistem olan “KKB Reel Sektör Kredi Değerlendirme Sistemi” TOKKDER & KKB Kredi Kayıt Bürosu işbirliği ile hayata geçirildi. Daha fazla

TOKKDER Çalışma Komiteleri faaliyetlerine başladı

Günlük kiralama ve operasyonel kiralama sektörlerinin sürdürülebilir şekilde gelişimine katkıda bulunmak, sorunlarına çözüm üretmek adına TOKKDER çatısı altında kurulan 5 çalışma komitesi çalışmalarına başladı. Ocak ve Şubat 2015’de ilk toplantılarını gerçekleştiren
• Günlük Kiralama – Risk ve Düzenlemeler Komitesi
• Operasyonel Kiralama – Risk, Hukuk ve Finans Komitesi
• Operasyonel Kiralama – Operasyon Komitesi
• İletişim ve Tanıtım Komitesi
• Eğitim ve İnsan Kaynakları Komitesi
TOKKDER yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olan konularda çalışmalarını yaparak önerilerini TOKKDER yönetim kuruluna değerlendirilmek üzere iletecekler.
Her birinde, konusunda uzman 10 kadar TOKKDER üye firma temsilcisinin ve TOKKDER yönetim kurulu üyelerinden sponsorların yer aldığı çalışma komiteleri, toplantılarını 2 ayda bir gerçekleştirecek.
Gerektiğinde komitelerin daha da sık toplanabileceğini belirten TOKKDER genel koordinatörü Tolga ÖZGÜL çalışma komiteleri sayesinde TOKKDER çatısı altında çok sesliliğin sağlanacağını, ortaya koyulacak farklı görüş ve öneriler sayesinde araç kiralama endüstrisinin gelişiminin sürdürülebilirliğine önemli fayda sağlanacağını belirtti.

Top